WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

про злочини і правопорушення, віднесені до їїкомпетенції, здійснювати в установленому порядку їх перевірку і приймати щодо них передбачені законом рішення;
2) здійснювати відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводити дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживати заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;
3) виявляти причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживати заходів до їх усунення.
1.2 Права податкової міліції, як суб`єкта кримінального процесу:
1) вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про господарську та підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припиняти дії, які перешкоджають здійсненню повноважень службовими особами органів державної податкової служби;
2) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв`язку з матеріалами, що знаходяться у її провадженні, у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;
3) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:
- осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку, передбачених законом;
- осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, - на строк, встановлений органом досудового слідства, прокурором, судом, але не більше десяти діб;
4) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 3, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров`ю;
5) проводити у порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
6) здійснювати на підставі та у порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов із метою розкриття злочинів;
7) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину;
8) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;
9) входити безперешкодно у будь-який час доби:
а). на територію та у приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниці, та оглядати їх із метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
б). на земельні ділянки, у жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців;
10) перебувати на земельних ділянках, у жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території та у приміщеннях підприємств, установ і організацій з метою запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;
11) одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (у тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції;
12) вносити відповідним державним органам, громадським об`єднанням або службовим особам підприємств, установ та організацій обов`язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень;
13) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;
14) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов`язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв`язку з виконанням міліцією покладених на неї обов`язків;
15) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю.
1.3 Провадження досудового розслідування в податковій міліції
Провадження досудового розслідування в податковій міліції покладається на Слідче управління податкової міліції ДПА України (далі - Слідче управління), слідчі відділи податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ДПА), слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - ДПІ), які функціонують у відповідності до чинного законодавства України, підзаконних нормативних актів, а також Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби, затвердженого Наказом ДПА України № 374 від 30 липня 1998 року .
Всі вказані слідчі підрозділи складають єдиний централізований слідчий апарат податкової міліції із виключною процесуальною підлеглістю і підзвітністю нижчестоящих органів вищестоящим.
Загальне керівництво слідчим апаратом здійснює Голова ДПА України. Координацію роботи слідчих і оперативних підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби по виявленню, розкриттю і попередженню злочинів, розслідуванню кримінальних справ здійснює Перший заступник Голови ДПА України - начальник податкової міліції.
Слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби очолює начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України (далі - начальник Слідчого управління), який здійснює оперативне та процесуальне керівництво слідчим апаратом як особисто, так і через своїх заступників, а також через начальників (заступників начальників) слідчих відділів, відділень (груп).
Перевірки стану розслідування справ та результатів діяльності слідчих підрозділів можуть проводитись тільки співробітниками вищестоящих слідчих підрозділів у межах своїх повноважень.
Ніхто окрім прокурора, начальника Слідчого управління (відділу, відділення, групи), їх заступників у межах повноважень, визначених кримінально-процесуальним законодавством і функціональними обов'язками, не може витребувати кримінальну справу для перевірки стану розслідування, вивчення і дачі по ній вказівок, визначення кваліфікації злочину.
Жодна службова особа, крім зазначених, не може втручатися у

 
 

Цікаве

Загрузка...