WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота


Презумпціяневинуватості (латин. Praesumptio - припущення) - принцип кримінального процесу, згідно з яким, підозрюваний, обвинувачений, підсудний вважається невинуватим, поки його вина у вчиненні злочину не буде доведена у передбаченому законом порядку і визнана вироком суду, що набрав законної сили. (26)
Норма, закріплена в ч.2 ст.15 КПК України, відповідає конституційному принципу презумпції невинуватості, відповідно до якого особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ч.1 ст.62 Конституції України).
Юридичний зміст принципу презумпції невинуватості становлять такі правила:
а) обов'язок доказувати винність обвинуваченого лежить на слідчих органах, прокуророві, а в справах приватного обвинувачення - на потерпілому або його представнику;
б) обвинувачений не повинен доводити свою невинуватість або меншу провину, а також наявність обставин, що виключають його кримінальну відповідальність;
в) обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях;
г) усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь;
д) притягнення особи до участі у справі в якості підозрюваного або обвинуваченого, застосування до неї арешту чи іншого запобіжного заходу не повинні розцінюватись як доказ її вини, як покарання винного;
є) до остаточного вирішення кримінальної справи й офіційного визнання особи винуватою у вчиненні злочину з обвинуваченим не можна поводитися як із винуватим, а також публічно, у засобах масової інформації й у якихось офіційних документах твердити, що він є злочинцем.
Презумпція невинуватості зовсім не забороняє особі, яка провадить дізнання, слідчому, прокурору викривати обвинуваченого, доказувати його винуватість. Але вона забороняє оголошувати обвинуваченого винуватим до тих пір, доки його винуватість не буде доведена у встановленому законом порядку і не встановлена набравшим законної сили вироком суду.
Всі аспекти презумпції невинуватості, як і інші принципи кримінального процесу, повинні витримуватись і мають суттєве значення при розслідуванні податкових злочинів.
1. Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів та слідчих податкової міліції на стадіях досудового розслідування.
1.1 Поняття процесуальної діяльності
Досудове слідство являє собою процесуальну діяльність органів дізнання, слідства, прокурора щодо виявлення, закріплення й оцінки доказів з метою розкриття злочинів і викриття осіб, що їх вчинили. Це - друга стадія українського кримінального процесу. (8)
Кримінально-процесуальний закон встановлює дві форми досудового розслідування: дізнання і досудове слідство, поєднані між собою завданнями та процедурою.
Дізнання - це форма досудового розслідування кримінальних справ, яка передує досудовому слідству. Воно відрізняється від останнього за суб`єктами і строками провадження, але здійснюється у тих же процесуальних формах. Після проведення дізнання кримінальна справа, за відсутності підстав для її закриття, передається слідчому (ст.104 КПК України). (13)
Дізнанням також називається досудове розслідування справ, яке провадиться правомочними на те органами дізнання, переліченими в ст.101 КПК України.(8)
Досудове слідство - основна форма розслідування злочинів, яка застосовується у більшості кримінальних справ (ст.111, 112 КПК України). Досудове слідство здійснюється слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів безпеки і слідчими податкової міліції (ст.102 КПК України).
Згідно ст.111 КПК України досудове слідство є обов`язковим у всіх справах за винятком справ про злочини, перелічені в ст.425 КПК України (для них існує протокольна форма досудової підготовки матеріалів), а також справ приватного обвинувачення (ч.1 ст.27 КПК України), по яких досудове слідство провадиться тільки у випадках, коли це визнають за необхідне прокурор або суд. Проте у всіх цих справах провадження досудового слідства є обов`язковим, якщо злочин вчинено неповнолітнім або особою, яка внаслідок своїх фізичних або психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист. (2)
Законодавець віддає перевагу у розслідуванні органам досудового слідства - слідчим, розслідування для яких - це основна форма діяльності.
Для органів дізнання - це лише одна, причому не основна, функція і ведуть вони розслідування справ про злочини, які вчиняються у сфері їхньої основної діяльності (наприклад, органи прикордонної охорони - у справах про порушення державного кордону; органи пожежного нагляду - у справах про пожежі й порушення пожежних правил; митні органи - у справах про контрабанду тощо). Певний виняток становлять міліція, податкова міліція, а також органи безпеки, для яких відповідно до ст.2, 10 Закону про міліцію (19), ст.19, 21, 22 Закону про державну податкову службу в Україні (20) та ст.2, 24 Закону про Службу безпеки України (21) виявлення і розкриття злочинів є одним із основних їх завдань і обов`язків. (2)
Таким чином, податкова міліція є органом дізнання, а співробітники оперативних служб податкової міліції виступають особами, що провадять дізнання при розслідуванні фактів кримінального ухилення від оподаткування та порушення валютного законодавства, а слідчі підрозділи податкової міліції - органами досудового слідства по зазначеній категорії кримінальних справ.
Штатні підрозділи та посади дізнавачів у структурі податкової міліції відсутні.
Для більш глибокого розуміння структури і завдань, поставлених державою перед підрозділами податкової міліції, доцільним буде детальніше розглянути це питання, керуючись вимогами КПК України, Закону про державну податкову службу в Україні та деяких нормативних актів ДПА України.
Органи податкової міліції знаходяться в складі державної податкової служби і є спеціальними підрозділами по боротьбі з податковими правопорушеннями.(7)
Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. (ст.19 Закону України "Про державну податкову службу в Україні").
Одним із основних завдань, поставлених державою перед податковою міліцією, є запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування.
При розслідуванні податкових злочинів, податкова міліція в своїй діяльності керується положеннями і вимогами Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до покладених на неї завдань, податкова міліція, як суб`єкт кримінального процесу, наділена такими повноваженнями :
1) приймати і реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію

 
 

Цікаве

Загрузка...