WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

КК України стосовно службових осіб перевіряємого підприємства по причині неможливості визначитися із законністю джерел отримання документів).
Висновки
Принципи (засади) кримінального процесу - це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість іпобудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів, порушення яких обов`язково тягне за собою скасування вироку та інших рішень у справі. (1)
Податкова міліція, як державний орган що зобов'язаний вести боротьбу із злочинами, вчиненими у сфері оподаткування, при розслідуванні фактів кримінального ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також порушень податкового та валютного законодавства, у своїй діяльності керується основними принципами Кримінального процесу України.
При розслідуванні податкових злочинів використовуються ті ж норми, принципи та окремі інститути, які регулюють кримінальний процес взагалі, але застосовують їх слідчі та співробітники оперативних служб податкової міліції, відповідно до конкретних обставин (слідчих ситуацій), що підлягають розслідуванню та доказуванню в кримінальній справі чи протокольному провадженні, порушених за фактом вчинення злочинів у сфері оподаткування.
Досудове слідство являє собою процесуальну діяльність органів дізнання, слідства, прокурора щодо виявлення, закріплення й оцінки доказів з метою розкриття злочинів і викриття осіб, що їх вчинили. Це - друга стадія українського кримінального процесу. (8)
Дізнання - це форма досудового розслідування кримінальних справ, яка передує досудовому слідству. Воно відрізняється від останнього за суб`єктами і строками провадження, але здійснюється у тих же процесуальних формах.
Податкова міліція є органом дізнання, а співробітники оперативних служб податкової міліції виступають особами, що провадять дізнання при розслідуванні фактів кримінального ухилення від оподаткування та порушення валютного законодавства, а слідчі підрозділи податкової міліції - органами досудового слідства по зазначеній категорії кримінальних справ.
Провадження досудового розслідування в податковій міліції покладається на Слідче управління податкової міліції ДПА України (далі - Слідче управління), слідчі відділи податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ДПА), слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - ДПІ), які функціонують у відповідності до чинного законодавства України, підзаконних нормативних актів, а також Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби, затвердженого Наказом ДПА України № 374 від 30 липня 1998 року .
"Учасниками процесу" згідно п.8 ст.32 КПК України є обвинувачений, підозрюваний, захисник, а також потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники.
Потерпілим можуть визнаватись тільки фізичні особи, яким злочином безпосередньо заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.
Підозрюваним визнається особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину, або особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого. (ч.1 ст.43-1 КПК України).
Обвинуваченим є особа, щодо якої є достатньо доказів, які вказують на вчинення нею злочину, і на цій підставі, в установленому КПК України порядку, слідчим винесена постанова про притягнення її як обвинуваченого.
Захисник - це особа, яка уповноважена у передбаченому законом порядку здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваних і обвинувачених (підсудних, засуджених і виправданих). Участь захисника у кримінальному процесі дає можливість цим особам повністю реалізувати своє право на захист. (10)
Загальне поняття доказування - діяльність суб`єктів кримінального процесу по збиранню, перевірці та оцінці доказів і їх процесуальних джерел, а також формулювання на цій основі певних тез і наведення аргументів для їх обгрунтування або спростування. (27)
Предмет доказування - це система обставин, які відображають властивості та зв'язки досліджуваної події, суттєві для правильного вирішення кримінальної справи та реалізації у кожному конкретному випадку завдань судочинства.
Доказами у кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст.65 ч.1 КПК України).
Список використоаної літератури
1. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П., Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп.- К.; Либідь, 1999.- с.35-36.
2. Там же - с.204-205.
3. Там же - с.55-57.
4. Там же - с.115-117.
5. Там же - с.132-134.
6. Там же - с.135.
7. ст.1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5- с.84; 1995 р., № 1- с.3, № 30- с.229; 1996 р., № 31- с.148).
8. Михеєнко М.М., Молдаван В.В., Шибіко В.П., Кримінально-процесуальне право: навчальний посібник для студентів юрид.вузів та факультетів.- К.:Вентурі.,1997.- с.50-51.
9. Там же - с.22-23.
10. Там же - с.27-29.
11. Там же - с.36.
12. Там же - с.11-12.
13. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я., Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997 р./ Відп.редактори Бойко В.Ф.,Гончаренко В.Г.- К.: Юрінком Інтер, 1997.- с.163
14. Там же - с.169.
15. Там же - с.171.
16. Там же - с.79-80.
17. Там же - с.195.
18. Там же - с.208.
19. Відомості Верховної Ради СРСР. 1991. № 4 - с.20.
20. Там же. 1998. № 29 - с.190.
21. Там же. 1992. № 27 - с.382.
22. Конституція України.1996.Офіційне видання Верховної Ради України - с.36-37
23. Горський Д.П., Проблеми загальної методології наук та деалектичної логіки.,М.,1966.- с.212.
24. Володимиров Л.Є., Учення про кримінальні докази. - Тула: Автограф, 2000.- с.199.
25. Там же - с.131.
26. Див., наприклад, "Філософський словник",М.,1968.
27. Теория доказательств в советском уголовном процессе.Ответ.редактор Н.В.Жогин, изд. 2-е исправленное и дополненное, М.,"Юрид.лит.",1973.- с.15-16.
28. Там же - с.19.
29. Там же - с.139.
30. Там же - с.228-229.
31. Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року в редакції від 18 лютого 1997 року //ЗУ, том №12.- К.,1998.- с.77.

 
 

Цікаве

Загрузка...