WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

справі, в тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань,що вимагають спеціальних знань, опитувати громадян.
Захисник зобов'язаний з'являтися для участі у виконанні процесуальних дій, в яких його участь є обов'язковою. У разі неможливості з'явитися у призначений строк, захисник зобов'язаний заздалегідь повідомити про це та про причини неможливості явки дізнавачу, слідчому, прокурору, суду.
У разі неявки захисника, слідча дія, участь в якій захисника не є обов'язковою, виконується без нього.
Захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його обов'язків.
Захисник зобов'язаний не перешкоджати встановленню істини у справі шляхом вчинення дій, спрямованих на те, щоб схилити свідка чи потерпілого до відмови від показань або до дачі завідомо неправдивих показань, схилити експерта до відмови від дачі висновку чи дачі завідомо неправдивого висновку, іншим чином сфальсифікувати докази у справі або затягнути розслідування чи судовий розгляд справи. Він також повинен дотримуватися встановленого порядку при розслідуванні та судовому розгляді справи.
Після допуску до участі у справі захисник - адвокат вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків лише у випадках:
1) коли є обставини, які згідно зі ст.61 КПК України (обставини, що виключають участь у справі захисника) виключають його участь у справі;
2) коли він свою відмову мотивує недостатніми знаннями чи некомпетентністю.
Документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків при участі у справі не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його згоди.
3 . Доказування і докази при розслідуванні податкових злочинів.
Процес доказування при розслідуванні податкових злочинів.
Загальне поняття доказування у кримінальному процесі можна визначити таким чином: це - діяльність суб`єктів кримінального процесу по збиранню, перевірці та оцінці доказів і їх процесуальних джерел, а також формулювання на цій основі певних тез і наведення аргументів для їх обгрунтування або спростування. (27)
Кримінально-процесуальне доказування регулюється нормами кримінально-процесуального права, які в своїй сукупності називаються доказовим правом. (27)
Як істина у цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування, під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються та обгрунтовуються процесуальні рішення. Доказування й докази є основним змістом кримінального процесу.
З метою належного розслідування будь-якого злочину, слідчий повинен чітко визначитись із колом обставин, які йому необхідно доказати, щоб зробити висновок про те, що вчинено дійсно злочин, за який передбачено законом кримінальну відповідальність, тобто вірно визначити предмет доказування.
Під предметом доказування в кримінальному процесі слід розуміти таку сукупність передбачених кримінально-процесуальним законом обставин, установлення яких необхідне для вирішення заяв і повідомлень про злочини, кримінальної справи в цілому або судової справи в стадії виконання вироку, а також прийняття процесуальних профілактичних заходів у справі. (28)
Сукупність обставин, установлення яких необхідне для вирішення кримінальної справи у цілому, передбачена ст.ст. 64 та 23 КПК України.
Згідно ст. 64 КПК України при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню:
1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставин вчинення злочину);
2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
3) обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого;
4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння.
Ці обставини доповнює ст.23 КПК України, зобов'язуючи при провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчого, прокурора і суд виявити причини і умови, які сприяли вчиненню злочину.
Предмет доказування конкретизується ст. 433 КПК України стосовно справ про злочини неповнолітніх та ст.412 КПК України - стосовно осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину або вчинили суспільно небезпечні діяння у стані неосудності
Предмет доказування - це система обставин, які відображають властивості та зв'язки досліджуваної події, суттєві для правильного вирішення кримінальної справи та реалізації у кожному конкретному випадку завдань судочинства. Ці обставини установлюються шляхом процесуального доказування, тобто за допомогою передбачених законом способів.
Визначеність предмету доказування обумовлює мету та межі дослідження. (29)
Вірне визначення предмету доказування по конкретній кримінальній справі - умова цілеспрямованої діяльності органів досудового слідства та суду, забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності дослідження обставин справи. (29)
Виходячи з викладеної інформації, до обставин, які підлягають доказуванню (предмету доказування) при вчиненні податкових злочинів слід віднести:
1). Подію злочину.
З метою визначення наявності події злочину, для кожного із підсідних слідчим податкової міліції злочинів, характерні свої обставини, доказування яких є обов`язковим.
Так, подія злочину, передбаченого ст.212 КК України, має місце лише при сукупності таких обов'язкових умов:
1. Коли податки, збори чи обов'язкові платежі, які умисно не сплачені, зазначені у ст.ст. 14 або 15 Закону "Про систему оподаткування". Наведений у цих статтях перелік податків, зборів та обов'язкових платежів є вичерпним. (31)
2. Коли об'єкт оподаткування передбачений законом. (В цьому випадку під об'єктом оподаткування треба розуміти об'єкти, які обкладаються встановленими законодавством податками, зборами, іншими обов'язковими платежами (по кожному виду податкового платежу - свій об`єкт оподаткування, зазначений у відповідному законодавчому документі, який встановив цей вид податку, збору та обов`язкового платежу). Об'єктами оподаткування (в загальному розумінні цього поняття) згідно ст.6 Закону "Про систему оподаткування" є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), в тому числі митна, або її натуральні показники; спеціальне використання природних ресурсів; майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування. (30;4)
3. Коли платник податку, збору чи іншого

 
 

Цікаве

Загрузка...