WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота

Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
"Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів"
Зміст
Вступ
1. Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів та слідчих податкової міліції на стадіях досудового слідства.
1.1 Поняття процесуальної діяльності
1.2 Права податкової міліції, як суб`єкта кримінального процесу
1.3 Провадження досудового розслідування в податковій міліції
1.4 Основні завдання слідчих підрозділів податкової міліції:
1.5 Принципи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції
2. Учасники кримінального процесу при розслідуванні податкових злочинів.
2.1 Поняття учасників кримінального процесу
2.2 Класифікація суб`єктів кримінально-процесуальної діяльності
2.3 Цивільний позивач та його представник у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.4 Цивільний відповідач та його представник у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.5 Підозрюваний у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.6 Обвинувачений у кримінальних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів
2.7 Захисник у кримінальній справі, порушеній за фактом вчинення податкового злочину
3. Доказування і докази при розслідуванні податкових злочинів.
Процес доказування при розслідуванні податкових злочинів
3.2. Поняття і місце доказів при розслідуванні податкових злочинів
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Принципи (засади) кримінального процесу - це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів, порушення яких обов`язково тягне за собою скасування вироку та інших рішень у справі. (1)
Податкова міліція, як державний орган що зобов'язаний вести боротьбу із злочинами, вчиненими у сфері оподаткування, при розслідуванні фактів кримінального ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також порушень податкового та валютного законодавства, у своїй діяльності керується основними принципами Кримінального процесу України, серед яких законодавець виділив:
- конституційні принципи: законність; рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом; державна мова судочинства; повага до гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя; право людини на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; з'ясування істини; забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів; здійснення правосуддя виключно судами; участь народу в здійсненні правосуддя; незалежність і недоторканість суддів, їх підкорення лише закону; змагальність судового розгляду; гласність судового процесу; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень; обов'язковість рішень суду;
- інші принципи: публічність; забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх законних інтересів; вільна оцінка доказів; безпосередність дослідження доказів; усність процесу.
- норми, які передбачають права і обов'язки суб'єктів
- кримінального процесу;
- норми, які регулюють слідчі та інші процесуальні дії по
- збиранню і перевірці доказів.
При розслідуванні податкових злочинів використовуються ті ж норми, принципи та окремі інститути, які регулюють кримінальний процес взагалі, але застосовують їх слідчі та співробітники оперативних служб податкової міліції, відповідно до конкретних обставин (слідчих ситуацій), що підлягають розслідуванню та доказуванню в кримінальній справі чи протокольному провадженні, порушених за фактом вчинення злочинів у сфері оподаткування.
Завдання оперативних служб (як органу дізнання) та слідчих податкової міліції (як органу досудового слідства) при виконанні ними своїх функціональних обов`язків, пов`язаних з виявленням, документуванням, розслідуванням та попередженням порушень податкового та валютного законодавства, обумовлені цілями та завданням кримінального судочинства нашої держави, викладеними в ст.2 КПК України:
- охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних
- осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;
- швидке і повне розкриття злочинів;
- викриття винних;
- забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден безвинний не був покараний.
Всі перелічені завдання вирішуються в ході розслідуванні податкових злочинів. Виконання співробітниками податкової міліції загальних вимог кримінального процесу стосовно розслідування (доказування) фактів вчинення будь-яких злочинів, забезпечує повне, об'єктивне та всебічне дослідження обставин справи, порушеної за фактом вчинення податкового злочину, виявлення фактів, що викривають або виправдовують обвинуваченого, а також обставин, які пом'якшують чи обтяжують його відповідальність, тобто забезпечує встановлення істини по справі, як того вимагає ст. 22 КПК України.
В даний час у кримінально-процесуальній науці і практиці затвердилась думка про те, що органи досудового слідства і суду не тільки можуть, але і зобов'язані встановити об'єктивну істину по кримінальній справі і, як слідство цього, прийти до єдиного правильного, достовірного висновку про обставини, що підлягають доказуванню.
Принцип з`ясування істини - це вимога закону, яка зобов`язує суд, прокурора, слідчого, особу, яка провадить дізнання, всебічно, повно і об`єктивно дослідити обставини справи (ч.1 ст.22 КПК України) з тим, щоб з`ясувати істотні, юридично значущі факти, дати їм правильну правову оцінку і тим самим забезпечити правильне вирішення справи. Цей принцип є конституційним, бо в Конституції України говориться про з`ясування істини під час розслідування кримінальної справи (ст.31) і про забезпечення доведення вини (п.3 ч.3 ст.129). Тільки з`ясувавши істину під час слідства і у суді, можна визнати людину винною у вчиненні злочину. (3)
У кримінальному процесі слідчий, прокурор, суд (суддя) пізнають, доказують тільки строго визначену частину того, що відбулося у тих межах, що необхідні для виконання поставлених перед ним задач: розкрити злочин, установити винних і забезпечити справедливе покарання їх судом. Таким чином, об'єктивна істина - це така сукупність знань про обставини справи, що правильно відбиває реальність, яка існує незалежно від нашої свідомості.
При встановленні істини по справі, у ході розслідування податкових злочинів слідчі та співробітники податкової міліції повинні суворо дотримуватись принципу презумпції невинуватості.

 
 

Цікаве

Загрузка...