WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилень від сплати податків - Курсова робота

Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилень від сплати податків - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Проведення окремих слідчих дій
при розслідуванні ухилень від сплати податків"
ЗМІСТ
Стор.
Вступ 4
РОЗДІЛ 1. Слідчий як учасник кримінального процесу 5
РОЗДІЛ 2. Поняття і система слідчих дій 12
РОЗДІЛ 3. Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилень
від сплати податків 18
3.1. Допит 10
3.2. Виїмка та огляд документів 15
РОЗДІЛ 4. Використання спеціальних знань у справах про ухилення
від сплати податків 19
Висновок
Література
ВСТУП
Податкова система є одним з найважливіших елементів економіки України, її формування відбувається в умовах економічних перетворень, переходу до економіки ринкового типу.
Здійснення перешкод надходженням до бюджету ставить під загрозу фінансове забезпечення держави та знижує ефективність податкової політики. Аналіз статистичних даних показує, що за останні роки питома вага злочинів в сфері обчислення та сплати податків значно зросла.
Сучасний стан діяльності по боротьбі з ухиленням від сплати податків характеризується нестабільністю податкового законодавства, недостатнім професіоналізмом співробітників контролюючих органів, а також наявністю зловживань з їх боку. Вдосконалення діяльності органів попереднього слідства та дізнання в розслідуванні даної категорії злочинів слід розглядати як одну з найважливіших задач.
Діяльність органів попереднього слідства та дізнання в кримінальному судочинстві здійснюється в певній процесуальній формі, яка зобов'язує здійснювати слідчі дії в необхідній послідовності та з додержанням встановлених кримінально-процесуальним законодавством умов. Процесу розслідування злочинів у сфері оподаткування, поряд із загальними, властиві специфічні тактичні прийоми провадження слідчих дій. Перш за все це зумовлено видом цього злочину та обставинами його здійснення. Слід також зауважити, що певні слідчі дій не можуть бути застосовані при розслідуванні ухилень від сплати податків, зважаючи на особливості складу злочину, передбаченого ст. 212-2 ККУ. Слідчими мають бути взяті до уваги ті специфічні особливості, які притаманні данному виду злочинів. В запропонованій роботі розглядаються слідчі дії, які найбільш часто використовуються в практичній діяльності та особливості їх провадження.
РОЗДІЛ 1
СЛІДЧИЙ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Слідчий - це особа, яка провадить попереднє, досудове слідство в кримінальних справах. Є слідчі прокуратури, органів внутрішніх справ, органів безпеки і податкової міліції. Обговорюється питання про створення єдиного слідчого апарату.
Нова Конституція України позбавила прокуратуру права провадити попереднє слідство (ст. 121), але п. 9 "Перехідних положень" передбачає, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію попереднього слідства - до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
Слідчими прокуратури можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять стажування строком до одного року. Не можуть бути прийняті на посаду слідчого прокуратури особи, які були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих (ч. 1 і ст. 46 Закону про прокуратуру). Аналогічні вимоги ставляться і до слідчих органів внутрішніх справ, безпеки і податкової міліції.
У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крим є старші слідчі і слідчі в особливо важливих справах. У прокуратурах областей, міст та інших прирівняних до них прокуратурах можуть бути слідчі в особливо важливих справах і старші слідчі, а в районних, міжрайонних, міських - старші слідчі і слідчі (ст. 17 Закону про прокуратуру).
Штатним розписом Головного слідчого управління (ГСУ) МВС України, слідчих управлінь (відділів) головних управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на транспорті передбачені посади: старших слідчих і слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, слідчих, помічників слідчих, а слідчих відділів управлінь МВС міст, слідчих відділень (груп) міськрайлінорганів - посади старших слідчих, слідчих, помічників слідчих. На посади слідчих призначаються громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажування і виявили при цьому професійну придатність до слідчої роботи.
Співробітники слідчого апарату, які мають вищу юридичну освіту, стаж практичної роботи не менше 3 років, виявили організаторські здібності, професійну придатність до виконання функцій щодо надання практичної і методичної допомога в організації роботи слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, призначаються на посади слідчих-методистів ГСУ МВС, СУ (СВ) ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Робота слідчих-методистів організовується за зонально-лінійним принципом. Основними їх функціями є: розробка проектів вказівок і рекомендацій з питань організації і вдосконалення попереднього слідства; здійснення контролю за організацією роботи слідчих підрозділів і проведення слідства в кримінальних справах, підготовка письмових рекомендацій щодо вдосконалення форм і методів керівництва підлеглими підрозділами та з інших питань; надання допомоги і перевірка роботи слідчих підозділів, вжиття заходів до усунення недоліків і підвищення рівня слідчої роботи на місцях, контроль за виконанням; вивчення передового досвіду і наукових методів розслідування злочинів, унесення пропозицій керівництву слідчого апарату про необхідність їх узагальнення, розповсюдження, впровадження в практичну роту; аналіз стану злочинності, вивчення слідчої практики, організації і результатів роботи підрозділів і слідчих, внесення керівництву слідчих апаратів пропозицій про вдосконалення попереднього слідства, підвищення його ролі в розкритті і розслідуванні злочинів. Слідчий- методист несе відповідальність за організацію робота слідчих підрозділів та об'єктивність оцінки їх діяльності; вносить пропозиції про заслуховування на оперативних нарадах звітів керівників слідчих апаратів, окремих слідчих про організацію і стан слідчої роботи, розслідування конкретних кримінальних справ; у межах своєї компетенції дає рекомендації (вказівки) з питань слідчої роботи працівникам слідчих підрозділів; вносить керівництву ГСУ МВС, слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС, УМВСТ пропозиції про призначення на посаду, переміщення або звільнення з посади працівників управлінь, відділів, відділень, груп.
У слідчих апаратах органів внутрішніх справ є також помічники слідчих. В обов'язки помічника слідчого входить надання допомоги слідчому і виконання його доручень, пов'язаних із розслідуванням кримінальних справ. На посаду помічника слідчого призначаються повнолітні

 
 

Цікаве

Загрузка...