WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

який діє на правах районного, міського прокурора. Спір про підслідність між слідчими різних районів Республіки Крим, області розв'язує прокурор Республіки Крим, прокурор області, між слідчими різних транспортних прокуратур, що діють на правах районних, міських прокуратур, - транспортний прокурор, який діє на правах прокурора області, між слідчими різних районів міста - прокурор міста Києва, міський прокурор або їх заступники. Якщо справу порушенов декількох районах або містах різних областей, спір про підслідність розв'язує Генеральний прокурор України або його заступник.
Спори про підслідність не бажані, бо вони перешкоджають швидкому, повному і всебічному розслідуванню справ. Якщо вони виникають, їх оперативно розв'язує відповідний прокурор або його заступник. Несвоєчасне розв'язання такого спору може заподіяти значної шкоди розслідуванню справи. Процесуальний порядок розв'язання спорів про підслідність законом не врегульований. Своє рішення прокурор вправі оформити постановою відповідно до ст. 130 КПК або дати письмову вказівку.
Слідчий має право провадити слідчі дії в інших слідчих районах і вправі доручити провадження цих дій відповідному слідчому або органу дізнання, які зобов'язані це доручення виконати в десятиденний строк. У межах міста або району, хоч і поділеного на кілька слідчих дільниць, слідчий зобов'язаний особисто провадити всі слідчі дії. Окреме доручення - це письмове прохання слідчого про проведення певної слідчої дії, надіслане за межі міста, району чи області, які він обслуговує, іншому органу розслідування (слідчому чи органу дізнання), якщо слідчий не може виїхати у відрядження для виконання цієї дії особисто. Метою окремих доручень є виконання необхідних слідчих дій тим органом, яким вони можуть бути проведені швидко і з меншою затратою зусиль та коштів.
Слід відрізняти окреме доручення від доручення, яке слідчий дає в справі органу дізнання, взаємодіючи з ним на тій території, де вони разом працюють (ч. З ст. 114 КПК). В окремому дорученні повинні бути вказані орган, що його дає, і орган, якому доручається виконання слідчої дії, короткий зміст обставин справи, зміст слідчої дії чи дій, що мають бути виконані, а також всі інші обставини, які повинен знати слідчий чи орган дізнання для виконання цих дій. До окремого доручення додаються документи, що можуть бути потрібні на місці Органу, який виконуватиме доручення (санкціонована прокурором постанова про обшук, копії протоколів огляду, допиту тощо). Слідчий або орган дізнання, виконуючи окреме доручення, вправі провести й інші слідчі дії, якщо в цьому виникне необхідність і вони тісно пов'язані з вказаними в дорученні.
Якщо розслідування особливо складної справи доручається декільком слідчим, то про це зазначається в постанові про порушення справи або виноситься окрема постанова. Один з цих слідчих призначається старшим, він приймає справу до свого провадження і безпосередньо керує діями інших слідчих. Постанова про призначення в справі декількох слідчих оголошується обвинуваченому. Вказана норма закріплює так званий бригадний метод розслідування кримінальних справ. Його застосування значно скорочує строки і поліпшує якість розслідування, дозволяє вести останнє одночасно в декількох місцях і напрямах. Якщо створення слідчої групи збігається в часі з порушенням кримінальної справи, про це вказується в постанові про порушення справи. В тому разі, коли розслідування в справі доручається декільком слідчим пізніше, про це виноситься окрема постанова прокурором, якщо група формується із слідчих прокуратури або слідчих різних відомств, або начальником слідчого підрозділу, якщо до складу групи включаються лише слідчі даного відомства. Особа, яка створила групу слідчих, призначає одного з них старшим. Він виносить постанову про прийняття справи до свого
провадження (незалежно від того, чи була справа в його провадженні раніше) і безпосередньо керує діями інших слідчих. Керівництво групою полягає насамперед у загальному плануванні розслідування справи, в розподілі роботи між членами групи, в організації обміну інформацією. Робота між членами групи розподіляється залежно від версій, епізодів, кількості обвинувачених, території, на якій вчинювались злочини. Засобами обміну інформацією можуть бути усні повідомлення, матеріали кримінальної справи, систематизовані за епізодами, версіями або особами, різні схеми, графіки, формуляри із зазначенням епізодів злочинних дій, в яких брали участь обвинувачені, магнітофонні записи, відеозаписи, кінострічки тощо. Старший слідчої групи відповідає за розслідування справи в цілому. Він бере участь у провадженні найбільш важливих слідчих дій або провадить їх сам, спрямовує і координує діяльність всіх осіб, які беруть участь у розслідуванні, вирішує розбіжності, суперечності, якщо вони виникають між членами групи, приймає найважливіші рішення в справі, зокрема, складає (при необхідності - за допомогою інших членів групи) і підписує обвинувальний висновок і постанову про закриття справи.
Слідчий, який входить до слідчої групи, не втрачає процесуальної самостійності. Він має всі права, передбачені ст. 1,14 КПК. В межах виділеної йому ділянки роботи вправі приймати будь-які рішення. При незгоді його з вказівками старшого групи питання вирішується прокурором або начальником відповідного слідчого підрозділу.
З метою забезпечення права заявляти відвід слідчому постанову про призначення в справі декількох слідчих має бути оголошено не тільки обвинуваченому, а й іншим учасникам процесу. Оголошення складу слідчої групи і заяви, які надійшли в зв'язку з цим, слід оформляти протоколом. На практиці розслідуванням складних, багатоепізодних, з великим обсягом процесуальних і оперативно-розшукових дій кримінальних справ, як правило, займаються слідчо-оперативні групи, тобто об'єднання, до складу яких входять не тільки слідчі, а й працівники інших служб органів внутрішніх справ і безпеки: оперуповноважені, дільничні інспектори, працівники експертно-криміналістичних відділів тощо. Правовою підставою для створення таких груп є положення статей 114 і 119 КПК. Про створення їх спеціальна постанова не виноситься. З цього приводу видається наказ відповідним керівником відомства, який виділяє для постійної роботи в групі підлеглих йому працівників, або ж у постанові про створення слідчої групи зазначається, що доручення і вказівки про провадження окремих слідчих і розшуковик дій будуть виконуватись певним органом дізнання. До постанови в цьому разі додається копія розпорядження керівника даного органу дізнання.
Попереднє слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено протягом двох місяців. В цей строк включається час з моменту порушення справи до направлення Ті прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження

 
 

Цікаве

Загрузка...