WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

слідчого. Крім того, слідчі дії в цій справі можуть провадити також начальник слідчого відділу і прокурор.
Якщо розслідування справи доручається кільком слідчим, постанову про прийняття такої справи до свого провадження виносить той слідчий, якого призначено старшим, із зазначеннямвсіх інших слідчих, яким також доручено вести слідство в цій справі. Передбачений законом процесуальний порядок прийняття слідчим справи до свого провадження спрямований на забезпечення всебічного й об'єктивного її розслідування, безпосереднього сприйняття доказів особою, яка їх оцінює і приймає рішення в справі, а також особистої відповідальності за якість і строки розслідування.
При провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне проведення. В разі незгоди слідчого з вказівками прокурора про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про закриття справи слідчий вправі подати справу вищестоящому прокуророві з письмовим викладом своїх заперечень. В цьому разі прокурор або скасовує вказівки нижчестоящого прокурора, або доручає провадження слідства в цій справі іншому слідчому. Слідчий по розслідуваних ним справах вправі давати органам дізнання доручення і вказівки про провадження розшукних та слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окремих слідчих дій. Такі доручення і вказівки слідчого є для органів дізнання обов'язковими.
В справах, в яких досудове слідство є обов'язковим, слідчий вправі в будь-який момент приступити до провадження досудового слідства, не чекаючи виконання органами дізнання дій, передбачених статтею 104 КПК.
Постанови слідчого, винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка перебуває в його провадженні, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і громадянами. При проведенні різних слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, та кінозйомку і відеозапис.
Повноваження слідчого визначаються обсягом належних йому прав і обов'язків, його взаємовідносинами з прокурором і керівником слідчого підрозділу, а також з органом дізнання. Слідчий є процесуальне самостійною особою, наділеною достатніми повноваженнями для прийняття процесуальних рішень у справі, визначення спрямування розслідування, вибору процесуальних засобів встановлення істини. Всі рішення в справі він приймає за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на оцінці зібраних ним доказів. Закон містить вичерпний перелік випадків, коли для прийняття й реалізації рішень слідчого потрібно одержати санкцію чи згоду прокурора або ж необхідно, щоб він затвердив ці рішення. Санкція прокурора необхідна у випадках: застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ; відсторонення , обвинуваченого від посади; провадження обшуку; виїмки документів, що становлять державну таємницю; накладення арешту на кореспонденцію і виїмки її в поштово-телеграфних установах; поміщення обвинуваченого в медичний заклад для тривалого спостереження за ним при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи; поміщення особи, яка вчинила у віці від 11 до 14 років тяжке суспільне небезпечне діяння, до приймальника-розподільника для неповнолітніх. Згода прокурора потрібна: при закритті кримінальної справа внаслідок зміни обстановки, або в зв'язку з притягненням особи до адміністративної відповідальності, або з передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду, до суду для застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру чи особи на поруки; для скасування або зміни запобіжного заходу, обраного прокурором, з його санкції або за його вказівкою, а також судом. Прокурор затверджує: постанови слідчого про ексгумацію трупа, про визначення обвинуваченому та його захиснику строку для ознайомлення з матеріалами справи, якщо вони явно намагаються затягнути її закінчення, при направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру; обвинувальний висновок.
Прокурор також продовжує строки попереднього слідства і тримання під вартою, відновлює слідство в закритій справі.
Обшук і виїмка в приміщеннях, які займають дипломатичні представництва або де проживають члени останніх та їх сімей, котрі користуються правом дипломатичної недоторканності, можуть провадитись слідчим лише за згодою дипломатичного представника, обов'язково в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ.
За загальним правилом вказівки прокурора для слідчого є обов'язковими. Оскарження одержаних вказівок вищестоящому прокурору не зупиняє їх виконання. Виняток становлять п'ять випадків передбачених ч. 2 ст. 114. В цих випадках вищестоящий прокурор, якому слідчий подає справу зі своїми запереченнями, також не вправі наполягати на тому, щоб слідчий виконав вказівки, які суперечать його внутрішньому переконанню.
Згідно зі ст. 227 вищестоящий прокурор може прийняти й інші рішення, крім передбачених ч. 2 ст. 114 КПК, наприклад, запропонувати іншу кваліфікацію злочину, повернути справу на дослідування для з'ясування обставин, які мають значення для справи, прийняти справу до свого провадження тощо.
Доручення слідчого - це його пропозиція органу дізнання провести в розслідуваній справі відповідну розшукову або слідчу Дію. Вказівка - це конкретизація даної пропозиції. [6 ст.115]
Доручення і вказівки органу дізнання викладаються слідчим У письмовій формі, причому він вправі встановити строк для їх виконання. Лише в окремих випадках, при спільній роботі слідчого з працівником органу дізнання, наприклад, під час огляду місця події, вони можуть даватись в усній формі.
Зрозуміло, що основна процесуальна робота в справі має бути виконана самим слідчим. Він не може перекладати на орган дізнання виконання своїх обов'язків по збиранню, перевірці й оцінці доказів, прийняттю процесуальних рішень. З огляду найбільш важливих процесуальних питань слідчий взагалі не вправі давати доручення органу дізнання, а зобов'язаний виконати необхідні процесуальні дії особисто. До таких питань можна віднести, зокрема, притягнення особи як обвинуваченого і допит останнього; визнання певних осіб учасниками кримінального процесу (потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем) ; застосування заходів процесуального примусу, призначення експертизи, прийняття рішення про направлення справи; ознайомлення учасників процесу з матеріалами справи тощо. Допомога органу дізнання необхідна слідчому при провадженні таких слідчих дій, які потребують великого обсягу роботи або додаткових гарантій для осіб, котрі беруть

 
 

Цікаве

Загрузка...