WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

державного кордону - у справах про порушення державного кордону;капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні. Органами досудового слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції і слідчі органів безпеки.
Дізнання - це форма попереднього розслідування кримінальних справ, яка передує попередньому слідству. Воно відрізняється від останнього за суб'єктами і строками провадження, але здійснюється в тих же процесуальних формах. Після проведення дізнання кримінальна справа за відсутності підстав для її закриття передається слідчому.[5 ст.56]
В Законі наведено вичерпний перелік органів, наділених правом провадити дізнання. Для всіх їх провадження дізнання не є основним видом діяльності. Розслідувати злочин їм доводиться лише в певних випадках, коли це пов'язано з виконанням їх основних обов'язків, визначених законом "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про Прикордонні війська України", Митний кодекс В таких випадках дії цих органів регулюються КПК і вони виступають саме як органи дізнання.
Компетенція цих органів по провадженню дізнання визначається залежно від змісту їх основних функцій.
Серед органів дізнання найбільший обсяг роботи по розслідуванню злочинів виконує міліція - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ і виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Вона складається з підрозділів: кримінальної міліції; міліції громадської безпеки; транспортної міліції; Державної автомобільної інспекції; міліції охорони; спеціальної міліції. Керівництво всією міліцією України здійснює міністр внутрішніх справ. В областях, містах, районах міліцією керують начальники управлінь (відділів) внутрішніх справ. Саме ці посадові особи, а не ті, які очолюють відповідні підрозділи міліції, є її керівниками і як органу дізнання.
Міліція, особливо районної і міської ланок, максимально наближена до населення. Тому співробітники міліції, як правило, першими виявляють злочини і вживають заходів до їх розкриття. При цьому виникає необхідність провести слідчі дії для виявлення і закріплення слідів злочину, виявлення й затримання осіб, які підозрюються в його вчиненні. Цим і пояснюється те, що міліція наділена правом порушувати кримінальні справи і провадити необхідні слідчі дії щодо більшості злочинів.
Таке ж право надано іншим органам дізнання щодо злочинів, які ними виявляються з урахуванням специфіки їх діяльності. До відання органів безпеки віднесені справи про особливо небезпечні та деякі інші злочини проти держави, а також про розголошення військової таємниці або втрату документів, які її містять.
Капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні, є органами дізнання в справах про всі злочини, вчинені на борту судна членами екіпажу, пасажирами і всіма іншими особами, які там перебувають, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичного імунітету. Капітан протягом доби наявними в його розпорядженні засобами повідомляє про подію прокурору за місцем приписки судна. Матеріали дізнання передаються капітаном судна прокурору в першому порту України на шляху слідування судна або пересилаються з капітаном попутного судна, який слідує під прапором України в найближчий український порт. Отримані матеріали прокурор надсилає за їх підслідністю.
Поряд з органами дізнання в законі говориться про особу, яка провадить дізнання. Це посадова особа, яка безпосередньо провадить розслідування у формі дізнання. Таким правом наділені керівники відповідних органів. Разом з тим вони можуть доручити проведення дізнання своїм підлеглим, які посідають певне службове становище. Коло таких осіб визначається відомчими актами.
В міліції до провадження дізнання допускаються всі особи оперативно-начальницького складу, включаючи дільничних інспекторів. Крім того, в міських і районних органах внутрішніх справ створено відділення дізнання, де працюють інспектори і старші інспектори з дізнання.
В органах безпеки, прикордонної охорони, митних органах провадження дізнання може бути покладено на будь-яку достатньо підготовлену особу з оперативно-начальницького складу. У військових частинах командир призначає дізнавачів з найбільш підготовлених офіцерів. У ВТУ ЛТП, ВТП і слідчих ізоляторах дізнання за наказом начальника установи провадиться однією з осіб начальницького складу як правило, із складу оперативних служб. В органах державного пожежного нагляду провадження дізнання здійснюється інспекторами пожежного нагляду.
Капітани морських суден можуть доручати провадження дізнання одному з своїх помічників або іншій особі з числа начальницького складу екіпажу.
Рішення особи, яка провадить дізнання, з найважливіших процесуальних питань розслідування, в першу чергу про спрямування справи (її порушення, зупинення, відновлення, закриття, передачу слідчому), про застосування заходів процесуального примусу (затримання, арешт, привід, обшук, накладення арешту на майно тощо), мають бути затверджені начальником органу. Таке затвердження не потрібне лише в тих випадках, коли в КІШ у зв'язку з прийняттям конкретного процесуального рішення говориться не про орган дізнання, а про особу, яка провадить дізнання. Начальник органу дізнання вправі давати особі, яка провадить дізнання, обов'язкові для виконання вказівки про проведення слідчих і розшуковик дій. При необхідності він може передати справу для розслідування іншому співробітнику.[4 ст.85]
Органами попереднього слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ і слідчі органів безпеки. В законі органами попереднього слідства названі не установи, а посадові особи. Цим підкреслюється, що провадження попереднього слідства - виключна функція слідчих відповідних відомств. Належність слідчого до того чи іншого відомства не впливає на його процесуальне становище. КПК наділяє всіх слідчих однаковим обсягом процесуальних повноважень. Співробітники слідчих апаратів прокуратури, органів внутрішніх справ і безпеки з урахуванням їх досвіду і кваліфікації, ланки, в якій вони працюють, займають посади слідчих, старших слідчих, слідчих в особливо важливих справах і старших слідчих в особливо важливих справах.. Прокурор і начальник слідчого підрозділу мають право особисто провадити окремі слідчі дії або розслідування справи в повному обсязі. В останньому випадку вони виступають в ролі слідчих і користуються їхніми повноваженнями.
На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили. Про виявлений злочин і почате дізнання орган дізнання негайно

 
 

Цікаве

Загрузка...