WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

попереднього розслідування в істотній мірі визначається рівнем прокурорського нагляду, його ефективністю і результативністю, правильною його організацією. Необхідно відзначити, що якість попереднього розслідування , а також стан прокурорського нагляду за виконанням законів у цій стадії карного судочинства, як було сказано вище, за останнім часом помітно погіршилося. По значній частині кримінальних справ не забезпечується належного розслідування, по багатьох справах порушується закон і допускається тяганина, багаторазово, нерідко без достатніх доказів, продовжуються терміни розслідування. Відзначаються професійні прорахунки в роботі слідчих, незадовільне розкривання злочинів, низький рівень оперативно-розшукової роботи, ослаблення прокурорського нагляду за розслідуванням і дізнанням. Через ріст організованої злочинності зросли випадки відхилення посадових осіб правоохоронних органів при розслідуванні правопорушень, послаблень небезпечним злочинцям і особливонебезпечним рецидивістам.
Деякі прокурори не змогли сконцентрувати свої дії на конкретних наглядових ділянках: невідворотності відповідальності особи, що зробила злочин, оперативному і кваліфікованому розслідуванні кримінальних справ. Немає належної віддачі від діяльності ряду транспортних прокуратур, потребує серйозних змін робота військових прокуратур. У цьому зв'язку запропоновано відпрацювати чітку систему прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього розслідування.
Генеральний прокурор ставить перед підлеглими йому прокурорами завдання організувати нагляд за законністю виробництва дізнання і попереднього розслідування так, щоб жодна дія чи прийняте рішення органів дізнання і попереднього розслідування не розходилося з законом.
Можна назвати деякі кардинальні заходи для поліпшення організації прокурорського нагляду в стадії дізнання і попереднього розслідування .
1. Генеральний прокурор пропонує прокурорам областей, міст і районів зосередити основну увагу на попередженні й усуненні порушень закону, у першу чергу, пов'язаних з незаконними затримками й арештами, обшуками і накладенням арештів на поштово-телеграфну кореспонденцію, необґрунтованим залученням громадян до кримінальної відповідальності.
2. Обов'язок прокурора полягає не тільки в тому , щоб здійснювати нагляд за виконанням законів і жадати від органів дізнання і слідчих належного виконання своїх обов'язків, але й у тім, щоб надавати їм необхідну допомогу в розслідуванні великих по обсязі і складних по доказах кримінальних справ.
3. Прокурори і слідчі повинні ширше використовувати надані їм законом права і давати органам дізнання доручення і вказівки про виробництво оперативно - розшукових дій, а також окремих процесуальних дій при виробництві розслідування в справі.
4. При розслідуванні господарських злочинів, а також злочинів, зв'язаних з порушенням законів про охорону праці і техніки безпеки й інших, де потрібне застосування спеціальних знань, прокурорам і слідчим рекомендується ширше залучати фахівців, використовувати науково-технічні і криміналістичні засоби.
5. Діяльність слідчого апарату органів прокуратури і внутрішніх справ з кожним роком усе більш ускладнюється. Особи, що роблять злочини, усе частіше й частіше діють витончено, застосовують при здійсненні злочинів способи, що утрудняють їхнє розкриття і розслідування. У цьому зв'язку Генеральна прокуратура рекомендує керівникам органів прокуратури застосовувати спеціалізацію при розслідуванні кримінальних справ про навмисні убивства, розкрадання загальнодержавного майна, хабарництві й інших складних по доказах кримінальних справ.
6. Одним з ефективних засобів по попередженню й усуненню порушень законності в карному судочинстві є використання матеріалів судової практики для усунення недоліків і підвищення якості дізнання і попереднього розслідування. З цією метою як у стадії підготовки карної справи до слухання, так і в судовому засіданні прокурору необхідно самим ретельним чином перевіряти різносторонність, повноту й об'єктивність дізнання і попереднього розслідування, дотримання вимог закону і норм карного процесу.
7. При аналізі причин і умов, що сприяли порушенням закону, виявляється, що деяка частина працівників правоохоронних органів має низьку професійну підготовку, окремі працівники погано знають діюче карне і карно-процесуальне законодавство і внаслідок цього допускають порушення закону при виробництві по кримінальній справі. Тому прокурорам слід постійно підвищувати кваліфікацію і професійний рівень слідчого апарату, використовуючи для цього як стаціонарні навчальні заклади Генеральної прокуратури , так і навчання на місцях.
На практиці використовуються також і інші форми по подальшому удосконаленню прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього розслідування.
Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і попереднього розслідування, прокурорам необхідно організувати свою роботу таким чином, щоб не підмінювати начальників слідчого відділу органів внутрішніх справ. Повноваження по контролю і своєчасністю дій слідчого по розслідуванню і попередженню злочинів регламентовані законом. Начальник слідчого відділу перевіряє кримінальні справи, дає вказівки слідчому про виробництво попереднього розслідування, про залучення особи в якості обвинувачуваного, юридичній оцінці злочину, визначенні обсягу обвинувачення, виробництві окремих слідчих дій. Вказівки начальника слідчого відділу обов'язкові до виконання слідчим. Прокурор стежить за тим, щоб вказівки начальника слідчого відділу давалися обов'язково в письмовому виді, а найбільш істотні з них прилучалися до кримінальної справи. Тим часом на практиці це правило не завжди дотримується. Начальник слідчого відділу бере участь у виробництві окремих слідчих дій. Він вправі також прийняти на себе повноваження слідчого. У необхідних випадках прокурор дає вказівки по кримінальних справах безпосередньо начальнику слідчого відділу. Ці вказівки підлягають обов'язковому виконанню. Оскарження начальником слідчого відділу вказівок прокурора не припиняє їхнього виконання.
Список використаних джерел
1. Конституція України.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. /Верховний сулд України; Відп.ред.В.Т.Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.'
3. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. - К.: Юрінком Інтер, 2001.-176с.
4. Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 pp. K.: Юрінком Інтер,2001 р.
5. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 240 с.
6. Трач P.M., Стельмащук М.В. Проблеми реформування судової системи України. "Юридичний вісник України" № 302 від 5-11 квітня 2001 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...