WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства - Дипломна робота

Обвинувачений має право вимагати доповнення протоколу і внесення до нього поправок. Ці доповнення і поправки підлягають обов'язковому занесенню в протокол.
Протокол підписують обвинувачений і слідчий. Якщо протокол написаний на кількох сторінках, обвинувачений підписує кожну сторінку окремо. Якщо в допиті обвинуваченого брали участь прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, захисник або інші особи, вони також підписують протокол.
4. Прокурорський нагляд за органами дізнання та досудового слідства
Розслідування, вироблене органами прокуратури і внутрішніх справ, хоча і носить найменування попереднього (остаточне рішення по кримінальній справі приймає суд), проте при його виробництві визначаються характер і обсягобвинувачення, правова оцінка злочину, що у свою чергу визначає вид і розмір карного покарання, установлюється коло доказів по кримінальній справі, у межах якого, як правило, проводиться судовий розгляд. Правильно організоване попереднє розслідування, а також здійснюваний прокурорський нагляд за виконанням законів при їхньому виробництві являють собою одну з істотних гарантій швидкого і повного розкриття злочину, його повного, об'єктивного і всебічного розслідування, а в остаточному підсумку постанови судом законного, обґрунтованого і справедливого вироку.
В даний час, коли мова йде про формування правової держави , необхідно мати на увазі, що однією з важливих ланок у цьому процесі є подальше удосконалювання організації слідчого апарату, посилення прокурорського нагляду за законністю його діяльності. Варто підкреслити, що ні в якій іншій сфері діяльності органів державної влади і керування не зачіпаються так гостро правові і законні інтереси громадян, як у сфері карного судочинства. Ніякі інші порушення законів не заподіюють людям таких моральних і фізичних страждань як порушення, пов'язані з незаконними затримками й арештами, необґрунтованими залученнями до відповідальності й осуд невинних.
Незважаючи на те, що діяльність органів розслідування і прокурорського нагляду з роками удосконалюється, поліпшується якісно склад кадрів прокурорів і слідчих (зріс їхній освітній ценз, відтепер усі прокурори і слідчі мають вищу юридичну освіту, переважна більшість з них має великий стаж роботи з обраної спеціальності), проте в діяльності правоохоронних органів допускається чимало порушень законності. З практики роботи правоохоронних органів повинні бути цілком виключені факти необґрунтованих затримок і арештів, незаконного залучення громадян до карної відповідальності.
Кожен такий випадок розцінюється як надзвичайна подія, і по ньому повинна проводитися ретельна перевірка з принциповими і строгими висновками.
Найважливішими критеріями оцінки роботи кожного слідчого й у цілому слідчого апарату є обґрунтованість порушення кримінальних справ, дотримання вимог закону про повноту й об'єктивність розслідування, забезпечення конституційних гарантій недоторканості особи. Якщо дати в цілому оцінку діяльності органів дізнання і попереднього розслідування, то треба відзначити, що за останні роки значно знижується якість дізнання і попереднього розслідування. Найбільш яскравим показником якості розслідування злочинів є кількість повернутих прокурорами і судами кримінальних справ на додаткове розслідування. Кількість таких кримінальних справ росте щорічно. Спроби деяких прокурорів пояснити цей негативний процес зрослими вимогами судів до якості попереднього розслідування не витримують критики: велике число кримінальних справ містять явні пробіли, недогляди і недоліки, що перешкоджають подальшому судоведенню. Єдино правильне рішення в даній ситуації - повернути справу на додаткове розслідування. [5 ст.126]
Порядок виробництва розслідування злочинів визначається Кримінально-процесуальним кодексом України. Крім цього працівники органів дізнання і попереднього розслідування керуються наказами і вказівками Генерального прокурора України з питань слідчої роботи, обов'язковими для виконання всіма слідчими органами.
Завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами, що здійснюють дізнання, попереднє розслідування і оперативну пошукову діяльність.
Задачі, що стоять перед прокурорами, що здійснюють нагляд за виконанням законів органами дізнання і попереднього розслідування, сформульовані в Законі "Про прокуратуру України", в наказах Генерального прокурора України. Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори здійснюють нагляд у цій стадії процесу для того, щоб:
жодний злочин не залишився нерозкритим і жодна особа, що зробила злочин, не ухилилася від встановленої законом відповідальності;
затримка громадян по підозрі в здійсненні злочину проводилась не інакше як на підставах, установлених законом;
ніхто не піддавався незаконному і необґрунтованому залученню до кримінальної відповідальності чи незаконному обмеженню в правах;
ніхто не піддавався арешту без судового рішення чи санкції прокурора;
дотримувалися встановлені законом порядок порушення і розслідування кримінальних справ, терміни їхнього розслідування, права учасників карного судочинства й інших громадян;
при розслідуванні злочинів неухильно дотримувалися вимоги закону про всебічне, повне й об'єктивне дослідження всіх обставин справи, виявлялися виправдовуючи обвинувачуваного, а також обтяжуючі і зм'якшуючі його відповідальність обставини;
виявлялися причини здійснення злочинів і сприятливі їм умови, приймалися міри до їхнього усунення.
Задачі, що стоять перед органами прокуратури, будуть успішно виконані лише при тім умові, якщо самі прокурори і слідчі будуть суворо дотримуватися вимог закону і норм карного процесу. Принцип законності в карному судочинстві є одним з основних принципів в організації і діяльності органів дізнання і попереднього розслідування. Деякі слідчі, та й прокурори вважають, що при розкритті злочинів і їхньому розслідуванні будь-які засоби придатні, аби розкрити злочин і встановити винну особу. Зайво говорити про порочність такої позиції: не будь-які, а тільки ті з них, що засновані на законі, виходять із закону, спираються на закон. Карно-процесуальний закон проголошує важливе правило : ніхто не може бути притягнутий у якості обвинувачуваного інакше як на підставах і в порядку, установлених законом.
Установлений законом порядок порушення кримінальної справи, пред'явлення обвинувачення, обрання запобіжного заходу, виробництва окремих процесуальних дій зовсім не позбавляє їхніх виконавців ініціативи, прояву творчого відношення до справи, інакше кажучи, не "формалізує" виробництво в справі. Правильне застосування закону забезпечує успішне виробництво в справі і разом з тим гарантує виконавців від помилок, що потім обертаються грубими порушеннями законності і приведуть до істотного чи позбавлення обмеження прав і законних інтересів учасників процесу.
Практиці відомі не поодинокі випадки, коли через зневажливе

 
 

Цікаве

Загрузка...