WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Посадові особи та державні органи, їх місце в кримінальному процесі - Курсова робота

Посадові особи та державні органи, їх місце в кримінальному процесі - Курсова робота

(25).
Аналогічне доповнення треба внести і до ст. 253 КПК України, доповнюючи її частиною другою. Це необхідно для того, щоб праву прокурора чи його заступника, які затвердили обвинувальний висновок, складений слідчим, або склали новий обвинувальний висновок і направили справу до суду з повідомленням, чи вважають вони за необхідне підгримувати державне обвинувачення (ч. 1 ст. 232 КПК України), відповідав би обов'язок суду зазначити у постанові судді або ухвали розпорядчого засідання суду про участь чи неучасть прокурора в судовому розгляді даної кримінальної справи, а також право судді (суду) визнати обов'язковим участь прокурора незалежно від його волевиявлення.
Зазначене доповнення до ст. 253 КПК України необхідні до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до ст. 125 Конституції (п. 12 розділу XV "Перехідні положення" Конституції).
Необхідність виконання принципів суб'єктами процесуальних правовідносин зумовлює так зване "принципове" положення кожного з нас.
висновок
Жодна з країн світу не має досконалого кримінального процесу, бо "абсолютного" в природі нічого не буває. Абсолютною буває тільки істина, яку повинні встановити люди, суб'єкти кримінального процесу. А кожнійлюдині притаманні помилка. Можливо, з повною впевненістю можна сказати, що хорошою є та система кримінального процесу, яка фільтрує, витягує цю помилку.
Положення суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності закріплено нормативно, кожен суб'єкт вирізняється своїм статусом, але чомусь складається орієнтація на західну модель розвитку, чому ж не спробувати формувати щось якісно-ефективніше для встановлення того ж статусу. А неможливо запровадити дієвий кримінальний процес без реформи судочинства. Можна розробити дуже вдалий кримінально-процесуальний закон, але його неможливо втиснути в застарілу систему судочинства. Він в ній працювати не буде. Реформа судової системи вимагає певне капіталовкладення, яке навряд чи потягне нинішній державний бюджет. Найвідповідальніший суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності не може реформуватися на ділі, а лише в програмах на папері. Необхідність перегляду апеляції, касації щодо виконання функцій в процесі судочинства вимагає клопіткої праці науковців.
Прокуратура ж має бути як ніколи сильною і незалежною від відомчого впливу. Проблема в тому, чи виділить прокуратуру як окремий наглядовий орган, законодавчий орган, чи ліквідує її, створивши відомчий нагляд, або ж передавши функції іншому органу.
Демократичне перетворення має створити умови особі на захист і відстоювання своїх інтересів. Залишається гострою проблема посадових осіб і державних органів, які беруть участь у кримінальному процесі . через корупційні дії та зловживання.
Розробка змін та доповнень триває, але завжди потрібно пам'ятати, що не було б людини, не було б і процесу відповідальності, у всі часи вона залишалась найбільшою цінністю. Але наш час показує сваволю щодо дій та рішень осіб, які мають стояти на контролі законодавчих кримінально-процесуальних норм.
виноски
1) Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес
України, ст. 56.
2) Кримінально-процесуальний кодекс України п. ба ст. 32.
3) Кримінально-процесуальний кодекс України ч. 1, 2 ет. 114.
4) Кримінально-процесуальний кодекс України ст. 101.
5) Закон України "Про прокуратуру".
6) Конституція України 1996 р. розділ 15 п. 9.
7) Закон України "Про держаавну податкову службу в Україні" від
05.02.98 р. ст. 19.
8) Указ Президента України від 24.04.97 "Про національне бюро
розслідувань України".
9) Науково-практичний коментар КПК України п. 6 ст. 32.
10) Закон України "Про прокуратуру" ст. 37, 39.
11) Закон України "Про прокуратуру" ч. 1 ст. 40.
12) Науково-практичний коментар КПК України ст. 29, 59.
13) КПК України ст. 239,240.
14) КПК України ст. 415.
15) КПК України п. 1 ст. 32.
16) Науково-практичний коментар КПК України ч. 2 ст. 237-238.
17) Конституція України 1996 р. ст. 127.
18) Науково-практичний коментар КПК України п. 5 ст. 32.
19) Закон України "Про статус суддів" ст. 1.
20) Постанова Пленуму ВСУ від 27 грудня 1985 р. в кримінальних
справах п. 13.
21) Науково-практичний коментар КПК України ст. 58.
22) КПК України ст. 60.
23) Науково-практичний коментар КПК України ст. 60, ЮЖ України
сг. 107.
24) Постанова Пленуму ВСУ від 1 листопада 1996 р. № 9 "Про
застосування Конституції України при здійсненні правосуддя".
25) Закон РФ від 29.05.92 р. Право України 1998 № 4.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - К., 1996;
2. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 року.
Відомості Верховної України. - 1993, № 8;
3. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992
року;
4. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року.
5. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 199 року
6. Про судоустрій. Закон України від
7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 05
лютого 1998 року.
8. Про Національне бюро розслідувань України: Указ Президента
України від 24 квітня 1997 року.
9. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального
кодексу України. - К., 1994
10. Альпер С.А. Субьекты уголовного процесса. - Харьков, 1997
11. Гуляєв А.П. Следователь в уголовном процессе. -М., 1981
12. Михеєнко М.М., Hop B.T., Шибіко В.П. Кримінальний процес
України: Підручник.- К., 1999
13. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінальне
процесуальне право: Підручник.
14. Драбітько О. Міркування з приводу кримінального процесу в
Україні "Право України " № Т 98 ст. 98
15. Вернидубов І. Підтримання прокуратурного державного
обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією
України "Право України" № 4'98, ст. 27
16. Карасань В., Палій В.Вепсія судоустрою-2000 газ. "Закон і
Бізнес" № 10 7-10 жовтня 2000р. ст. 28
17. Лаптун Г. Суд повинен реагувати на процесуальні порушення,
газ."3акон і Бізнес" № 10 7-13 жовтня 2000 р., ст. 29
18. Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури в Україні,
ж. "Право України" № 1 '98, ст. 78
19. Мовчан О. Неупереджене судочинство та юстиції спільно до
реального захисту прав і свобод людини, газ. "Урядовий кур'єр"
№ 49'99
20. Сухона В. Місце прокуратури в системі органів державної влади
України, її розвиток та правове забезпечення, гарантії діяльності,
газ. "Закон і Бізнес" № 6, 2000, ст. 10
21. Хариндюк Г. Реформа правоохоронних органів : бажане і дійсне,
газ. "Закон і Бізнес" № 6 10-16 лютого 2001 р. ст.2

 
 

Цікаве

Загрузка...