WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Посадові особи та державні органи, їх місце в кримінальному процесі - Курсова робота

Посадові особи та державні органи, їх місце в кримінальному процесі - Курсова робота

стадіях судового розгляду, касаційного провадження, провадження в порядку нагляду, відновлення справ за нововиявленими обставинами, не здійснюючи нагляду за діяльністю суду, а виступає як процесуальна сторона.
У різних стадіях кримінального процесу прокурор наділений правами, щодо можливості впливати на хід справи. Відповідні права закріплюються в кримінально-процесуальному законодавстві.
"Кожний прокурор вправі змінити або скасувати свої рішення чи процесуальні рішення своїх заступників , помічників і нижчестоящих прокурорів, а також вправі давати їм вказівки про виправлення допущеної помилки" (11). Зокрема "протест, касаційне та окреме подання на вирок, ухвалу та постанову суду можуть бути доповнені або зміненівищестоящим прокурором, його заступником до початку розгляду справи судом" (12).
Стадія відання обвинуваченого од суду передбачає участь прокурора у розгляді справи в розпорядчому засіданні, який висловлює там свою думку і дає висновок щодо заявлених клопотань. (13)
Розпорядження прокурора, які стосуються виконання вироків, ухвал і постанов суду, є обов'язковими для всіх органів і посадових осіб, які їх виконують (14).
В нинішніх умовах, діяльність прокурора набуває більшого значення через сприяння в цьому законодавчого органу. Водночас закінчується термін дії "Перехідних положень" Конституції України в обсягу питань щодо прокуратури. Надія на те, що сформується якісно нова демократична система нагляду за законами здається дуже примарною, але варіанти продовження дії "Перехідних положень" досить актуально назріває.
2.5 Статус судді та суду
У КПК України закріплюються терміни, суть яких розкриваються в ст. 32. В ній термін "суд" розглядається: Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські, міжобласний, районний (міський), міжрайонний (окружний) суди, військовий суд, суддя, який одноособове розглядає справу (15).
Поміж суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності, суд має ряд владних повноважень, що дають йому право не тільки визнати людину винною у вчиненні злочину, але й своїм вироком піддати її кримінальному покаранню. Процес розгляду справ згідно законодавства може тривати по першій, касаційній та наглядній інстанціях.
Розглядаючи справу по першій інстанції, суд діє у складі судді одноособове у трьох стадіях: відання обвинуваченого до суду, судового розгляду та виконання вироку. Вже після розгляду справи, він має право віддати обвинуваченого до суду, постановити обвинувальний або виправдувальний вирок чи винести постанову про закриття справи або направлення її дії на додаткове розслідування, які є його компетенцією.
В залежності від справ про злочини та міри покарання за них існує певний механізм розгляду їх зокрема: у справах, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді "довічного ув'язнення по першій інстанції розглядаються у стадії відання обвинуваченого до суду розпорядчим засіданням суду у складі судці та двох народних засідателів" (16).
Що стосується судів касаційної та наглядової інстанції, то справи розглядають лише професійні судді, які мають право залишити в силі, змінити або скасувати рішення нижчестоящих судів, закрити кримінальну справу, повернути її на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд в іншому суді і складі. Важливо зазначити, що з усіх органів, які ведуть процес, лише суд є колегіальним органом.
Діяльність судді та суду визначається крім КПК України ще й Законами про судоустрій та про статус суддів.
На посаду судді згідно Конституції України може бути рекомендований кваліфікаційною комісією судців громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі не менш як 3 роки, проживає в Україні не менш як 10 років і володіє державною мовою (17). Необхідна умова - складання кваліфікаційного екзамену, що приймається кваліфікаційними комісіями суддів судів загальної юрисдикції. Якщо суддя вперше призначається на посаду, то він приносить присягу.
Законом передбачаються випадки, коли як судді можуть діяти: голова, заступник голови і суддя відповідно Верховного Суду України, Верховного суду Республіки Крим, обласного Київського і Севастопольського міських, міжобласного, районного (міського), міжрайонного (окружного), військових судів, народний засідатель (18).
Законодавство дає право судді: віддати обвинуваченого до суду, вирішувати питання, пов'язані з підготовкою справи до розгляду в судовому засіданні, голосувати в судовому засіданні; бути доповідачем при розгляді справи в розпорядчому засіданні, в касаційній і наглядній інстанціях, керувати обговоренням питань у нарядній кімнаті; підписувати судові рішення і протокол судового засідання; викладати письмово свою окрему думку в справі при незгоді з рішенням більшості суддів; розглядати зауваження на протокол судового засідання, у випадках передбачених законом, розглядати справу одноособове. "Судді та залучені до здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади."(19)
Судді мають ряд процесуальних обов'язків, зокрема не розголошувати відомості, що становлять державну, службову, комерційну, банківську, військову таємницю, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, не допускати вчинків, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та статус суддів.
Для громадського контролю та участі безпосередньо народу в судовому розгляді існує інститут народних засідателів і присяжних, які користуються всіма правами судді. Згідно роз'яснень Пленуму Верховного Суду України "головуючий не вправі зняти запитання поставлене допитуваній особі народним засідателем" (20).
Вимога, що підлягає обов'язковому дотриманню професійними суддями полягає: забороняється належати до політичних партій, обіймати оплачувані посади, мати представницький мандат, дозволяється займатися лише викладацькою, науковою і творчою діяльністю.
3. Випадки та підстави, які виключають участь слідчого, прокурора, особи, яка проводить дізнання та судді у кримінальному процесі
Глава 4 кримінально-процесуального кодексу України передбачає обставини та порядок відводу суб'єктів кримінального процесу. Спільними для судді та прокурора будуть підстави ст.54 КПК, де передбачається, що вони не можуть брати участь в розгляді кримінальної справи, якщо вони особисто заінтересовані в результатах справ; якщо вони є потерпілими, цивільними позивачами, цивільними відповідачами або родичами когось з них, а також родичами слідчого, особи, яка провадила дізнання,

 
 

Цікаве

Загрузка...