WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

перевірки підприємства - платника податків та інших неподаткових платежів від 17 листопада 1999 року та Методичні рекомендації по проведенню документальної перевірки від 20.05.97 та 27.03.97
Документальна перевірка в цьому випадку виступає в якості однієї з форм контролю за дотриманням суб'єктами господарювання правил ведення податкового та бухгалтерського обліку. Документальна перевірка полягає в перевірці виробничої, фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності відповідними органами в сфері оподаткування за певний період та у відповідності зі встановленим порядком.
У випадках, коли в діях посадових осіб суб'єктів підприємництва містяться ознаки злочину, результати документальної перевірки, в сукупності з іншими матеріалами, використовуються як підстава порушення кримінальної справи. Крім того, вони можуть бути використані, як фактичні данні в кримінальному судочинстві. В практичній діяльності по розслідуванню даної категорії справ та їх судовому розгляду акти документальних перевірок використовуються, як самостійне джерело доказів. Вказане випливає із змісту статті 65 КПКУкраїни, яка визначає перелік даних, які виступають в якості доказів при розслідуванні злочинів.
Слід зазначити, що немає потреби в проведенні документальної ревізії після проведення документальної перевірки, їх різниця полягає лише в
предметі дослідження. В данному випадку документальна перевірка є менш ємним поняттям, п основна задача полягає в контролі та дослідженні в діяльності суб'єктів підприємницької діяльності стосовно питань вірності, повноти обчислення та сплати податків та виявлення фактів порушення податкового законодавства. Проведення ж документальної ревізії вимагається в тому випадку, коли буде встановлена причетність посадових осіб до вчинення інших злочинів (зловживання посадовим становищем і т.д.). Сутність та правова природа документальної перевірки заключається в тому, що вона використовується в кримінальному судочинстві, однак не є процесуальною дією. Документальна перевірка є інститутом адміністративного права, її поводження можливе тільки за наказом керівника територіальної податкової адміністрації. Порядок провадження документальної перевірки регламентовано не кримінально-процесуальним законодавством, а нормами адміністративного права.
Проведення кримінальної перевірки може бути призначення в зв'язку з плановою або позаплановою перевіркою органів податкової адміністрації. Документальна перевірка може бути також призначена у випадку виявлення оперативними підрозділами податкової міліції, МВС фактів ухилення від сплати податків, або інших злочинів. Провадження документальної перевірки можливе як до, так і після порушення кримінальної справи.
Який же порядок призначення документальної перевірки в разі виявлення фактів ухилення від сплати податків оперативними підрозділами податкової міліції, МВС ? В цьому випадку керівник органу дізнання звертається в письмовій формі до податкової адміністрації з мотивованим проханням про проведення документальної перевірки дотримання податкового законодавства певним суб'єктом підприємницької діяльності. В цьому запиті також можуть бути вказані питання, які слід вияснити під час проведення перевірити.
Окремими авторами при розгляді питання організації проведення документальних перевірок на вимогу слідчого на стадії попереднього слідства вказується, що вона в таких випадках стає процесуальною дією, а особа, яка її проводить, учасником кримінального судочинства.
В зв'язку з вищевикладеним в практичній діяльності по розслідуванню ухилень від сплати податків часто допускаються помилки при призначенні та проведенні документальних перевірок. Є очевидним, що при проведенні документальної перевірки на вимогу слідчого остання не змінює свого адміністративного характеру. Слід зазначити, що кримінально-процесуальне законодавство не має положень, які б визначали порядок призначення та проведення документальних перевірок. На практиці слідчі призначають документальну перевірку, використовуючи положення ст.66 КІЖ України.
ВИСНОВОК
Вирішення задач кримінального судочинства, які виникають в процесі розслідування ухилень від сплати податків, як і інших злочинів можливе лише при правильному, своєчасному та повному виконанні слідчих дій. Напрям розслідування злочинів та порядок виконання слідчих дій зумовлено тією інформацією, яка є у слідчого на початку розслідування. Специфіка розслідування ухилень від сплати податків полягає в тому, що слідчому необхідно ознайомитись з характером та обсягом діяльності господарюючого суб'єкта, організацією документообігу, виявити та вилучити документи, які свідчать про скоєння злочину в сфері оподаткування.
Виходячи з важливості проведення слідчих дій з метою притягнення виних осіб до відповідальності по даній категорії справ, ми намагались не тільки розглянути слідчі дії в кримінальному судочинстві, але й більш детально зупинитись на специфіці проведення окремих слідчих дій під час розслідування ухилень від сплати податків.
Також нами було розглянута важливість участі спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. Це дозволить слідчому уникнути прикрих помилок та справить бажане враження на інших осіб, які беруть участь в слідчих діях.
В нашій роботі ми розглянули питання проведення судово-бухгалтерської експертизи та використання спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. Також ми зупинились на такому джерелі доказів, як документальна перевірка, яка хоч і не є процесуальною дією, але містить досить істотну інформацію. Були також розглянуті деякі складнощі, які мають місце при застосуванню цієї дії, в зв'язку з чим ми вважаємо за доцільне включити в ст.66 КПК України, де крім того вказано, що слідчий вправі вимагати проведення ревізії, після слів " проведення ревізії" додати " та проведення документальних перевірок". ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. К.-1996.
2. Кримінальний кодекс України. Парламентське видавництво. К.-1997.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Х.-2001.
4. Закон України " Про судову експертизу" від 25.02.96 р.
5. Рекомендації про порядок складання акта документальної перевірки підприємства - платника податків та інших неподаткових платежів. Головна Державна податкова інспекція України. № 4-115/10-5534 від 17 листопада 1999 року.
6. Методичні рекомендації по проведенню документальних перевірок. ДПА України № 23-2117/10-2291 від 27.03.97 та № 23-2117/10-3875 від 20.05.97.
7. Коновалова В.Е. Психологія у розслідуванні злочинів. Х. 2001.
8. Коновалова В.Е., Сербулов A.M. Тактика допиту при розслідуванні злочинів. К. 2001.
9. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : навч. посіб.-К.: Юрінком Інтер, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...