WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

слідства.
Підстави, процесуальний порядок та особливості провадження виїмки визначені кримінально-процесуальним законодавством (ст.ст. 178-183, 186, 188-189 КПК України.)
Документи по цій категорії справ виступають в якості речових чи письмових доказів.
Специфічною особливістю розслідування ухилень від сплати податків є те, що документи первинного обліку та бухгалтерські регістри вилучаються чи витребовуються на стадії порушення кримінальної справи органом дізнання чи слідства. Виїмка чи витребовування документів може бути проведено посадовими особами державної податкової адміністрації в зв'язку з проведенням перевірки діяльності господарюючого суб'єкта.
Документи, які не були вилучені на етапі перевірки первісних матеріалів або не були витребувані до порушення кримінальної справи, підлягають виїмці в процесі попереднього розслідування.
Підстави витребовування документів до порушення кримінальної справи усуб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, визначені в ч.4 ст.97 КПК України.
В якості підстави для вилучення документів посадовими особами державної податкової адміністрації виступає Інструкція "Про порядок вилучення у підприємств, установ, організацій та у громадян посадовими особами державної податкової адміністрації документів, які свідчать про приховування (заниження) прибутку чи інших об'єктів оподаткування".
На стадії підготовки слідчий повинен вирішити, які документи та у яких підприємств повинні вилучатись. Специфічним для даної категорії справ є вилучення документів у різних організацій. Так як повному та об'єктивному дослідженню обставин здійснення ухилень від сплати податків допомагає вилучення документів у різних суб'єктів господарської діяльності, які між собою вступали в фінансово-господарські операції. В більшості випадків тільки методом зустрічної перевірки можливе встановлення механізму ухилення від сплати податків. Також при підготовці до проведення виїмки слідчий повинен визначити звітній період, за який будуть вилучатись документи.
На підготовчій стадії слідчий складає мотивовану постанову про проведення виїмки. Виїмка може бути проведена слідчим або працівниками дізнання, за його дорученням.
Про проведення виїмки складається протокол, де повинно бути вказані назва документів, їх кількість та стан. В разі необхідності до протоколу виїмки може бути складено додаток із зазначенням цих даних. Вилучені документи повинні бути сформовані за певними напрямами, підшиті в папки та пронумеровані.
Слідчий огляд документів є найбільш специфічною слідчою дією, яка проводиться про розслідуванні ухилень від сплати податків.
Після провадження виїмки, вилучені документи підлягають обов'язковому огляду. Провадження огляду регламентовано ст. 190 КПК України, яка визначає цілі проведення даної слідчої дії: "
- виявлення слідів злочину та інших речових доказів;
- вияснення обставин скоєння злочину;
- вияснення інших обставин, які мають значення для справи.
Результати, отримані в ході проведення слідчого огляду документів, дозволяють встановити, чи будуть вони визначені як речові чи письмові докази.
Серед джерел доказів по справам про ухилення від сплати податків особливе місце відводиться документам, які виступають в якості речових доказів. Документи, які відображають різного роду операції, можуть виступати в якості таких тільки при наявності певних ознак, встановлених кримінально-процесуальним законодавством. Виходячи з тлумачення ст. 78 КПК України, документи виступають в якості речових доказів в тому випадку, коли вони зберегли на собі сліди злочину. Тобто, документи, в яких криміналістичному дослідженню підлягав зміст - називають письмовими доказами, а ті документи, де досліджувалась форма - речовими доказами.
Оцінка документа як джерела доказів полягає в тому, що слідчий вирішує питання про справжність документу та визначає значення відомостей, які містяться в ньому2.
При огляді документів, в разі необхідності, слід використовувати допомогу спеціаліста на підставі вимог ст. 128-1 КПК України.
Про проведення огляду складається протокол відповідно до ст.195 КПК України.
Після проведення огляду документів необхідно визначити їх відношення до матеріалів справи. Документи, які відповідають вимогам ст.78 КПК України, повинні бути визнані речовими доказами та залучені до справи. На наш погляд, стосовно інших документів повинна бути винесена постанова про визнання їх такими, хоча діюче законодавство не має вказівок відносно цього питання.
РОЗДІЛ 4
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СЛІДЧИХ
У СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Особливості скоєння ухилень від сплати податків, сліди, які при цьому залишаються, а також те, що вказані злочини скоюються на підприємствах, установах, організаціях, діяльність яких знаходить відображення в документах бухгалтерської та іншої звітності, обумовлює застосування спеціалістів при провадженні попереднього слідства.
Кримінально-процесуальне законодавство передбачає наступні види використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів: експертиза (ст. 75 КПК України), ревізія (ст.66 КПК України) та участь спеціаліста в провадженні окремих слідчих дій (ст. 128-1 КПК України).
Аналіз матеріалів кримінальних справ про ухилення від сплати податків показує, що спеціалісти-бухгалтери використовуються досить часто. При цьому використовуються різні форми бухгалтерських знань:
1) проведення документальних перевірок виробничої та фінансово-господарської діяльності суб'єктів з питань повноти обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів - 100% ( додаткові та повторні - 24% після порушення кримінальної справи); 2) проведення судово-бухгалтерської експертизи - в 18% вивчених матеріалів кримінальних справ; 3) виїмка документів - 3%; 4) огляд документів - 1%; 5) обшук - не використовувався; 6) допит свідків - не використовувався; 7) допит обвинуваченого - 1%; 8) допит осіб, які проводили документальну перевірку - 47 %; 9)допит осіб, які проводили судово-бухгалтерську експертизу 16%.
РОЗДІЛ 5
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
Рішення про застосування спеціальних знань приймає слідчий на підставі вивчення та аналізу матеріалів кримінальної справи.
Основною формою, яка найбільш часто використовується в практиці розслідування ухилень від сплати податків, є проведення ревізорами територіальних податкових адміністрацій документальних перевірок дотримання законодавства про сплату податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів. Порядок, підстави проведення документальних перевірок, права та обов'язки спеціалістів визначені законодавством та внутрівідомчими актами. Серед них основними э Рекомендації про порядок складання акта документальної

 
 

Цікаве

Загрузка...