WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

особою, в чийому провадженні перебуває кримінальна справа (слідчим, особою, яка провадить дізнання, або прокурором), а також можуть проводитися іншими співробітниками правоохоронних органів за окремим дорученням. Послідовність проведення слідчих дій, їх обов'язковість або необов'язковість визначаються конкретною слідчою ситуацією та вирішуються слідчим.
Загальними вимогами щодо провадження слідчих дій є такі: перед початком провадження будь-якої слідчої дії слідчий повинен роз'яснити учасникам їх права та обов'язки; про провадження будь-якої слідчої дії має бутискладений протокол, у якому докладно фіксується все, що відбувалося, відображаються хід та результати слідчої дії.
Складання протоколу слідчої дії має на меті: забезпечити можливість переконатися в обґрунтованості та законності проведеної слідчої дії, отже правильно вирішити питання про допустимість отриманих при цьому доказів; закріпити знайдені дані шляхом фіксації їх самих, обставин їх знаходження та відомостей, які підтверджують достовірність доказів. Для цього у провадженні деяких слідчих дій беруть участь поняті, які засвідчують правильність записів у протоколі своїми підписами. Протокол слідчої дії дозволяє визначити достовірність отриманих доказів.
Відомо, що достовірність використаних у доказуванні доказових матеріалів безпосередньо пов'язана із встановленням об'єктивної істини. Власне кажучи, доказування і є встановленням істинності будь-яких положень за допомогою аргументів, посилань, істинність яких є встановленою. Тому використовувані слідчим фактичні дані можуть мати значення доказів лише тоді, коли визначена їх достовірність.
Це обумовлює необхідність ретельної фіксації у протоколах слідчих дій обставин знайдення тих або інших даних, визначає підвищені вимоги до складання протоколів.
У протоколі кожної слідчої дії згідно із ст. 85 КПК України мають бути вказані: місце і час провадження слідчої дії, ким вона провадилась, хто був присутнім, роз'яснення прав та обов'язків учасникам слідчої дії; зміст проведеної слідчої дії; час початку та закінчення слідчої дії; всі суттєві для справи обставини, які були виявлені під час провадження даної слідчої дії.
Протокол зачитується всім особам, які брали участь у провадженні слідчої дії, при цьому їм роз'яснюється їх право робити зауваження. Вказані особи можуть ознайомитись з протоколом особисто.
Вставки та виправлення мають бути застережені в протоколі перед підписами.
Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, а також перекладач, поняті, якщо вони були присутніми, та інші особи, які були присутніми або брали участь у провадженні цієї слідчої дії.
Якщо будь-хто з цих осіб з причини фізичних недоліків або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання останнього запрошується стороння особа, про що робиться відмітка в протоколі. До протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомки, відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст.
Якщо особа, яка брала участь у проведенні слідчої дії, відмовиться підписати протокол, то це зазначається в протоколі та засвідчується підписом особи, яка провадила слідчу дію.
Кінозйомка та відеозапис можуть застосовуватись під час провадження таких слідчих дій, як огляд, обшук, відтворення обстановки та обставин події та інш. Учасників слідчої дії необхідно попередити про застосування кінозйомки, відеозапису до початку цієї дії. Після зйомки, запису та виготовлення кінострічки, відеострічки вони демонструються всім учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол.
У разі провадження слідчої дії із застосуванням звукозапису про це повідомляється всі учасники перед її початком. Фонограма повинна містити відомості, вказані в протоколі, та відображати весь хід слідчої дії. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її провадження не дозволяється. Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється її учасникам. Висловлені ними зауваження та доповнення до звукозапису повністю заносяться у фонограму.
У протоколі має бути зазначено про застосування звукозапису та про повідомлення про це учасників слідчої дії, про технічні засоби та умови звукозапису, по відтворення звукозапису учасникам слідчої дії та про їх заяви з приводу застосування звукозапису.
РОЗДІЛ 3
ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Враховуючи обставини скоєння злочинів у сфері оподаткування, слід зазначити, що такі слідчі дії, як огляд місця події, трупа, освідування, відтворення обстановки та обставин події, впізнання та ексгумація трупа не застосовуються, бо в них немає потреби. Такі ж слідчі дії, як допит, обшук, виїмка, огляд документів, призначення судово-бухгалтерської експертизи досить широко застосовуються в практиці податкової міліції. Слід також зазначити таке джерело отримання доказів, яке не передбачено кримінально-процесуальним законодавством, як призначення документальної перевірки. Тому в цьому розділі ми більш детально зупинимось на цих засобах отримання доказів.
3.1. ДОПИТ
При розслідуванні ухилень від сплати податків найбільш часто зустрічається така слідча дія, як допит свідків та звинувачених. Це зумовлено діяльністю, яку виконують суб'єкти господарювання. В даному випадку особи, які підлягають допиту, так чи інакше пов'язані з виконанням різних доручень, послуг, а також виконують обов'язки по веденню бухгалтерії та звітності по сплаті податків та представленню податкових декларацій. В зв'язку з встановленням фактів ухилень від сплати податків допиту також підлягають особи, які в зв'язку зі своїми посадовими обов'язками здійснюють контроль за господарською діяльністю та сплатою податків суб'єктів господарювання.
Отримані в процесі розслідування від вказаних осіб інформація, в сукупності з іншими доказами, дозволить вирішити завдання, які стоять перед стадією попереднього розслідування. Дані, отримані в процесі допиту, не завжди відносяться безпосередньо до елементів об'єктивної сторони ухилень від сплати податків. Однак за допомогою отриманої інформації можуть бути встановлені характер та обсяг операцій, канали реалізації та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.
З допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерського обліку, документального відображення конкретних господарських операцій та інші, які мають значення по даній категорії справ.
В ході проведення вказаної слідчої дії встановлюються методи, які застосовували спеціалісти в ході проведення документальної перевірки, а також результати перевірок дотримання податкового законодавства.
Досягненню значних результатів при допиті допомагає ретельна підготовка

 
 

Цікаве

Загрузка...