WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

Поняття і система слідчих дій - Курсова робота

самовідвід або йому може бути заявлений відвід підозрюваним, обвинуваченим, захисником, потерпілим і його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками. Заява про самовідвід або відвід слідчого подається прокуророві, який повинен розглянути і вирішити її протягом 24 годин (ст. 60 КПК). До прийняття рішення прокурором про задоволення самовідводу чи відводуслідчий не вправі самоусунутися від провадження у справі.
РОЗДІЛ 2
ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ ДІЙ
Слідчі дії - регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження уповноваженою на те особою, а також забезпечувані мірами державного примусу процесуальні дії, які являють собою комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, спрямованих на отримання доказів.
Слідчі дії - це процесуальні дії, здійснювані для збирання, дослідження та перевірки доказів. Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу.
Норми права, які регламентують провадження слідчих дій, становлять певну модель діяльності слідчого і несуть у собі конструктивні засади. Вони створюють правовий інститут - слідчу дію. Виступаючи як пізнавально-засвідчувальна дія, слідча дія є й актом і являє собою певну систему правовідносин.
Інститут слідчої дії - це система правових приписів, що визначають: сферу і об'єкт слідчої дії, його мету і завдання; підстави проведення; коло учасників та їх правовий статус; механізм реалізації ними своїх прав і обов'язків; порядок здійснення і правила провадження пізнавально-засвідчувальних дій; способи і форми їх фіксації; міри примусу і відповідальності, які застосовуються у разі невиконання приписів закону.
Кримінально-процесуальний закон передбачає та регламентує проведення таких слідчих дій:
- огляд (місця події, предметів, документів, місцевості, приміщень, трупа). Провадження даної слідчої дії виконується у відповідності до ст.ст. 190-192,195 КПК України, з метою знайдення слідів злочину та інших речових джерел доказової інформації, з'ясування обставин злочину та інших обставин, що мають значення у справі;
- освідування (огляд живих осіб).(ст.ст. 193,195 КПК України) Проводиться з метою виявлення особливих прикмет, слідів злочину або іншої інформації, яка має значення по справі, на тілі живої людини;
- обшук (ст.ст. 177, 179- 185,188,189 КПК України). Слідчі, маючи достатні підстави вважати, що в будь-якому приміщенні чи у особи знаходяться предмети або документи, які мають значення по справі, мають право проводити обшук з метою їх виявлення та вилучення; виїмка (предметів і документів та поштово-телеграфної кореспонденції)( ст.ст. 178-183, 185-189 КПК України) Докази можуть бути отримані шляхом виїмки, якщо слідчому точно відомо, де і в кого вони знаходяться; накладення арешту на майно;
- затримання підозрюваного (ст.ст. 106,115 КПК України). КПК дає право органам дізнання та слідства, при наявності достатніх підстав, підозрювати особу у вчиненні злочину, за який може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі, затримувати особу;
- відтворення обстановки та обставин події злочину (слідчий експеримент)( ст.ст. 194,195 КПК України) 3 метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого або даних, отриманих при провадженні інших слідчих дій, слідчий може виїхати на місце і в присутності понятих відтворити обстановку і умови, в яких ті чи інші події могли відбуватися в дійсності;
- допит (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта)(свідка - ст.ст. 68-71Д66-170КПК України, обвинуваченого - ст.ст. 21,43,44-48, 134-139, 143-146 КПК України, підозрюваного -ст.ст. 43-1,44-48,107,134-136,143-146 КПК України) Це слідча дія, в процесі якої слідчий отримує від особи, яку допитує, словесну інформацію про обставини події злочину, які мають значення для встановлення об'єктивної істини і забезпечення правильного застосування закону;
- очна ставка (ст.ст.172,173 КПК України) Слідча дія, що полягає у проведенні одночасно і в одному й тому самому місці допиту двох учасників кримінального процесу, у показаннях яких є протиріччя, з метою перевірки правдивості раніше даних показань;
- впізнання;
- ексгумація трупа (ст. 192 КПК України) Полягає в тому, що труп виймається з місця поховання в присутності слідчого, судово-медичного експерта і двох понятих та оглядається;
- отримання зразків для порівняльного дослідження ( ст.199 КПК України) Іноді необхідні зразки, джерело походження яких з достовірністю відоме та може бути перевірено, і відображають характерні особливості певної особи чи предмета і може бути використане для їх ідентифікації або визначення групової належності;
- призначення та провадження експертизи (ст.ст.75,76,196-205 КПК України) Суть полягає в дослідженні за постановою слідчого особою, яка має необхідні знання, різних матеріалів, виробів, документів та інших матеріальних об'єктів з метою встановлення фактичних даних, які мають значення у справі.
Слід також звернути увагу на таке джерело отримання доказів в справах про ухилення від сплати податків, як документальна перевірка. Вона не передбачена кримінально-процесуальним законодавством, але за своїм значенням в розслідуванні злочинів в сфері оподаткування може бути прирівняна до слідчої дії.
Система слідчих дій передбачає такі процесуальні форми здійснення пізнавальних дій, які включають у себе всі необхідні та допустимі методи пізнання і у своїй сукупності дають можливість встановлення об'єктивної істини.
Слідчі дії можуть бути поділені на окремі види: а)спрямовані на отримання інформації від людей (допит, очна ставка) та від матеріальних об'єктів (огляд, обшук, експертизи); б)спрямовані на збирання, дослідження або перевірку доказів; в)первинні та повторні.
За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути поділені на такі, які провадяться:
1) за постановою слідчого (виїмка, обшук, проведення експертизи, ексгумація трупа та ін.) або без неї (допит, впізнання, огляд та ін.);
2) з санкцій прокурора (обшук, виїмка документів, які становлять державну таємницю, ексгумація трупа, призначення судово-медичної або судово-психіатричної експертизи з поміщенням особи в установу закритого типу) і без санкції прокурора;
3) за участю понятих (обшук, виїмка, впізнання та ін.) і без них (допит, очна ставка);
4) з обов'язковою участю фахівця (огляд трупа, судово-медичний огляд, ексгумація трупа, допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років) і без його участі або за його участю на розсуд слідчого;
5) особою однієї статі з іншими учасниками (огляд, особистий обшук) та будь-якими особами в передбаченому порядку.
Слідчі дії провадяться

 
 

Цікаве

Загрузка...