WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

криміналістиці під документом розуміється письмовий акт або спеціально виготовлений предмет, на якому за допомогою письма або інших знакових систем зафіксовані (засвідчені) відомості про обставини, що відносяться до справи, які підлягають спеціальним дослідженням із метою з'ясування їх доказового значення.
Результати, отримані при провадженні слідчого огляду документів, дозволяють встановити в ході попереднього слідства, чи будуть вони визначені як речові або письмові докази. Зазначені дані можуть бути використані для висування версій про спосіб злочинної діяльності, для рішення питання про призначення і провадження відповідних експертних досліджень на предмет встановлення підчищань, дописок, а також виконавця підпису або рукописного тексту. За допомогою даних огляду слідчий надалі складає поепізодний план розслідування і визначає, які документи можуть бути використані при допиті свідків, підозрюваних, обвинувачуваних.
В ході розслідування ухилень від сплати податків в залежності від виду господарської та іншої діяльності підлягають огляду документи різного характеру і які мають різне призначення.
На етапі підготування до проведення слідчого огляду документів підлягають виконанню наступні заходи:
1) компонування документів по визначених напрямках у залежності від інформації, що міститься в документах;
2) ознайомлення в разі потреби зі спеціальною літературою, що визначає порядок оформлення документів, способи виявлення підробок, підчищань, виправлень;
3) одержання консультацій у не процесуальній формі від фахівця в області бухгалтерського обліку;
4) одержання консультацій у не процесуальній формі від фахівця, що володіє криміналістичними знаннями дослідження документів;
5) підготування необхідних технічних засобів, що використовуються при огляді документів із метою виявлення різного роду виправлень.
Серед джерел доказів по справах розглянутої категорії особливе місце приділяється документам, що виступають у якості речових доказів. Документи, що відбивають різного роду операції, можуть виступати в якості таких тільки при наявності визначених ознак, встановлених кримінально-процесуальним законодавством. Виходячи з тлумачення змісту ст. 78 КПК України, документи виступають в якості доказів у тому випадку, коли вони зберегли на собі сліди злочину.
На думку Б. В. Коробейнікова, "документи, у яких криміналістичному дослідженню піддавався зміст, нерідко називають письмовими доказами. Ті ж документи, де досліджується форма, звичайно іменуються речовими доказами".
В якості речових доказів виступають документи, що містять різного роду підробки (матеріальні, інтелектуальні). Це може бути заниження кількості придбаного товару, завищення ціни придбання, заниження об'ємів реалізації та інші дії. Так, наприклад, при реалізації товару по змові між продавцем і покупцем були оформлені 2 екземпляри накладної на відпуск товару, що містили різного роду інформацію. Підприємство, що реалізувало продукцію, у першому екземплярі накладної занизило ціну реалізації. Підприємство, що здійснило покупку металопрокату, у другому екземплярі занизило кількість придбаної продукції і завищило ціну покупки.
У справах про ухилення від сплати податків в якості письмових доказів виступають акти документальних перевірок дотримання податкового законодавства суб'єктами, що господарюють, письмові пояснення осіб, в обовязки яких входить своєчасне і правильне обчислення та сплата податків, отриманих в зв'язку з провадженням документальних перевірок, висновки фахівців Державної податкової адміністрації по суті пояснень, довідки, таблиці, що підтверджують дослідження і висновки документальної перевірки, інші документи, що відбивають у тій або іншій мірі фінансово-господарську діяльність суб'єкта, що господарює.
Оцінка документа як джерела доказів полягає в тому, що слідчий вирішує питання про істинність документа і визначає силу, значення і переконливість відомостей, що містяться в цьому документі.
В процесі огляду документів варто перевіряти і встановлювати:
1) складені плани відповідно до запропонованих до документів вимог і чи відповідають вони діючим інструкціям;
2) чи правильно заповнені реквізити, чи є документ оригіналом або копією;
3) повноту і цілісність документа;
4) встановлення відомостей, що згодом можуть бути зіставлені з даними, що містяться в інших документах;
5) чи уповноваженою на це особою підписаний документ;
6) зміст документа;
7) на якому матеріалі виконані документ і чим виконаний;
8) чи не містить документ виправлень, підчищань, особливих позначок.
Потрібно звертати увагу на наявні підписи, а також рукописний текст, оскільки використовуючи надалі спеціальні знання, можливо встановити особу, що склала визначений документ.
При огляді документів, у разі потреби, варто використовувати допомогу фахівця (бухгалтера, криміналіста) на підставі вимог ст. 128' КПК України. Ефективним засобом, що використовується при проведенні розглянутої слідчої дії, є застосування технічних засобів, що рекомендуються криміналістичною технікою.
Після проведення огляду документів необхідно вирішити питання про належність їх до матеріалів розслідуваного злочину. Документи, що відповідають вимогам ст. 78 КПК України, повинні бути визнані речовими доказами і залучені до матеріалів кримінальної справи.
Статус інших документів, що не є речовинними доказами, але мають відношення до справи, вимагає відповідного визначення. На мій погляд, необхідновинесення вмотивованої постанови про визнання зазначених письмових актів у якості "інших документів", хоча чинне законодавство не містить вказівок у відношенні цього питання.
Огляд документів дозволяє визначити, які з них не мають відношення до розслідуваної події. У таких випадках документи підлягають поверненню. Про зроблений огляд документів, відповідно до вимог ст. 195 КПК України, складається протокол.
Обшук
У справах про ухилення від сплати податків до числа початкових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До задач, що вирішуються шляхом проведення даної слідчої дії, відноситься виявлення необхідних документів, предметів, цінностей, що мають відношення до вчинення зазначеної категорії злочинів. В основному шляхом проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків установлюються різного роду неофіційні документи, чорнові записи, що мають відношення до виконуваної фінансово-господарської діяльності, до розрахунків і сплати податків у бюджет.
Дослідження матеріалів кримінальних справ свідчить про незначний об'єм використання можливостей розглянутої слідчої дії в процесі попереднього слідства по справах про ухилення від сплати податків (у 34 % від загальної кількості вивчених кримінальних справ).
Варто враховувати, що виявлені при обшуку документи, чорнові записи в окремих випадках дозволяють визначити утримання, характер і об'єм виконуваних операцій. Вони також сприяють розширенню доказової бази по справах розглянутої категорії. Так, наприклад, у ході розслідування фактів ухилень від сплати податків від реалізації 111 тони цукру посадовими особами МП "Творець" у процесі обшуку були вилучені чорнові

 
 

Цікаве

Загрузка...