WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

доручено органу дізнання. При цьому слідчий повинний роз'яснити цілі й зміст майбутньої слідчої дії. З метою повного вилучення слідчий складає список документів, які підлягають виїмці. Зазначений список може бути відбитий в окремому дорученні або ж виступати як додаток до нього.
У практичній діяльності по розслідуванню ухилень від сплати податків дуже часто підлягають виїмці документи в організаціях, що знаходяться в інших населених пунктах України, а також у містах інших держав. У зазначених випадках, у залежності від деяких обставин її провадження може бути здійснене шляхом безпосереднього виїзду слідчого, співробітника органа дізнання, або ж доручено територіальним органам МВС, прокуратурі. У практиці розслідування розглянутих злочинів особливу складність викликають випадки вилучення документів у країнах далекого зарубіжжя. У таких випадках повинні бути складені необхідні документи і спрямовані в МВС України для вирішення питання. Порядок упорядкування і перелік необхідних документів передбачені нормативними актами.
До організаційних заходів проведення виїмки відноситься забезпечення транспортними засобами для транспортування документів у випадку значної їх кількості.
Документи первинного обліку і бухгалтерські регістри в підприємствах зберігаються в архівах або спеціально відведених для цього місцях. Посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності повинні забезпечити надійне і відповідне їх збереження.
Документи, що вилучаються за вимогою слідчого, повинні бути сформовані по визначених напрямках у папки або зшиті і пронумеровані.
У протоколі виїмки повинно бути зазначене найменування документів, їх стан. В разі потреби до протоколу виїмки може бути складений додаток із вказівкою цих даних.
Узагальнення практики розслідування ухилень від сплати податків свідчить про наявність нестач при провадженні розглянутої слідчої дії. Основна нестача полягає в тому, що виїмка документів робиться через значний проміжок часу після порушення кримінальної справи (відразу ж після порушення кримінальної справи - у 5 % випадків; протягом 10 днів після порушення карної справи - у 52 % випадків; протягом місяця і більше після порушення кримінальної справи - в 43 % випадків).
Посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності інформовані про розслідування і можуть вжити заходів для знищення або фальсифікації документів.
Погана підготовленість до проведення зазначеної слідчої дії викликає необхідність у повторній виїмці документів у тих самих підприємствах. Цьому сприяє незнання документообігу, переліку документів, що підлягають вилученню в зв'язку з розслідуванням ухилень від сплати податків. По досліджуваних матеріалах виїмка документів робилася в 26 % - слідчим, у 63 % - органом дізнання. При цьому повторна виїмка документів робилася в 17 % випадків (із них у 84 % після проведення виїмки органом дізнання).
Сказане свідчить про те, що при провадженні розглянутої слідчої дії не складається список документів, які підлягають виїмці. В окремих випадках при дорученні провадження виїмки органу дізнання замість протоколу виїмки складається протокол вилучення, що не відповідає діючому кримінально-процесуальному законодавству.
Крім того, встановлено, що в окремих випадках у справах про злочини розглянутої категорії документи були вилучені до порушення кримінальної справи і надалі при провадженні попереднього слідства додатково не вилучалися.
По розглянутій категорії злочинів вилученню або витребуванню підлягають різного характеру документи, що дозволяють провести документальне дослідження діяльності суб'єкта, що господарює, і сприяти якісному проведенню попереднього слідства. Такими є реєстраційні документи, документи первинного обліку, бухгалтерські регістри, ділове листування, документи, що відтворюють розрахунки податків, податкові декларації, документи, що свідчать про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку суб'єкта, що господарює, чорнові записи та інші документи.
Узагальнення й аналіз практики розслідування ухилень від сплати податків дозволяє визначити перелік документів, які підлягають вилученню при виїмці.
Частіше всього піддаються виїмці наступні документи:
- рішення виконавчого комітету про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- статут, установчий договір, протокол загальних зборів засновників; список посадових осіб, співробітників, що працюють у даному підприємстві; ліцензії (дозволи) на виробництво визначеного виду діяльності;
- документи, що відтворюють відомості про відкриття розрахункових та інших рахунків суб'єктом, що господарює, в установах банків;
- документи, що відтворюють право власності або оренди на помешкання, де розташований суб'єкт підприємницької діяльності, а також на виробничі помешкання або основні засоби виробництва;
- договори, угоди, контракти та інші зобов'язання по реалізації товару (продукції), виконанню робіт, наданню послуг;
- прибутково-видаткові документи;
- документи, що підтверджують навантаження, транспортування, розвантаження товарів;
- журнал обліку товарно-матеріальних цінностей (у випадку ведення спрощеного обліку товарно-матеріальних цінностей);
- журналу-ордера рахунків бухгалтерського обліку;
- бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність із додатком необхідних документів;
- баланс підприємства;
-звіт про фінансові результати і їх використання;
- дані з банку про рух коштів на розрахунковому рахунку підприємства;
- відомості про виплату заробітної плати;
- ділове листування;
- розрахунок податку з власників транспортних засобів;
- довідка про фактично отриманий прибуток за 1 і 2 місяці поточного кварталу і розмір авансовоговнеску;
- податкові декларації;
-повідомлення територіальних податкових адміністрацій про види, терміни і порядок сплати податків та інших обов'язкових платежів, а також повідомлення про надання в термін податкових декларацій і розрахунків податків та інші документи, в залежності від характеру виконуваної діяльності суб'єктом, що господарює.
Слідчий огляд документів є найбільш специфічною слідчою дією, що часто зустрічається серед інших видів оглядів, що робляться в зв'язку з розслідуванням ухилень від сплати податків.
Після зробленої виїмки обов'язковому огляду підлягають вилучені документи.
Провадження огляду регламентоване ст. 190 КПК України, що визначає цілі розглянутої слідчої дії:
- виявлення слідів злочину й інших речовинних доказів;
- з'ясування обстановки вчинення злочину;
- з'ясування інших обставин, що мають значення для справи.
Процес розслідування ухилень від сплати податків пов'язаний із використанням різного роду письмових актів облікового і звітного характеру, змістом яких є бухгалтерські та інші дані, що відображають у тій чи іншій мірі фінансово-господарську й організаційну діяльність суб'єкта, що господарює. У зв'язку з цим виникає необхідність у визначенні поняття документа і порядку використання даних із метою кримінального судочинства.
Документ являє собою діловий папір, що підтверджує який-небудь факт або право на щось, письмове свідчення про що-небудь.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...