WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

обвинувачуваного і попередження фактів помилкових показань робить використання різних технічних засобів для фіксації показань у процесі допиту.
З метою виявлення помилкових показань у криміналістичній літературі виділяються наступні симптоми обману:
1) протиріччя висловлювань іншим зібраним у справі доказам;
2) непевність, неконкретність відомостей, що містяться в показаннях;
3) опис подій, фактів із надмірною точністю;
4) збіг у дрібних деталях показань декількох осіб;
5) відсутність у показаннях несуттєвих подробиць, деталей;
6) різне пояснення тих самих подій на різних допитах;
7) повідомлення в показаннях тільки позитивної інформації, що має відношення до особистості допитуваного;
8) наполегливе, кількаразове повторення допитуваним за власною ініціативою яких-небудь тверджень;
9) обмови в показаннях, тобто мимовільне висловлення достовірної інформації;
10) відхилення від відповіді на пряме питання;
11) приховання фактів, що по даним слідчого добре відомі допитуваному;
12) зовнішній прояв змін психічної діяльності допитуваного як реакції на задані питання.
Аналіз і узагальнення матеріалів кримінальних справ про ухилення від сплати податків свідчить про значні нестачі, що допускають слідчі при проведенні допиту, особливо обвинувачуваного. Основними нестачами є одержання показань, що не розкривають сутності та змісту злочинної діяльності, а лише загалом відбивають вироблену фінансово-господарську діяльність. У процесі допиту (у 67 % вивчених справ) не були використані первинні документи і бухгалтерські регістри. Причиною, як правило, виступає надання акта документальної перевірки без відбитка фактів ухилень від сплати податків і конкретного механізму його вчинення, а лише вказівка результатів суми приховуваного (заниженого) податку за визначений звітний період. У цих випадках слідчий обмежується лише показаннями про характер діяльності суб'єкта, що господарює, і загальною сумою занижених (приховуваних) об'єктів оподатковування і податків. Зміст конкретної угоди, об'єм і документи, що підтверджують її виконання, у більшості випадків взагалі не досліджуються. В окремих випадках у процесі допиту свідків, обвинувачуваних слідчі не виходять за межі отриманої інформації в ході проведення перевірок матеріалів органами дізнання шляхом одержання пояснень.
Слід зазначити, що навіть при ретельному підготуванні, упорядкуванні плану майбутньої слідчої дії важко передбачити розвиток подій під час допиту, тактичні і психологічні прийоми, що можуть бути використані слідчим. Це означає, що сам процес проведення допиту впливає на вибір лінії поводження слідчого, тактико-психологічних прийомів встановлення і підтримки психологічного контакту, прийомів, що дозволяють одержати необхідну інформацію і викривають можливість дачі помилкових показань. Успішному проведенню розглянутої слідчої дії сприяє знання слідчим порядку і правил ведення бухгалтерського обліку і надання звітності, документообігу в підприємствах, що перевіряються , найбільш типових способів готування, вчинення, приховування злочину і протидії виявленню і розслідуванню ухилень від сплати податків.
3. Обшук і виїмка, огляд документів.
Досягнення позитивних результатів розслідування ухилень від сплати податків можливо тільки при своєчасному, повному і тактично правильному проведенні виїмки і слідчому огляді документів. Характерною рисою даного виду злочинів є те, що особи, які їх зробили, змушені використовувати різні види документів, що відбивають характер і зміст виконуваних операцій. Відповідно, це визначає характер і зміст спрямованості дій оперативних підрозділів і органів попереднього слідства на виявлення, вилучення, огляд і дослідження документів, а також використання отриманих результатів.
Всебічний аналіз конкретного способу вчинення розглянутого злочину дозволяє визначити перелік необхідних документів, що підлягають виїмці і подальшому огляду. Своєчасному і повному виявленню документів сприяє знання документообігу, використовуваного у своїй діяльності посадовими особами суб'єкта, що господарює. При цьому необхідно мати чітке уявлення про те, якими документами частіше всього оперують злочинці при вчиненні даних злочинів, використовуючи той або інший спосіб злочинної діяльності .
Документи по розглянутій категорії злочинів виступають у якості речових або письмових доказів.
Специфічною особливістю розслідування ухилень від сплати податків є те, що документи первинного обліку і бухгалтерських регістрів вилучаються або витребуються на стадії порушення кримінальної справи органом дізнання або слідчим. Вилучення або витребування документів може бути проведено посадовими особами Державної податкової адміністрації в зв'язку зі здійснюваною перевіркою діяльності суб'єкта, що господарює.
Документи, що не були вилучені на етапі перевірки первинних матеріалів або не були витребувані до порушення кримінальної справи, підлягають виїмці в процесі розслідування.
Підстави витребування документів до порушення кримінальної справи в суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, визначені в ч. 4 ст. 97 КПК України.
У якості підстав для вилучення документів посадовими особами Державної податкової адміністрації виступають положення відомчих нормативних актів.
Вивчення матеріалів кримінальних справ показало, що в окремих випадках слідчі замість провадження виїмки бажають отримати документи шляхом направлення відповідного запиту. Одержання в такий спосіб документів може привести до їхньої втрати, фальсифікації або знищення.
Результативному проведенню виїмки документів сприяє виконання слідчим комплексу заходів на підготовчому етапі. Насамперед слідчому необхідно визначити найменування і перелік документів, що підлягають виїмці. З цією метою слідчий знайомиться зі спеціальною літературою, використовує свій особистий досвід або допомогу відповідного фахівця внепроцесуальній формі шляхом одержання консультацій і рад. Доцільно в таких випадках упорядкування списку документів, що підлягають виїмці.
На стадії підготування слідчим повинно бути прийняте рішення про те, в яких організаціях підлягають виїмці документи. Специфічним для даної категорії злочинів є вилучення документів у різних організаціях. Повному й об'єктивному дослідженню обставин учинення розглянутих злочинів сприяє вилучення документів у різних суб'єктів підприємницької діяльності, що між собою вступали у фінансово-господарські відносини. У більшості випадків тільки методом зустрічної перевірки можливо встановлення механізму вчинення ухилень від сплати податків та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.
При підготовці до проведення зазначеної слідчої дії підлягають визначенню звітні періоди, за які повинні бути вилучені документи. У даному випадку слідчий зобов'язаний знати положення нормативних актів, що регламентують порядок і терміни збереження документів бухгалтерського обліку.
На підготовчій стадії слідчий складає вмотивовану постанову про провадження виїмки. Виїмка може бути зроблена слідчим, що є найбільш доцільним для даної категорії злочинів. Провадження виїмки може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...