WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

податкової адміністрації, що виконують обов'язки по контролі за здійсненням господарської діяльності суб'єкта, а також, що здійснюють ведення податкової (юридичної) справи, що направляють повідомлення про необхідність і терміни надання декларацій, що здійснюють контроль за правильністю обчислення і сплати податків у бюджет.
5. Посадові особи Державної податкової адміністрації, що проводили документальні перевірки дотримання суб'єктом, що господарює, законодавства про податки.
6. Особи, що здійснюють аудиторські перевірки діяльності суб'єкта, що господарює, за звітний період.
Зазначений перелік категорій свідків не є вичерпним залежить насамперед від характеру й об'єму діяльності суб'єкта, що господарює, а також від конкретної участі осіб у зазначеному процесі.
Обставини, які підлягають встановленню в процесі допиту свідків при розслідуванні ухилень від сплати податків, можуть мати різнобічний характер. При допиті осіб, що брали участь у виконанні господарської діяльності, підлягають з'ясуванню питання про характер, утриманні й об'ємі виконуваних операцій. При цьому повинні бути використані документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій.
У випадку допиту осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку і надання звітності, підлягають з'ясуванню питання про зміст діяльності підприємства що перевіряється , порядок ведення бухгалтерського обліку й упорядкуванність звітності, порядок надання для звітів первинних документів, порядок упорядкування податкових декларацій. Крім того, підлягають з'ясуванню обставини вчинення злочинів по кожному виявленому факту ухилень від сплати податків.
У процесі допиту посадових осіб Державної податкової адміністрації можуть бути встановлені наступні обставини:
1. Характер і зміст виявлених порушень законодавства про податки в процесі проведеної документальної перевірки діяльності суб'єкта, що господарює; роз'яснення окремих положень акта документальної перевірки й отриманих результатів; результати дослідження, що не знайшли відбиток в акті.
2. Роз'яснення окремих положень відомчих нормативних актів про порядок, терміни обчислення і сплати податків, надання розрахунків податків і податкових декларацій.
3. Характер і утримання дій посадових осіб Державної податкової адміністрації про виконувану діяльність у ході проведених раніше перевірок дотримання законодавства про податки суб'єктом, що господарює. Зазначена категорія осіб підлягає допиту у випадку встановлення фактів ухилень від сплати податків у звітних періодах, за які раніше були проведені перевірки.
4. Порядок реєстрації конкретного суб'єкта, що господарює, і наявність у податковій справі необхідного переліку документів. У цьому зв'язку встановлюються обставини напрямку повідомлень, повісток про терміни і необхідність сплати податків і наданні податкових декларацій.
5. Характер і утримання діяльності по усуненню причин і умов, що сприяють вчиненню ухилень від сплати податків, і інші питання
Особливості вчинення злочину, сукупність наявних доказів, що склалися, відношення між учасниками карного судочинства, протидія органам попереднього слідства з боку осіб, що зробили ухилення від сплати податків, значно впливають на вибір тактики й окремі тактичні прийоми при провадженні допиту (свідка, підозрюваного, обвинувачуваного).
У практиці розслідування ухилень від сплати податків варто використовувати комплекс тактичних прийомів і методичних рекомендацій по їхньому використанню, що розроблені наукою криміналістика.
На початку допиту слідчим використовуються такі тактичні прийоми, як бесіда без напруженості з метою встановлення з допитуваним психологічного контакту, з'ясування демографічних даних, встановлення відношень з обвинувачуваним і відношення допитуваного до розслідуваного злочину та інші загальні питання.
Після виконання заходів щодо заповнення анкетної частини протоколу свідку або обвинувачуваному пропонується у формі вільної розповіді повідомити про факти, які цікавлять слідство. З метою одержання найбільш повної інформації на даній стадії допиту можливо застосування таких
прийомів, як нагадування, зіставлення, роз яснення сутності майбутньої слідчої
дії.
У практичній діяльності по розслідуванню ухилень від сплати податків можливо використання наступних видів вільної розповіді:
1. З'ясування обставин у послідовності, в якій розгортались дії (хронологічний порядок). Зазначений вид вільної розповіді застосовується, як правило, при допитах свідків, що виконували ті або інші дії при здійсненні операцій суб'єктом, що господарює. - Використання даного виду можливо при допиті обвинувачуваних із метою встановлення обставин по здійсненню державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, відкриттю розрахункових рахунків в установах банків, постановки на облік у Державній податковій адміністрації і загальній характеристиці виконуваної діяльності.
2. По виконаних господарських операціях і, відповідно, по епізодах вчинення ухилень від сплати податків.
3. По окремих звітних періодах і виявлених фактах порушень податкового законодавства в зазначені періоди
4. По окремих суб'єктах, що господарюють. В практиці слідства відносно ухилень від сплати податків часто зустрічаються випадки, коли предметом дослідження є діяльність декількох суб'єктів, що господарюють. Це викликано тим, що в окремих випадках особи, що залучаються до кримінальної відповідальності займають аналогічні посади в декількох підприємствах, де встановлені факти ухилень від сплати податків. В окремих випадках до кримінальної відповідальності залучаються особи, що займають відповідні посади в різних суб'єктах, що господарюють, але виявлені порушення податкового законодавства взаємозалежні і досліджуються в одній справі (наприклад, заниження об'єктів оподатковування по одній угоді покупцем і продавцем). Так, у процесі попереднього слідства була встановлена множина фактів занижень і прихоувань об'єктів оподатковування в різних суб'єктах, що господарюють, здійснюючи багатократний перепродаж металопрокату. З чотирьох суб'єктів господарювання, що брали участь в угодах по реалізації металопрокату від продавця до споживача, у трьох були встановлені факти заниження об'єктів оподатковування.
Сформульоване питання знаходитьповний відбиток у протоколі допиту, після чого повинно бути отримана відповідь на поставлене питання. Питання, при постановці їх допитуваному, повинні бути конкретними, точними. Точна постановка питань, а також розуміння їх допитуваним впливають на результативність розглянутої слідчої дії. При цьому питання повинні бути поставлені в логічній послідовності, оскільки зазначене сприяє посиленню цілеспрямування допиту,
На мою думку, основними вимогами, запропонованими до постановки питань допитуваному, є:
1. Питання повинно бути конкретним, що стосується будь-яких обставин, лаконічним і не дозволяючи при цьому двозначного тлумачення
2. Необхідно уникати питань, на які можливі приблизні відповіді
3. Формулювання питання повинне цілком виключати можливість витягу з нього змісту інформації, необхідної для відповіді
4.

 
 

Цікаве

Загрузка...