WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

виявлення і вилучення речових доказів: документації, сировини і товарів, устаткування і комп'ютерних дискет, чорнових записів, справжніх печаток, штампів, цінних паперів, зразків товарів і продуктів.
Треба мати на увазі, що злочинці можуть знищити первинні й облікові документи, речові докази шляхом інсценіровки нещасливого випадку, стихійного лиха (пожежі, затоплення) або банкрутства, знищивши, таким чином, дуже важливі докази, відновлення котрих найчастіше неможливо.
Злочинці вдаються також до знищення джерел інформації і партнерів по нелегальному бізнесу. Треба мати на увазі, що нерідко злочинці застосовують до суб'єктів розслідування підкуп, шантаж, залякування, провокації, іноді вдаються до крайніх методів, таких як знищення небажаних їм свідків і осіб із числа працівників правоохоронних органів.
До початкових слідчих дій, що дозволяють успішно розслідувати податкові злочини, варто віднести:
1 Вивчення слідчим технологічного процесу, пересування і збуту товарно-матеріальних цінностей, документообігу;
2. Огляд помешкань, транспорту і документів;
3. Виявлення і допит свідків;
4. Використання криміналістичних обліків і банків даних;
5. Одержання зразків або копій для дослідження у відповідних лабораторіях, широко використовуючи при цьому різну криміналістичну техніку;
6. Допит посадових і матеріально-відповідальних осіб;
7. Обшук по місцю роботи і проживання підозрюваного, а також особистий обшук.
Дану слідчу дію треба проводити негайно, можливо навіть до допиту, раптово і зненацька для підозрюваних. Обшук проводиться для виявлення таких документів, по яких у процесі розслідування встановлюються ті або інші обставини вчинення податкового злочину.
2. Особливості допиту свідків і обвинуваченого
При розслідуванні ухилень від сплати податків найбільшою слідчою дією, що зустрічається часто, є допит свідків і обвинувачуваних. Зазначене обумовлено самою діяльністю, виконуваної суб'єктом, що господарює. У даному випадку особи, що підлягають допиту, у тій або іншій мірі пов'язані з виконанням різних доручень, послуг, визначеного роду робіт, а також виконують обов'язки по веденню бухгалтерського обліку й упорядкуванню звітності, обчисленню і сплаті податків у бюджет і наданню в територіальні податкові адміністрації податкових декларацій. У зв'язку з встановленням фактів ухилень від сплати податків допиту підлягають також особи які за родом
своєї діяльності здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що господарюють.
Одержувана в процесі розслідування від даних категорій осіб інформація, у сукупності з іншими доказами, дозволяє вирішити задачі, що стоять перед процесом попереднього слідства. Дані, одержувані в процесі допиту, не завжди відносяться безпосередньо до елементів об'єктивної сторони ухилень від сплати податків. Однак за допомогою отриманої інформації можуть бути встановлені характер і об'єм виконуваних господарських операцій, канали реалізації продукції й інші обставини, що мають значення для правильного розгляду справи.
За допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерського обліку й упорядкування звітності, документального відбитка конкретних господарських операцій і інші, що є предметом дослідження з даної категорії злочинів.
У ході проведення зазначеної слідчої дії встановлюються методи, застосовувані фахівцями в процесі проведення документальних перевірок і роз'ясняються окремі положення дослідження і результати, отримані при перевірці діяльності суб'єкта, що господарює, із питань дотримання податкового законодавства.
Досягненню позитивних результатів у процесі допиту по зазначеній категорії злочинів багато в чому сприяє ретельне підготування слідчого до проведення даної слідчої дії і визначення предмета дослідження майбутнього допиту.
Етап підготування до допиту, на думку В. Е. Коновалової і А. М. Сербулова, включає чотири взаємозалежних елементи: а) вивчення матеріалів кримінальної справи; б) вивчення спеціальних питань; в) вивчення даних про особистість допитуваного; г) упорядкування плану допиту.
Виділені елементи впливають на ефективність і результативність проведення допиту осіб, що займають різне процесуальне положення, і мають відношення до розслідування різних видів злочинів, у тому числі й ухилень від сплати податків.
Підготування до проведення допиту осіб по розглянутій категорії злочинів починається з вивчення і ретельного аналізу матеріалів кримінальної справи. На різних етапах розслідування й у різних слідчих ситуаціях слідчий має різний набір доказів і їх об'єм.
Вивчення й аналіз наявних матеріалів справи дозволяють правильно і результативно застосувати їх у процесі допиту і попереднього слідства, визначитися з обставинами, що складають предмет допиту, формулюванням і постановкою питань котрі необхідно вирішити при виробництві розглянутої слідчої дії.
Сутність рішення розумових задач у процесі підготування до допиту полягає в аналізі вихідного матеріалу й упорядкуванні програми виробництва цієї слідчої дії. Слідчий заздалегідь визначає схему майбутнього допиту свідка або обвинувачуваного: планує певним чином використовувати доказувальний матеріал, прогнозує можливий результат застосування тактичних прийомів допиту.
Підготування до допиту різної категорії осіб жадає від слідчого дій по постановці завдань, що підлягають рішенню в ході проведення слідчої дії, методів, прийомів і засобів, використовуваних при цьому, визначенню черговості проведення допитів.
Процес діяльності суб'єктів підприємницької діяльності знаходить свій відбиток у визначених документах. Відповідно, при виробництві попереднього слідства, підлягають вивченню й аналізу документальні дані, що відбивають різного роду операції. Значна частина інформації слідчим утворюється саме з таких джерел. Вона робить значний вплив на встановлення тих обставин, що підлягають з'ясуванню в процесі допиту.
Змістом розглянутого елемента підготування до допиту є також добір або збір необхідних матеріалів. Це означає, що щодо різної категорії осіб, що підлягають допиту, слідчий повинний підібрати, а в разі потреби зібрати (наприклад, провести виїмку, затребувати документи і т. п.) матеріали, що надалі будуть використані при проведенні слідчої дії. Ці матеріали повинні відповідати роду діяльності допитуваних осіб і конкретних фінансово-господарських операцій, у виконанні яких вони брали участь. Наприклад, при допиті осіб, що зробили відпуск товару, необхідно використовувати всі документи, що послужили підставою для виконання угоди (наприклад, комерційна пропозиція, договір, рахунок-фактура, платіжне доручення, виписка з банку про рух коштів на розрахунковому рахунку підприємства, накладна на відпуск товару зі складу,сертифікати якості, документи санітарного технічного контролю, товарно-транспортні накладні й інші, що мають відношення до виконання угоди)
Дуже важливим є також підготування питань, які підлягають з'ясуванню в процесі допиту різних категорій осіб. Вивчення того або іншого документа, що відбиває виконання фінансово-господарської операції, ставить перед слідчим питання, що необхідно з'ясувати. Слідчий робить відповідні виписки з

 
 

Цікаве

Загрузка...