WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - Курсова робота

використання спеціальних знань при провадженні попереднього слідства.
Використання спеціальних знань при розслідуванні даної категорії злочинів є необхідним засобом, що дозволяє досягти всебічного, повного, об'єктивного дослідження обставин, що входять у предмет доказування.
Кримінально-процесуальне законодавство передбачає наступні види використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів: експертиза (ст. 75 КПК України), ревізія (ст. 66 КПК України) і участь фахівця при виробництві окремих слідчих дій (ст. 121 КПК України). Деякі зведення, інформація і дані можуть бути отримані з джерел, що прямо не передбачені в кримінально-процесуальному законодавстві. Зазначені дані мають спрямованість орієнтовної, допоміжної інформації і носять рекомендаційний характер.
У практичній діяльності по розслідуванню злочинів і теоретичних досліджень обгрунтовано виділяється і знаходить своє застосування не процесуальна форма використання спеціальних знань, одержання від знаючих осіб довідок, рад, рекомендацій по питанням, що виникли у процесі розслідування. Все це може допомогти в правильній оцінці наявних матеріалів кримінальної справи, визначити шляхи збору додаткових даних, необхідних для досягнення істини в справі.
Типовими експертизами при розслідуванні податкових злочинів є:
1. Судово-бухгалтерська, що передбачає перевірку результатів документальної ревізії (коли зацікавлені особи не згодні з її висновками і проводять вагомі аргументи на цей рахунок, коли виникнули явні протиріччя між обставинами кримінальної справи і висновками ревізорів або ж у їхній концепції).
2. Судово-економічна експертиза припускає рішення питань про слушність упорядкування договорів, ціноутворення, визначення витрат виробництва і т. п.
3. Судово-товарознавча експертиза досліджує речові докази, у нашому випадку - продукцію, для рішення питань про її якість, можливу вартість й ін.
4. У випадку виявлення товару, джерело виявлення якого ні по документах, ні на основі показань установити не вдалося, провести комплексне дослідження зразків товарознавцем і технологом або призначити трасологічну експертизу.
5. Криміналістичні експертизи документів включають почеркознавчі експертизи рукописного тексту, графічні експертизи підписів, технічне дослідження машинописних і принтерних текстів, відбитків печаток і штампів
6. Судово-технічна експертиза документів проводиться для рішення наступних питань:
- відновлення спалених і ушкоджених документів, стертих, вискоблених або іншим способом знищених текстів;
- встановлення змісту текстів, закритих барвниками й іншими непрозорими матеріалами;
- встановлення групової приналежності матеріалів листа, чорнил, пасти, паперу та ін.;
- ідентифікація засобів написання.
7. Комплексна експертиза визначених комп'ютерних програм на предмет їх відповідності правилам постановки бухгалтерського обліку і звіту.
8. Експертиза матеріалів, речей та виробів яка включає:
- експертизу волокнистих матеріалів і виробів з них;
- експертиза лакофарбових матеріалів і покриття;
- експертиза нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів;
- експертиза виробів і скла, кераміки і силікатних матеріалів;
- експертиза металів, сплавів і виробів з них;
- експертиза фармацептичних препаратів і наркотичних речовин;
- експертиза отруйних, сильнодіючих і інших хімічних речовин.
Вказані експертизи вирішують різні питання ідентифікаційного плана і технічного процесу.
Висновок
Рішення задач кримінального судочинства, що виникають в ході розслідування ухилень від сплати податків, як і інших злочинів, можливе тільки у випадку виконання різного роду організаційних заходів. Багато в чому напрямок розслідування злочинів, виконання організаційних, процесуальних, оперативно-пошукових дій визначено категорією злочину і тією інформацією, якою володіє слідчий на початковому етапі. Специфіка розслідування ухилень від сплати податків полягає в тому, що слідчому необхідно ознайомитися з характером і об'ємом діяльності суб'єкта, що господарює, організацією документообігу, виявити і вилучити необхідні документи, що характеризують фінансово-господарські операції і сприяють виявленню і доведенню фактів порушення податкового законодавства.
Ухвалення рішення про виконання тих або інших заходів, що визначають напрямок розслідування по розглянутій категорії злочинів, залежить від вивчення й аналізу матеріалів кримінальної справи. Слідчий з моменту ознайомлення з матеріалами перевірки повинен уявити, які заходи або їх комплекс підлягає виконанню для доведення виявлених фактів ухилень від сплати податків і виконання тих вимог до процесу попереднього слідства, що визначені кримінально-процесуальним законодавством. Характер і зміст організаційних дій можуть бути різними по кожному з розслідуваних злочинів. Різний зміст зазначених заходів в основному виявляється на початковому етапі розслідування. У діяльності по організації процесу розслідування є присутнім суб'єктивний чинник, оскільки якість розслідування багато в чому залежить від знань, умінь,досвіду практичної діяльності, спроможності орієнтуватися в зміні подій.
У 76 % випадках опиту слідчих, що здійснюють розслідування злочинів розглянутої категорії, було відзначено, що трудності в розслідуванні викликані відсутністю досвіду в розслідуванні ухилень від сплати податків і розробок теоретичного та практичного характеру. Тому даною роботою я намагався проаналізувати як практичні, так і теоретичні питання розслідування злочинів по ухиленню від сплати податків.
Діяльність органів попереднього слідства в кримінальному судочинстві протікає у визначеній процесуальній формі, що зобов'язує робити слідчі дії в необхідному порядку, із дотриманням встановлених умов і послідовності процесу розслідування ухилень від сплати податків. Поряд із загальними, присутні також специфічні тактичні прийоми виробництва слідчих дій.
На мою думку, тактика виробництва окремих слідчих дій у типових ситуаціях, обумовлених місцем, об'єктом, цілями й іншими чинниками, що роблять безпосередній вплив на систематизацію і реалізацію тактичних прийомів, нерозривно пов'язана з процесуальною структурою і характером здійснення процесуальних дій.
Література.
1. Авер'янов В.Б. та інші. Коментар до Конституції України. Київ, 1996.
2. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. Київ, 1999.
3. Лисенко В.В. Расследования уклонения от уплаты налогов, совершонных должносными лицами. - Х., 1997.
4. Ухилення від сплати податків. Навчальний курс. - К., 1998.
5. Лисенко В.В., Мельник П.В. Возбуждение уголовного дела об уклонения от уплаты налогов. - К., 1999.
6. Мельник П.В., Новиков С.В., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере економики. - К., 1998.
7. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. Київ, 1999.
8. Вісник Верховного Суду України - переодичне видання. Київ, 1999-2000.
9. Право України - переодичне видання. Київ, 1997-1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...