WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зупинення і закінчення попереднього розслідування - Курсова робота

Зупинення і закінчення попереднього розслідування - Курсова робота

судом у складі трьох осіб (ч. 1 ст. 218 КПК).
4.2 СКЛАДАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
Закінчивши попереднє слідство і виконавши розглянуті вище вимоги закону, слідчий складає обвинувальний висновок.
Обвинувальний висновок - це процесуальний документ, у якому слідчий підводить підсумок попереднього розслідування у справі і формулює обвинувачення певної особи у вчиненні злочину з наведенням конкретних доказів. Якщо у справі є кілька обвинувачених, то складається один спільний обвинувальний висновок чітким визначенням ролі кожного обвинуваченого у вчиненні злочину (злочинів).
Формулювання обвинувачення, викладене в обвинувальному висновку, не може істотно відрізнятися від формулювання, що міститься в постанові про притягнення як обвинуваченого, погіршувати становище обвинуваченого порівняно з пред'явленим обвинуваченням внаслідок доповнення обвинувачення обтяжуючими обставинами, пе-рекваліфікацією на закон про більш тяжкий злочин або на додаткові статті Кримінального кодексу. Крім того, воно не повинно бути пов'язаним з іншим порушенням права на захист: перекваліфікацією дій обвинуваченого на інший кримінальний закон, що передбачає відповідальність за злочин, який хоч і менш тяжкий, але істотно відрізняється за фактичними обставинами (наприклад, шляхом перекваліфікації з розбійного нападу на злісне хуліганство). Якщо слідчий бачить можливість такого розходження між постановою про притягнення як обвинуваченого й обвинувальним висновком, він повинен його усунута, пред'явивши нове обвинувачення, бо інакше справу буде повернено на додаткове розслідування.[5]
Значення обвинувального висновку полягає і в тому, що він є процесуальним документом, який оголошується на початку судового слідства і визначає його предмет (ст. 297 КПК). Суд може змінити обвинувачення при відданні обвинуваченого до суду і в стадії судового розгляду, якщо цим не погіршиться становище обвинуваченого порівняно з тим, яке він має за обвинувальним висновком, інакше справу слід повернути на додаткове розслідування (ст. 246, 277 КПК).
3 обвинувальним висновком обвинувачений після закінчення попереднього розслідування не знайомиться. Тому для забезпечення обвинуваченому (підсудному) права на захист у судовому засіданні копія обвинувального висновку вручається йому, а якщо він є неповнолітнім, то і його законному представникові не пізніше, як за три доби до дня розгляду справи в суді (ст. 254 КПК).
Обвинувальний висновок, згідно зі ст. 223 КПК, складається з двох частин: описової і резолютивної.
В описовій частиш зазначаються: дані, які стали приводом до порушення кримінальної справи; обставини справи, як їх встановлено на попередньому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого кожним з обвинувачених, а також докази, які зібрані у справі, і відомості про потерпілого; показання кожного з обвинувачених по cyтi пред'явленого йому обвинувачення; доводи, наведеш ним на свій захист, і результати їх перевірки; наявність обставин, які обтяжують і пом'якшують його відповідальність. При посиланні на докази обов'язково зазначаються аркуші справи. Практиці відомо про два основні методи викладення описової частини обвинувального висновку: хронологічний і систематичний.
За хронологічним методом обставини вчиненого злочину викладаються у тій послідовності, в якій їх встановив слідчий. Найчастіше він використовується тоді, коли обвинувачений не визнав себе винним у вчиненні злочину, а обвинувачення грунтується на побічних доказах. У цьому разі після показань обвинуваченого ідуть інші докази, які його викривають.[3]
При систематичному методі, який застосовується переважно у нескладних справах з прямими доказами обвинувачення, послідовно викладаються встановлені обставини вчиненого злочину і докази на їх підтвердження, тобто кожне положення, що характеризує підготовку і вчинення злочину, зразу ж підтверджується посиланнями на докази.
У багатоепізодних справах можливе поєднання цих двох методів при оформленні описової частини обвинувального висновку.
У резолютивній частиш обвинувального висновку викладаються анкетні дані кожного обвинуваченого і формулюється обвинувачення з посиланням на статтю кримінального закону, який передбачає відповідний злочин.
Обвинувальний висновок підписує слідчий, а якщо слідство провадилось декількома слідчими, - старший слідчої групи (ст. 119 КПК), із зазначенням місця і часу його складання.
Якщо обвинувачений не володіє мовою, якою складено обвинувальний висновок, то слідчий повинен забезпечити його переклад на рідну мову обвинуваченого або іншу мову, якою він володіє. Переклад у кількох примірниках приєднується до справи.
До обвинувального висновку додаються документи, які мають на меті полегшиш вивчення справи прокурором, суддями, іншими учасниками процесу. Це - список осіб, що підлягають виклику в судове засідання, та довідки (ст. 224 КПК).
У списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання, вказуються: обвинувачений, потерпілий, цивільнийпозивач, цивільний відповідач, свідки, експерта, законний представник неповнолітнього обвинуваченого із зазначенням & адреси та аркушів справи, на яких викладеш їх показання чи висновки.[9]
У довідці про рух справи, зокрема, зазначається, коли було вчинено злочин, порушено кримінальну справу, прийнято її до свого провадження, притягнуто особу як обвинуваченого, застосовано запобіжний захід до обвинуваченого, а якщо йот застосовано у вигляді взяття щц варту, то скільки часу і де утримується обвинувачений, коли змінено чи доповнено обвинувачення, коли зупинялось і відновлювалось попереднє слідство, коли потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу і обвинуваченому оголошено про закінчення попереднього слідства, коли їх ознайомлено з матеріалами попереднього слідства, коли складено обвинувальний висновок.
До обвинувального висновку додаються також довідки про речові докази, цивільний позов, про заходи, вжиті для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна; про судові витрата у справі за час попе-реднього слідства з посиланням на відповідні аркуші справи.
Крім обвинувального висновку, за результатами розслідування слідчий може внести також подання про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину. Воно адресується відповідному державному органу, громадській організації або посадовій особі, які можуть і повинні вжити таких заходів. Не пізніше як в місячний строк після одержання подання заходи по усуненню причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, повинні бути вжиті і про результати повідомлено слідчому.
У разі залишення посадовою особою подання без розгляду слідчий зобов'язаний вжити заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 23 КПК).
РОЗДІЛ 5
ДІЇ I РІШЕННЯ ПРОКУРОРА У СПРАВІ,
ЯКА НАДІЙШЛА ДО НЬОГО
3 ОБВИНУВАЛЬНИМ ВИСНОВКОМ
Обвинувальний висновок складає слідчий. Однак юридичної сили цей процесуальний документ набуває тільки після затвердження його прокурором. Якщо в суді виявиться, що обвинувальний висновок не затверджено прокурором або його заступником, кримінальна справа у всіх випадках підлягає поверненню для додаткового розслідування.
Таке значення факту затвердження обвинувального висновку прокурором пояснюється тим, що з обвинувальним висновком у прокурора пов'язано виконання відразу двох функцій:

 
 

Цікаве

Загрузка...