WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зупинення і закінчення попереднього розслідування - Курсова робота

Зупинення і закінчення попереднього розслідування - Курсова робота

для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, слідчий, перш ніж скласти обвинувальний висновок, зобов'язаний виконати ряд процесуальних дій: а) повідомити про закінчення попереднього слідства учасникам процесу; б) роз'яснити їм право на ознайомлення з усіма матеріалами справи; в) ознайомити k з матеріалами, якщо вони побажають скористатися цим правом; г) вислухати і вирішити клопотання, заявлені учасниками процесу після ознайомлення з матеріалами справи.[6]
Слідчий насамперед має виконати вимоги ст. 217 та 218 КПК. Спочатку він повідомляє про закінчення попереднього слідства потерпілому і його представнику, цивільному позивачу і цивільному відповідачу або їх представникам і роз'яснює їм право ознайомитися з матеріалами справи. Про це слідчий складає протокол або приєднує до справи копію письмового повідомлення. У разі надходження від цих осіб усного або письмового клопотання про ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий зобов'язаний надати ш таку можливість. Цивільний відповідач або його представник може ознайомитися з матеріалами, що стосуються цивільного позову. Під час ознайомлення з матеріалами справи ці особи мають право робити виписки із справи і заявляти клопотання про доповнення попереднього слідства, які слідчий повинен розглянути в трьохдобовий строк і задовольнити їх своєю постановою, коли обставини, про встановлення яких заявлені клопотання, мають значення для справи (сг. 129 КПК). Про ознайомлення цих осіб з матеріалами справи та про заявлені ними клопотання складаються протоколи.
Виконавши вимоги ст. 217 КПК, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство у його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з матеріалами справи як особисто, так і за допомогою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення попереднього слідства. Якщо обвинувачений не виявив бажання знайомитися з матеріалами справи з участю захисника, йому пред'являються для ознайомлення всі матеріали справи. Під час ознайомлення з матеріалами справи обвинувачений має право робити з них виписки, заявляти клопотання.
Якщо у справі притягнуто кілька обвинувачених, слідчий зобов'язаний пред'явити всі матеріали справи кожному з них.[4]
При оголошенні неповнолітньому обвинуваченому про закінчення попереднього слідства і пред'явлення йому матеріалів справи з дозволу слідчого може бути присутній законний представник неповнолітнього (ч. 2 сг. 440 КПК).
Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість ознайомитися з усіма матеріалами і захиснику, про що складає окремий протокол. При цьому пред'явлення матеріалів слід відкласти до явки захис-ника, але не більше як на три дні.
Якщо обраний обвинуваченим захисник не має можливості з'явитися в цей строк, слідчий відповідно до ч. 3 ст. 47 КПК має право запропонувати обвинуваченому запросити іншого захисника або призначити йому захисника через адвокатське об'єднання.
При ознайомленні з матеріалами справи захисник обвинуваченого має право: робити виписки з матеріалів справи, мати побачення з обвинуваченим віч-на-віч, роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення, обмірковувата з обвинуваченим питання про заявлення клопотань, подавати докази, заявляти відводи, оскаржувати дії та рішення слідчого і прокурора (ст. 219 КПК).
Як і іншим учасникам попереднього слідства, обвинуваченому і його захиснику матеріали слідства пред'являються для ознайомлення підшитими та пронумеровани-ми. Це положення закону (ч. 5 ст. 218 КПК) не є cyro формальним. Учасники процесу роблять виписки з матеріалів, що містяться на конкретних аркушах справи, і вони повинні мати можливість посилатися на них в обгрунтуванні своїх клопотань та вимог як при закінченні попереднього слідства, так і в суді.
Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному для ознайомлення з усіма матеріалами справи. Однак, якщо обвинувачений і його захисник явно намагатимуться затягнута закінчення справи слідчий має право своєю мотивованого постановою визначити певний строк для ознайомлення з матеріалами справи. Така постанова підлягає затвердженню прокуро-ром разом з графіком дальшого ознайомлення.[4]
Якщо обвинувачений перебуває під вартою при провадженні попереднього слідства понад один рік, матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи повинні бути пред'явлені для ознайомлення обвинуваченому та його захиснику не пізніше як за місяць до закінчення граничного строку тримання їх вартою, встановленого ч. 2 ст. 156 КПК, тобто півторарічного строку.
Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи при обчисленні строків попереднього слідства і тримання обвинуваченого під вартою як запобіжного заходу не враховується (ч. 1 ст. 120, ч. 5 і 6 ст. 156 КПК).
Якщо при провадженні попереднього розслідування застосовувався звукозапис, кінозйомка, відеозапис, то при пред'явленні учасникам процесу матеріалів справи для ознайомлення звукозапис відтворюється, а кінострічки і відеострічки демонструються обвинуваченому і його захиснику, а в разі клопотання - іншим учасникам процесу. Фонограма, кінострічка чи відеострічка в опечатаному вигляді зберігаються при справі (ч. 6 ст. 85і, ч. 2 ст. 852 КПК).
При ознайомленні з матеріалами справи обвинувачений і його захисник мають право заявити клопотання про доповнення попереднього слідства, зміну кваліфікації злочину і закриття справи. Відмовляючив задоволенні клопотання, слідчий складає мотивовану постанову, яку оголошує обвинуваченому і його захиснику. Якщо ж обставини, для з'ясування яких заявлено клопотання, мають значення для справи, слідчий зобов'язаний його задовольнити. Захисник може брати участь при провадженні додаткових слідчих дій (ст. 221 КПК).
Про оголошення потерпілому і його представнику, цивільному позивачу, цивільному відповідачу або їх представникам, обвинуваченому і його захиснику про закінчення попереднього слідства і пред'явлення їм матеріалів справи для ознайомлення слідчий складає протоколи. У протоколі згідно зі ст. 220 КПК зазначається, які саме матеріали (кількість томів і аркушів) були пред'явлені для ознайомлення, чи ознайомилися відповідні учасники попереднього слідства з матеріалами справи, протягом якого часу відбувалось ознайомлення Ь справою і які клопотання були заявлені. При цьому усні клопотання заносяться до протоколу, письмові додаються до нього. Протокол підписує особа, яка знайомилася з матеріалами, і слідчий.[7]
Після виконання додаткових слідчих дій слідчий зобов'язаний ознайомити обвинуваченого і його захисника, а також надати можливість потерпілому і його представнику, цивільному позивачу і цивільному відповідачу або їх представникам ознайомитися з усіма додатковими матеріалами, а в разі їх клопотання - з усією справою (ст. 222 КПК).
Згідно з ч. 2 ст. 17 КПК кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Для того, щоб обвинувачений мав змогу заздалегідь визначитися в цьому питанні, законодавець зобов'язує слідчого вже під час ознайомлення обвинуваченого з матеріалами закінченого попереднього слідства роз'яснюй йому право заявити клопотання про розгляд його справи в суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально

 
 

Цікаве

Загрузка...