WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище - Курсова робота

Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище - Курсова робота

судом як за власною ініціативою так і за клопотанням учасників судового розгляду (ч. 2 ст. 59, ч. 3 ст. 61 КПК).
Під час судового розгляду громадський захисник має право:
Подавати докази, брати учать у дослідженні доказів, заявляти перед судом клопотання, висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду, заявляти відводи, брати участь в судових дебатах. При цьому в своїй промові він викладає судові думку, про обставини, які пом'якшують відповідальність підсудного або виправдовують його, а також про можливість пом'якшення покарання підсудному. Він також може просити суд закрити кримінальну справу, коли для цього є підстави (ч. 5 ст. 265 КПК).
Громадський захисник є суб'єктом лише судового розгляду справи і тому закон не надає йому права оскаржувати судовий вирок чи інше судове рішення в касаційномупорядку.
Громадський захисник вступає в процес на підставі повноважень громадськості. Підсудний не вправі ні вимагати участі громадського захисника, не відмовлятися від його послуг. Для участі громадського захисника не вимагається не бажання підсудного, ні навіть його згоди.
3. Участь захисника в забезпеченні прав громадян при проводженні попереднього розслідування
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Тому за законом (ст.. 111 КПК) переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію попереднього розслідування. Винятком можуть бути лише справи приватного обвинувачення, у яких попереднє розслідування проводиться тільки у випадках, коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд.
Називаючи розслідування попереднім, законодавець тим самим вказує на його співвідношення з основною частиною судового розгляду - слідством судовим, бо тільки на основі тих доказів які були розглянуті там, суд вирішує справу. При цьому суд може не погодитися з оцінкою органів попереднього розслідування зібраних ними у справі докази, доповнити доказовий матеріал як за власною ініціативою, так і з ініціативи учасників судового розгляду. Вона має:
1. чітко окреслені межі в системі КП - від постанови про порушення кримінальної справи до винесення рішення;
2. свою процесуальну форму та свій зміст.
Змістом даної стадії є регламентована діяльність органів дізнання по встановленню обставин вчинення злочину.
Цей зміст зумовлений конкретними завданнями:
1. швидкому і повному розкриттю злочину та притягнення винних осіб;
2. вжити заходів до відшкодування шкоди;
3. виявлення причин вчинення злочину та умов які цьому сприяли. При цьому необхідно забезпечити охорону прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у справі.
Попереднє розслідування кримінальної справи повязане з можливістю обмеження або навіть позбавлення прав громадян при застосуванні запобіжних заходів, проведенні інших процесуальних дій. Тому закон детально регламентує підстави й порядок їх проведення і фіксацію в постановах та ін. документах. Але в більшості випадків участь захисника реально не забезпечується, а слідчий лише під час пред'явлення обвинувачення роз'яснює обвинуваченому його право "мати захисника". Після цього йде заява: "По закінчені слідства бажаю ознайомитися з матеріалами справи особисто, без адвоката". Такий же запис повторюється: в протоколі об'явлення обвинуваченому про закінчення слідства й пред'явлення йому матеріалів справи. Вивчая 265 кримінальних справ по м. Києву, виявлено, що адвокати приймали участь по 42,6% справ, решта без адвокатів. Ні в одному з цих справ не видно, що слідчий надав реальну можливість знайомитися зі справою. Має місце тенденція до роз'яснення цих прав таким чином, щоб обмежити участь захисника у справі на початку її розслідування і особливо у разі затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. Є й такі випадки коли на затриманих осіб здійснюється психологічний вплив з метою отримання заяви про відмову від захисника. У багатьох справах не має даних про роз'яснення права на захист1 .
З моменту допущення до участі в справі в стадії попереднього розслідування адвокат вправі: бути присутнім при допиті, проведенні слідчих дій, ... , однак це не означає що слідчий в усіх випадках повинен заздалегідь оповіщати захисника про намір провести заходи. Так, план розслідування, час, послідовність процесуальних дій, слідчий не зобов'язаний передавати гласності, в тому числі і перед захисником. Забезпечення тайн попереднього розслідування було і є одним з найважливіших умов успішного розкриття злочинів.
Особа, яка проводить дізнання, і слідчий повинні своєчасно повідомити адвоката про час і місце провадження слідчих дій. В разі неявки захисника слідчі дії, в яких його участь є необов'язковою проводяться без нього.
Після закінчення попереднього слідства, адвокат має право разом з обвинуваченим, або сам ознайомитися з усіма матеріалами справи. Обвинуваченого і його адвоката не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи. Однак якщо вони явно намагатимуться затягнути закінчення справи, слідчий вправі своєю мотивованою постановою визначити певний строк для ознайомлення з матеріалами справи. Така постанова підлягає затвердженню прокурором (п. 6 ст. 218 КПК).
Дії слідчого можуть бути оскаржені в прокуророві як безпосередньо, так і через слідчого. Слідчий зобов'язаний протягом доби направити прокуророві скаргу, що надійшла до нього. Прокурор протягом трьох діб приймає рішення і повідомляє адвоката.
Скарга адвоката на дії прокурора при проведенні ним попереднього слідства у справі подається вищестоящому прокурору.
Постанова слідчого про закриття справи може бути оскаржена прокуророві в семиденний строк від дня одержання адвокатом письмового повідомлення або копії постанови про закриття справи. Прокурор знайомить ся з справою і не пізніше 30 днів з дня надходження скасовує постанову. Санкція прокурора на арешт підозрюваного також може бути оскаржена адвокатом до суду за місцезнаходженням прокурора (ст.. 236 КПК).
Я показав як захисник або обвинувачений можуть оскаржити дії або рішення слідчого або прокурора, якщо з будь-яких міркувань не згодні з цими діями або рішеннями.
На практиці найбільш часто заявляються клопотання й подаються скарги при ознайомленні з матеріалами справи, хоча далеко не всі вони задовольняються слідчим. Законність й справедливість при цьому доволі часто забезпечує суд. Так, біля 90% опитаних адвокатів заявили, що їх клопотання відхилялися на слідстві й повністю або частково задовольнялися судами. По вивченим 265 справам про розкрадання, клопотання були заявлені по 20%, в яких адвокати приймали

 
 

Цікаве

Загрузка...