WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище - Курсова робота

Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище - Курсова робота

предмети, що можуть мати значення як речові докази, адвокат вправі подати слідчим органам.
Одним з найбільш дійових засобів, який дозволяє адвокату виконувати свої професійні обов'язки в КП є заявлення клопотань. З їх допомогою він доводить до відома слідчого свою думку про доведеність обвинувачення.
Клопотання адвоката - офіційне його звернення до осіб, які уповноважені здійснювати КП діяльність по доказуванню і приймати рішення в справі, про вчинення цими особами дій що входять до їх компетенції. Заявлення клопотань адвокатом є однією з форм його участі в доказуванні і впливу на вирішення справи. Перед тим як заявитиклопотання, у адвоката має сформуватися тверда переконаність в тому, що воно не потягне за собою погіршення становища.
Адвокат також повинен з'ясувати його думку про необхідність заявлення клопотання, узгоджує з ним зміст, повідомляє про те, як можуть бути використані в інтересах захисту дані, одержані в результаті задоволення клопотання, які рішення в справі можуть бути прийняті за клопотанням.
Адвокат не вправі сам, навіть на вимогу підзахисного, заявляти клопотання. В клопотаннях адвоката можуть ставитися питання про витребування і приєднання до справи документів і предметів, про виклик нових свідків, проведення допитів, очних ставок та інших слідчих дій.
Слідчий зобов'язаний розглянути клопотання адвоката про виконання будь-яких слідчих дій в строк не більше трьох діб і задовольнити його, якщо обставини про встановлення яких заявлено клопотання, мають значення для справи (ч. 1 ст. 129 КПК).
Адвокат вправі заявляти відвід слідчому, особі, що проводить дізнання. Підстави для відводу передбачені КПК. Наприклад, суддя не може брати участь в розгляді кримінальної справи, якщо він є потерпілим, особи яка проводить дізнання, брав участь у даній справі як свідок, експерт, особа яка проводила дізнання, або розглядав у цій справі скаргу на постанови про відмову в порушенні справи, про закриття справи, або на санкцію прокурора на арешт; якщо він особисто або його родичі заінтересовані у результатах справи; за наявності інших обставин, які викликають сумнів в об'єктивності судді. У складі суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть бути особи, які є родичами між собою (ст.. 54 КПК).
Адвокат може оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів (наприклад, постанови про закриття справи), які на його думку, завдають шкоди законним інтересам підозрюваного.
В даному підпункті Я коротко, взагалі розглянув процесуальне становище адвоката КП. Але як Я зазначав вище в наступних розділах Я більш конкретно розгляну його права та процесуальне становище під час попереднього розслідування та в судових стадіях.
2.2. Близькі родичі, опікуни й піклувальники
За п. 1 ст. 44 КПК захисником у КП за згодою підсудного допускаються близькі родичі, опікуни й піклувальники. Але на відміну від адвоката вони допускаються до участі в справі як захисники лише зі стадії судового розгляду. Їх повноваження на участь у справі в якості захисника повинні бути підтверджені заявою підсудного на здійснення ним його захисту, а також дорученням та відповідними документами, які є підставою для їх участі у справі.1 До моменту віддання обвинуваченого до суду, коли близькі родичі, опікуни й піклувальники розпочинають виступати як захисники в КП, вони можуть виступати в якості законних представників неповнолітніх обвинувачених або обвинувачених визнаних розумово відсталими.
Поняття "близькі родичі" тлумачиться в п. 11 ст. 32 КПК і означає - батьків, дружину, дітей, рідних братів і сестер, діда, бабу, внуків.
З приводу опікунів і піклувальників визначається в п. 4 коментарю до ст. 436 КПК де зазначається, що опіка і піклування встановлюється для виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав і інтересів цих дітей. Опіка встановлюється над неповнолітніми які не досягли 15 років, а піклування - над неповнолітніми віком від 15 до 18 років (ст.. 128, 131, 132 Кодексом про шлюб та сім'ю).1 В зв'язку з тим, що тема моєї роботи: "Захисник в кримінальному процесі" я не буду розглядати права законних представників в досудових стадіях КП.
Права та обов'язки тих які виступають в якості захисника в стадії судового розгляду ті ж самі що і адвоката, вони будуть розглядані в четвертому розділі цієї роботи.
Закон не обмежує кількість захисників, які можуть одночасно захищати одного підозрюваного і тому функцію захисту на стадії судового розгляду можуть здійснювати на ряду з близькими й адвокати.
Але практика показує, що вони виступають в якості захисника дуже рідко, на відміну від адвокатів.
2.3. Громадський захисник
Громадський захисник - член громадської організації виділений за рішенням зборів для участі в судовому розгляді кримінальної справи з метою здійснення від їх імені громадського захисту підсудного і допущені до участі в справі за постановою судді або ухвалою суду. Його повноваження підтверджуються виписками з протоколів відповідних зборів (ч. 3 ст. 265 КПК)ю.
Громадський захисник повинен донести до суду думку громадської організації чи трудового колективу щодо суспільно-політичного значення справи, можливого виправлення і перевиховання підсудного.
Громадського захисника мають право виділити лише загальні збори громадської організації, а не їх керівний виборчий орган (комітет, бюро,...) чи адміністрація. Якщо представник громадськості виділений неналежним суб'єктом він не допускається до участі в справі. Неприпустимою є також участь громадського захисника від одних і тих же громадських організацій чи трудового колективу щодо одного й того ж підсудного бо в такому разі не буде відображена справжня думка громадськості.1
В разі звернення до керівників трудових колективів у зв'язку з наступним вирішенням питання про висунення громадського захисника їм має бути надана можливість після віддання обвинуваченого до суду ознайомитися з обвинувальним висновком у справі. При вирішенні в суді питання про його допуск до участі в справі необхідно перевірити, чи правомірним органом висунуто громадського захисника, чи засвідчені його повноваження належним чином, чи немає обставин, що перешкоджають участі даної особи в судовому розгляді.
Громадським захисником не може бути особа, яка брала участь у даній справі як слідчий, особа, що проводила дізнання, є родичем кого не будь із складу суду, обвинувача чи потерпілого (ч. 1 ст. 61 КПК).
За наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків громадського захисника в справі. На цих же підставах вона може бути усунута від участі в справі суддею або

 
 

Цікаве

Загрузка...