WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище - Курсова робота

Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище - Курсова робота

коли він у даній справі надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках (ч. 2 ст. 7 ЗУ "Про адвокатуру"), коли адвокат брав участь в даній справі як представник цивільногопозивача підлягає допиту як свідок, є родичем обвинувача або потерпілого (ч. 1 ст. 61 КПК). Адвокати - народні депутати не можуть брати участь у справах проти держави, а також бути захисниками осіб, які обвинувачуються у державній зраді (ч. 3 ст. 5 ЗУ "Про статус народного депутата України").6 Один і той же адвокат не може бути захисником двох декількох підозрюваних, коли інтереси захисту одного суперечать з інтересами захисту іншого (ч. 2 ст. 47 КПК). За наявності цих обставин адвокат повинен відмовитись від виконання обов'язків захисника в справі (в останньому випадку - залишитися захисником лише одного з підозрюваних). На цих же підставах він може бути усунути від участі в справі за постановою органу дізнання (ч. 3 ст. 61 КПК).
Незнання захисником мови, якою ведеться розслідування не є підставою для усунення адвоката від участі в справі. В таких випадках треба забезпечити участь перекладача в процесі.
Повноваження адвоката на участь у справі повинно бути підтверджено свідоцтвом, а також ордером про наявність угоди чи доручення на участь у справі.1
Адвокат зобов'язаний використати всі зазначені в законі засоби захисту з метою з'ясування обставин, що знімають підозру з підозрюваного, виправдовують або пом'якшують чи виключають його кримінальну відповідальність, надаючи їм необхідну юридичну допомогу (ч. 1 ст. 7 ЗУ "Про адвокатуру", ч. 1 ст. 48 КПК). Засоби захисту - це передбачені законом процесуальні дії адвоката, спрямовані на виконання професійних обов'язків. При несумлінному або некваліфікованому здійсненні адвокатом своїх обов'язків перед підзахисним останній вправі відмовитися від нього і вимагати повернення внесеної плати повністю або частково, в тому числі і через суд в разі виникнення спору. Але сам адвокат ні під яким приводом крім випадків, коли є обставини, що виключають його участь в даній справі, не вправі прямо чи побічно спонукати підзахисного відмовитися від його допомоги. Така відмова, як і відмова під впливом рекомендацій слідчих органів, прокурора чи судді не може розглядатися як добровільна.
Беручи участь в справі, адвокат може сприяти слідчим органам і судові у встановленні лише тих обставин, що виправдують підзахисного, пом'якшують або виключають його кримінальну відповідальність, і в цих межах він сприяє виконанню завдань кримінального судочинства, а здійснюваний ними захист є за висловом А.Ф. Коні "Суспільним служінням"2 .
Визначаючи свою правову позицію, адвокат не вправі ігнорувати думку підзахисного. Адвокат не є вільним у визначенні позиції (крім випадків, коли підзахисний обумовлює себе), але у вирішенні питань правового характеру, виборі тактики і методики захисту є незалежним. Процесуальна самостійність адвоката не виключає необхідності узгодження з підзахисним, лінії захисту в цілому і позиції в окремих процесуальних питаннях, зокрема при заявлені клопотань. Адвокат повинен інформувати його про тактичні прийоми, які має намір застосувати, роз'яснити їх суть, щоб їх застосування не було несподіванкою для обвинуваченого.
Щодо правової позиції адвоката в справі не може бути внесено подання органам дізнання, а також внесено окрему постанову судді чи ухвалу суду (ч. 3 ст. 10 ЗУ "Про адвокатуру", ч. 11 ст. 48 КПК).
Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Її предметом є питання, з якими громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків. Відомості що становлять предмет адвокатської таємниці, забороняється розголошувати і використовувати в своїх інтересах. Важливою гарантією забезпечення адвокатської таємниці є заборона вимагати від адвоката відомості що становлять таку таємницю. По цих питаннях вони не можуть бути запитані як свідки (ч. 1 ст. 10 ЗУ "Про адвокатуру"). Документи пов'язані з виконанням адвокатом обов'язків захисника у кримінальній справі, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню особою, яка проводить дізнання (ч. 10 ст. 48 КПК).
Збереження адвокатської таємниці забезпечує довіру у стосунках адвоката з клієнтом.
З моменту допущення до участі в справі адвокат наділений такою сукупністю прав, яка дозволяє йому успішно здійснювати функцію захисту в справі. Зокрема, він вправі до першого допиту мати з ним побачення, а після першого допиту - без обмеження кількості і тривалості; мати побачення з особою до якої застосовано примусові заходи медичного характеру; бути присутнім при допитах; з дозволу особи, яка проводить дізнання брати участь в інших слідчих діях, знайомитися з матеріалами справи, а після попереднього слідства знайомитися з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді справи; подавати докази; заявляти клопотання і надавати скарги на дії і рішення особи яка проводить дізнання (ч. 2 ст. 48 КПК). Ці права конкретизуються в КПК щодо окремих стадій кримінального процесу (попереднє розслідування) і процесуальних дій. Їх я розгляну у відповідних розділах моєї роботи.
Одним із складових елементів здійснення захисту є бесіди адвоката з обвинуваченим, під час яких йому даються консультації з правових питань, намічається правова позиція, з'ясовуються обставини, що сприяють захисту, оцінюються докази. Побачення адвоката з обвинуваченим який знаходиться під вартою наодинці сприяє довірі в їх стосунках. "Основні положення про роль адвокатів" передбачають, що поміщеній в тюрму особі повинні бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі чи комунікації і консультацій з адвокатом без затримки, перешкод.
Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату в зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора (ч. 2 ст. 9 ЗУ "Про адвокатуру"). Адвокати винні в розголошенні таких даних несуть кримінальну відповідальність за ст.. 181 КК України.
Адвокат не вправі здійснювати слідчих і судових дій по збиранню і перевірці доказів, але він має право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в кримінальних та інших справах, зокрема: запитувати і одержувати документи або їх копій від підприємств, установ, а від громадян - за їх згодою; ознайомлюватися з необхідними документами; отримувати письмові висновки фахівців з питань що потребують спеціальних знань.
Ці документи, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...