WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян - Курсова робота

Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян - Курсова робота

процесуальну відмінність, яка існує між ними, можна їх назвати функціонерами. Ця назва свідчить, що їх участь у справі спрямована на виконання ними компетенції, яка визначається їх функціями в державному і громадському житті. Вказана назва можлива для визначення їх участі у справах усіх видів провадження і віддзеркалює те, що їх діяльність має важливу соціальну спрямованість.
Висновок
У випадках, передбачених законом, органи державного управління, профспілки, державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їх об'єднання, інші громадські організації або окремі громадяни звертатися до зсуду заявою на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.
Органи державного управління в передбачених законом випадках можуть бути залучені судом до участі в процесі або вступити в процес за своєю ініціативою для дачі висновку в справі з метою здійснення покладених на них обов'язків і для захисту прав громадян та інтересів держави.
Участь зазначених органів державного управління у процесі для дачі висновків у справі є обов'язковою, коли суд визнає це за необхідне.
У відповідності з ціею статтею в цивільній справі можуть брати участь органи державного управління, профспілки, державні пидприемства, установи, організації, їх ообєднання, інші громадські організації чи окремі громадяни. Оскільки правила про ці органи і особи містяться в розділі Цивільного процесуального кодексу України "Учасники в цивільному процесі", вони виднесені законом до осіб, які беруть участь у справі, і відповідно наділені юредичною заінтерісованністю. Але характер їхньої заінтересованості інший, ніж у сторін, і третіх осіб - вона носить не особовий, посадовий, як правило характер. Їх заінтересованість визначається частіше всьогомісцем в системі органів держави, їх компетенцію. У справі органи управління беруть участь найчастіше з метою здійснення покладених на них обов'язків.
Так наприклад, органи опіки та піклування беруть участь у цивільних справах, пов'язаних з виконанням батьками, опікунами і піклувальниками зобов'язань по вихованню дітей. Метою участі данних органів та осіб у цивільному процесі може бути захист інтересів інших осіб і надання допомоги суду у встановленні дійсних обставин цивільної справи. Органи державного управління можуть брати участь у справі за двума підставами: за своєю ініціативою і за ініціативою суду.
Органи державного управління беруть участь у цивільному процесі в чотирьох формах. Перша форма - участь у цивільній справі в якості позивачів, відповідачів, третіх осіб (наприклад, випадок пред'явлення позову про виселення із квартири). Друга форма - прийняття участі в справах, які виникають із адміністративно-правових відносин(наприклад, фінвідділ звертається з заявою про стягнення з громадян недоїмок по податок)
Статтею 121 Цивільного процесуального кодексу України передбачено ще дві форми участі в цивільній справі органів державного управління. По-перше, прийняття участі в цивільній справі шляхом пред'явлення заяви в інтересах інших осіб. Для всіх органів, про які вже зазначено, підприемств, установ, організацій і окремих громадян, що захищають права та інтереси інших осіб, і перередбачаеться ця форма участі. Пред'явлення заяви ними можливе за двох умов:
1) Якщо даним органам і особам стало відомо про порушені права;
2) Якщо за законом вони мають право на пред'явлення такої заяви в інтересах інших осіб.
Участь вказаних органів і осіб в даній формі не виключае нарівні з ними тих осіб, в інтересах яких пред'явлена заява.
Законодавство найчастіше всього передбачае пред'явлення позовів на захист інтересів дітей:
- про позбавлення батьківських прав,
- про відчудження дитини,
- про визнання усиновлення недійсним,
- про відміну усиновлення.
В цій формі дані органи і особи нагадують позивачів, але вони не є учасниками правовідношення, не сплачують державного мита і не пов'язані позицією позивача, а самостійні в процесі.
У формі вступу в цивільну справу за своєю ініціативою або залучення судом для дачі висновків у справі беруть участь тільки органи державного управління. У судовій практиці в цій формі беруть участь найчастіше всього органи опіки і піклування. Дачі висновків по справам, наприклад, про виховання дітей, попередньо стоїть вивчення умов життя батьків, їх особистих якостей, думки дитини та інше. Органи державного управління в цій формі нагадують експертів, але вони володіють юридичною заінтерісованістью і дають висновки не тільки по фактичним обставинам, але і по суті справи.
Коли органи державного управління, профспілки, державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їх об'єднання, інші громадські організації і окремі громадяни починають справу в суді в інтересах інших осіб, вони користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, завинятком права закінчувати справу мировою угодою.
Відмова зазначених органів і громадян від подальної ними заяви або зміна заявлених ними вимог не позбавляє особу, на захист прав та охоронюваних законом інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи по суті.Судові витрати в такому разі оплачуються на загальних підставах.
Оскільки органи державного управління і інші органи та особи, зазначені в статті 122 Цивільного процесуального кодексу України, відносяться до осіб, що беруть участь у цивільній справі, вони користуються правами і несуть обов'язки, передбачені статтею 99 ЦПК України.
В тих випадках, коли вони порушують справу в інтересах інших осіб, користуються правами і несуть обов'язки сторони, тобто крім прав, зазначених в статті 99 Цивільного процесуального кодексу України, вони вправі протягом всього розгляду цивільної справи по суті змінити основу або предмет позову, збільшити чи зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову. Але вони не можуть укласти мирову угоду з відповідачем, оскільки не є субєктом спірного матеріального право відношення. По цій же підставі їх відмова від позиву не позбавляє позивача права вимагати продовження процесу (частина друга статті 122 Цивільно процесуального кодексу). Самі ж особи і органи, перераховані в даній статті, повинні вибути з процесу. Виключенням можуть бути тільки органи державного управління, які за дозволом суду можуть приймати участь в подальшому розгляді цивільної справи з метою дачі висновків.
Усі вище зазначені органи і особи беруть участь в Цивільному процесі, яка базується на принципі участі громатскості в цивільному судочинстві для захисту прав і свобод громадян.
Література
1. Штефан М.Й. Цивільний процес.-К., Ін Юре.-1997.
2. Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України./відп. ред. П. І. Шевчук.-К.: Юрінком Інтер.-1999.
3. Права людини. Міжнародні договори України.-К.,1992.
4. Штутін Я.Л. Лекції з радянського цивільного процесу. К.1954.
5. Гражданский процесуальный кодекс Украины: Науч.-практический коментарий.-Х.,Консум.-1997.
6. Радянське право.-1969.-№5.
7. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процесуального права.-М.,1970.
8. Гражданский процесс. -М.,1993.
9. Штефан М. И. Процесуальные средства, обеспечивающие социалистическим организациям защиту прав в гражданском судопроизводстве.- К.,1973.
10. Цивільно-правові спори про угоди. Судова практика. /Право України.-1997.-№5.

 
 

Цікаве

Загрузка...