WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян - Курсова робота

Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян - Курсова робота

житлово-будівельні кооперативи" тощо.
Для дачі висновку про придатність жилого приміщення для проживання суди повинні залучати до участі у справі органи санітарно-епідеміологічної служби, а також місцеві житлові органи, якщо рішення по справі може вплинути на їх інтереси. Не виконання цього обов"яку призводить до порушення прав зазначених органів і може бути підставою для скасування судового рішення, постановленого у таких справах без їхньої участі.
До складу органів житлово-комунального управління входить Бюро технічної інвентаризації, на яке покладено обов"язок здійснювати технічну паспортизацію та інвентаризацію основних фондів комунального господарства, а також будинків підприємств, установ, організацій і окремих громадян, поновлення документів на право володіння будинками і встановлення порядку користування земельними ділянками і будівлями. Верховний Суд України роз"яснив судам про необхідність залучати Бюро для дачі висновку у справах про право володіння, поділу будівель і порядку користування земельними ділянками.
Органи житлово-комунального управління місцевої державної адміністрації, у підпорядкуванні і розпорядженні яких є житловий фонд, у певних випадках можуть бути залучені у справу третіми особами. В судовій практиці і теорії процесу виникають труднощі у розмежуванні їх процесуальної провосуб"єктності такими особами і суб"єктами захисту прав інших осіб. Відповідно до ст. 121 ЦПК підставою для участі їх у процесі буде відсутність спору по договору житлового найму з однією із сторін, а не суб"єктивного юридичного інтересу, оскільки такий може мати не лише матеріально-правовий, але і державно-правовий характер.
Захист прав інших осіб та інтересів держави в цивільному процесі можуть здійснювати фінансові органи місцевої державної адміністрації у справах, які виникають зі спорів про право власності, спадкування, а також у справах окремого провадження про встановлення юридичних фактів, від яких залежить здійснення громадянами таких прав.
Суб"єктами захисту прав інших осіб й інтересів держави можуть бути ті органи державного управління, участь яких у цивільному процесі обумовлюється необхідністю здійснення ними своєї компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. Так, державна податкова інспекція може стягувати з громадян у бюджет в судовому порядку недоїмки по податках та інших обов"язкових платежах, а також суми штрафів та інших фінансових санкцій; подавати позови про стягнення в доход держави коштів, одержаних громадянами за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законом підстав (ст. 11 Закону від 4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу в УРСР").
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають право звертатися до суду з позов про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які обмежують право територіальної громади, атакож повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування (п. 4 ст. 38 Закону від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні").
Відповідно до ст. 42 п.15 цього Закону сільський, селищний, міський голова може звертатися до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.
Законом України від 15 грудня 1993 року "про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист споживачів" встановлено, його Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, його органи в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах державної і виконавчої влади та господарюючими суб"єктами-підприємствами (їх об"єднаннями), установами, організаціями-незалежно від форми власності, громадянами-підприємницьку діяльність на території України, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право пред"являти до суду позови по захисту прав споживачів (ст. 5).
Державний комітет України по геології і використанню надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та їх органи на місцях можуть порушувати в судах справи про відшкодування з юридичних і фізичних осіб збитків, завданих державі в наслідок порушень законодавства про надра (статті 64-67 Кодексу України про надра). А Міністерство навколишнього природного середовища і його органи - про відшкодування збитків і витрат, заподіяних здоров"ю і життю людей та державі внаслідок: порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (статті 5, 20, 67-69 Закону України від 25 червня 1991 р., зі змінами від 5 травня 1993 р. "Про охорону навколишнього природного середовища), порушення законодавства про охорону атмосферного повітря (статті 44-45 Закону України від 19 жовтня 1992 р. "Про охорону атмосферного повітря"), порушенням законодавства про природно-заповідний фонд (статті 64-65 Закону України від 16 червня 1992 р., зі змінами від 5 травня 1993 р. "Про природно-заповідний фонд України"), порушенням законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (ст.. 58 Закону України від 3 березня 1993 р. "Про тваринний світ).
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його органи на місцях, державні органи лісового господарства та його постійні користувачі можуть порушувати в суді справи про стягнення шкоди, заподіяної державі порушенням лісового законодавства (статті 97-101 Лісового кодексу України).
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших встановлених актів з охорони праці здійснюють: Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Державний комітет України з ядерної та радіаційноїбезпеки, органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров"я України (ст.. 44 Закону України від 14 жовтня 1992 р. "Про охорону праці). У справах за позовами до власників про відшкодування шкоди працівникам, збитків іншим громадянам, підприємствам і державі зазначені державні органи можуть брати участь для дачі висновку по справі (статті 11, 30 Закону , ч. 2 ст. 121 ЦПК).
Постановою Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1990 р. № 357 "Про експертизу умов праці" в системі Міністерства праці України створена відповідна служба, яка покликана забезпечити захищеність працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці на підприємствах (п. 1 "а"). З цих питань можлива її участь і в цивільному процесі для дачі висновку по справі (ч. 2 ст. 121 ЦПК).
Для правильного вирішення справ з участю агропромислових організацій судова практика допустила розширене тлумачення щодо застосування ст.. 121 ЦПК в частині можливої участі органів державного управління "у випадках, передбачених законом". Згідно з роз"ясненням Верховного Суду України у справах, які виникають з договору підряду на капітальне будівництво в агропромі, суд в необхідних випадках може у відповідності з ч. 2 ст. 121 ЦПК залучити для дачі висновку відповідні фінансові установи Промбанку, Жилсоцбанку тощо.
Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України дають підставу стверджувати, що участь органів

 
 

Цікаве

Загрузка...