WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян - Курсова робота

Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок та окремих громадян - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок
та окремих громадян"
Зміст
Вступ
Глава 1 Мета, підстави і процесуальні форми участі
Глава 2 Участь органів державного управління в цивільному процесі
Глава 3 Участь профспілок у цивільному процесі
Глава 4 Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій і окремих громадян з метою захисту прав інших осіб
Глава 5 Цивільна процесуальна правосуб"єктність
Висновок
Вступ
У розбудові України як демократичної, правової держави визначна роль належить судовій владі, на яку Конституцією покладено здійснення правосуддя в цивільних і кримінальних справах.
Сучасний політичний і соціально-економічний розвиток України визначається удосконаленням законодавства, яким закріплено правове становище громадян, організацій і їх об"єднань та встановлюється гарантії реалізації і захисту їх прав, свобод і обов"язків, визначених Конституцією і іншими законами України. Конституційні норми, в яких вони закріплені, виступають основою для деталізації в галузевому законодавстві регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення юридичних гарантій їх реалізації, і для встановлення процесуального порядку (процесуальних норм) захисту суб"єктивних майнових і особистих немайнових (цивільних) прав, охоронюваних законом інтересів і свобод, у тому числі також засобами цивільного процесуального права.
Конституція України, на реалізацію положення Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, про те, що кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами (ст. 8), визначає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Захист цивільних прав здійснюється в установленому порядку судом, арбітражним або третейським судом, товариськими судами, профспілковими та іншими громадськими організаціями, а у випадках, окремо передбачених законом, захист цивільних прав здійснюється в адміністративному порядку (ст. 6 Цивільного кодексу України). Суди розглядають справи по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, кооперативних та інших правовідносин, якщо однією із сторін у спорі є громадянин.
Чинне законодавство України для захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій встановлює такі процесуальні порядки: судовий (цивільний процесуальний і арбітражний процесуальний), адміністративний, нотаріальний, громадський. В літературі з цивільного процесу вони називаються процесуальними формами захисту прав. Законодавче встановлено численних форм захисту права залежить від особливостей спірних правовідносин, їх диспозитивного чи імперативного методу регулювання, потреб практики в необхідності більш швидкого розв"язання спору, а також від політики держави на даному етапі її розвитку та свідчить, що воно не завжди ґрунтується на концепції правової держави про розподіл влади та їх незалежність одна від одної.
Можливість застосування судової влади для захисту прав, законних інтересів і свобод громадян та організацій постійно розширюється, про що свідчить встановлена підвідомчість судові справ з трудових, земельних, державних, адміністративних фінансових правовідносин.
Судова влада по захисту суб"єктивних прав і законних інтересів громадян і організацій - правосуддя здійснюється у порядку цивільного і кримінального судочинства (ст. 4 Закону України "Про судоустрій").
Участь громадськості в цивільному судочинстві для захисту прав і свобод громадян. Громадяни України мають право на свободу об"єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод (ст. 36 Конституції). З цією метою в судочинстві в цивільних справах допускається участь представників громадських організацій і трудових колективів. Принцип участі громадськості в цивільному судочинстві реалізується в участі профспілок та інших громадських організацій з метою захисту прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб (ст. 121 ЦПК); в участі громадських організацій і трудових колективів у судовому засіданні для викладення судові думки організацій або колективу (статті 161, 308 ЦПК); в участі громадськості в судовому виконанні з метою сприяння швидкому і правильному виконанню судових постанов (ст. 351 ЦПК), у виконанні окремих ухвал (ст. 235 ЦПК) і громадському представництві (пп. 2, 3 ст. 112 ЦПК), у тому числі і у виконанні функцій офіційного представника боржника (ч. 3 ст. 361 ЦПК). Участь громадськості в цивільному судочинстві в зазначених процесуальних формах сприяє захисту прав громадян, значно посилює виховну роль суду, служить запобіганню правопорушенням.
Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов"язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, в цивільному судочинстві. Суб"єктом цивільних процесуальних правовідносин буде особа, що до участі якої в процесі є норма права і яка в одній із стадій цивільного процесу може виконувати процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети процесу. Такими будуть сторони, треті особи, органи прокуратури, органи державного управління, профспілки, підприємства, установи, організації і окремі громадяни, які захищають права інших осіб; заявники і заінтересовані особи у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження; процесуальні представники, громадськість, експерти, свідки, перекладачі та інші особи, які сприяють розглядові справи і виконанню судового рішення.
Самостійну підгрупу цивільних процесуальних правовідносин - осіб, які беруть участь у справі, становлять органи держави, державні і громадські організації які захищають права інших осіб. Характерною їх рисою є наявність у справі державного або громадського інтересу, які визначаються виконуваними ними функціями в системі політичної організації суспільства. Відповідно до ст. 121 ЦПК цивільні процесуальні правовідносини між судом і органами державного управління виникають тоді, коли останні, здійснюючи виконавчо-розпорядчу діяльність, покликані захищати права інших осіб та інтереси держави. В передбачених законом випадках державні підприємства і установи, виходячи з державних інтересів, беруть участь у справі в цивільному процесі для захисту інших-осіб (ст. 57 Цивільного кодексу, ст. 71 КШС).
Цивільне процесуальне законодавство присвячує окремі норми права участі профспілок та інших громадських і кооперативних організацій у цивільному процесі (статті 4, 5, 112, 256, 351 ЦПК). Вони взаємодіють із судом або органом судового виконання для здійснення своїх статутних завдань по захисту прав і інтересів окремих членів організацій.
Суб"єктами цивільних процесуальних правовідносин будуть також громадські організації і трудові колективи (громадськість), які допускаються на підставі статей 161, 308 ЦПК до участі в судовому розгляді для викладення судові своєї думки по справі. Наявність у нихгромадської заінтересованості в справі дає підставу для віднесення цих суб"єктів до даної підгрупи осіб, які беруть участь у справі, незважаючи на те, що в ЦПК нема про це прямих вказівок.
Суб"єктами цивільних процесуальних правовідносин по захисту прав та інтересів громадян, державних і громадських інтересів, які належать до осіб, які беруть участь у справі, виступають органи прокуратури (ст. 118 - 120 ЦПК), які захищають права інших осіб і державні. Їх заінтересованість у справі має державно-правовий

 
 

Цікаве

Загрузка...