WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система цивільногопроцесуального права - Курсова робота

Система цивільногопроцесуального права - Курсова робота

задачею: або розв'язати суперечку по істоті (у суді першої інстанції), або роздивитися скаргу протест) на рішення або визначення, що не вступило в законну силу, і т. д, Кожна стадія процесу відбиває тим самим право й обов'язок суду по правосуддю на тому або іншому його етапі в співробітництві зі сторонами й іншими що беруть участь у справі особами.
Але не всяка справа проходить усі стадії. Так, процес може закінчитися розглядом справи в суді першої інстанції, якщо рішення суду не було оскаржено або опротестовано.
У цьому випадку за вимогою взыскателя може бути збуджене виконавче виробництво. Якщо ж на рішення подана скарга (принесена протест), справа переходить у суд другої інстанції (збуджується касаційне виробництво). І тоді виконавче виробництво може бути збуджене після касаційного розгляду справи. Лише незначна кількість рішень і визначень, що вступили в законну силу, переглядається в порядку нагляду або по обставинах, що знову відчинилися . В усіх випадках виконавче виробництво збуджується, якщо боржник не виконує рішення добровільно. Таким чином, процес може бути завершений у будь-якій стадії. Ця ознака має визначальне значення при розподілі цивільного процесу на стадії.
Викладений розподіл цивільного процесу на стадії розділяється не всіма авторами. У теорії виділяють у виді самостійних стадії порушення справи в суді першої інстанції і підготуванню справи до судового розгляду. Ця точка зору знайшов відбиток у навчальній літературі (у багатьох випадках без аргументації). У основному відзначається, що стадія процесу - це сукупність процесуальних дій, пов'язаних найближчою ціллю, що обли.
Проте тільки по найближчій цілі процесуальних дій не можна виділити самостійну стадію процесу. Головне для визначення самостійної стадії процесу - її завершенность. По чинному законі цивільний процес не може бути завершений ні порушенням справи, ні його підготування до судового розгляду.
Як обоснованно відзначав М. А. Гурвич, при такому розподілі процесу, "по-перше, його стадії відриваються від процесуальних правовідносин , по-друге, утрачається єдина підстава розподілу". Виникає питання, чому ж не виділяються порушення виробництва в справі і підготуванні його до судового розгляду при перегляді рішень у кассационном' і наглядовому порядку? В усіх стадіях процесу можна виділити сукупність процесуальних дій по порушенню цивільної справи і його підготуванню до судового розгляду. З цього погляду правильно підрозділ виробництва в суді першої інстанції на трьох частини: порушення справи;підготування справи до судового розгляду; розгляд роблений істоті.
5. Правосуддя по цивільних справах здійснюється у визначеної законом процесуальній формі (процесуальному порядку).
Процесуальна форма - послідовними, визначений нормами цивільного процесуального права порядок розгляду і дозволи цивільної справи, що включає визначену систему гарантій.
Процесуальні дії відбуваються в порядку й у суворій послідовності, установлених законом. Відповідно до цого виникають, розвиваються і припиняються цивільні процесуальні правовідносини на всіх стадіях процесу. Для процесуальної форми характерні такі риси:
а) конституційні гарантії, насамперед незазисимость суду і підпорядкування його тільки закону, гласність, національна мова судочинства.
б) норми цивільного процесуального права в сукупності утворять процесуальну форму в широкому значенні; нею строго і вичерпно визначається і направляється процесуальна деятельностьв процесі припустимі тільки дії, передбачені процесуальним законом;
в) рішення суду повинно засновуватися тільки на фактах, доведених і встановлених судом передбаченими законом засобами;
г) особам, зацікавленим і судовому рішенні,дається право брати участь у розгляді справи судом для захисту своїх інтересів. Суд невправе ухвалити рішення, але вислухавши і не обговоривши доказів цих осіб, що явилися по сповіщенню суду в судове засідання.
Дотримання процесуальної форми - неодмінна умова законності судових постанов. Істотні порушення процесуальної форми є безумовною підставою скасування судового рішення.
Строго регламентований законом процесуальний порядок (процесуальна форма) відрізняє судовий захист прав громадян і організацій від захисту прав іншими органами (суспільними, адміністративними).
демократизм цивільного процесу.
Цивільна процесуальна форма захисту права в оптимальному ступені пристосований для встановлення обставин судових справ і правильного їхнього дозволи відповідно до вказівок закону, Багато в чому це обумовлено її демократичністю.
Основні демократичні риси цивільного судочинства полягають у такому. Правосуддя як особлива форма державної діяльності здійснюється спеціально для цього створеним органом-судом. Ідея правової держави, сприйнята останнім часом російською офіційною ідеологією, а також правовою доктриною, базується на теорії поділи влади законодавчої, виконавчої і судової. При цьому мається на увазі,що правосуддя здійснюється незалежним судом,наділеним для його ефективного функціонування необхідними владними повноваженнями, а законодавча і виконавча влади ні прямо, ні побічно не втручаються в розгляд конкретних судових справ.
При розгляді судових справ громадяни рівні перед законом і судом, а сторони процессуально рівноправні і мають однакові процесуальні можливості для захисту своїх суб'єктивних прав і що охороняються законом інтересів. Судочинство ведеться в умовах дії принципів гласності, національної мови судочинства, диспозитивности, змагальності й інших демократичних початків цивільного судочинства.
література
1. Цивільний процесуальний кодекс РФ.-М.,1993 р.
2. Цивільний кодекс РФ.-М.,1995 р.
3. Алексєєв Н.С.Советский карний процес.-Л., 1989 р.
4. Алексєєв С.С. Теория права.-М.,1993 р.
5. Бабаев В.К. Словарь категорій і понять.-М.,1992 р.
6. Цивільне право : Підручник. / Під рад. Суханова Е.А.-М., 1993 р.
7. Грибанов В.П. Пределы здійснення і захисту цивільних прав.-М.,1992 р.
8. Настільна книга юриста.-М.,1994 р.
9. Рябченко Л.Н. Анализ арбітражної практики. -Новосибирск,1993
10. Збірник нормативних актів про регулювання цивільних провоотношений у РФ.-М.,1993 р.
11. Радянське цивільне право:Підручник.-М.,1986 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...