WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система цивільногопроцесуального права - Курсова робота

Система цивільногопроцесуального права - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Система цивільного
процесуального права"
ПЛАН
1. Форми захисту суб'єктивних прав.
2. Предмет і задачі процесуального права.
3. Система цивільного процесуального права.
4. Цивільне судочинство і процесуальна форма.
5. Демократизм цивільного процесу.
6. Література.
Форми захисту суб'єктивних прав.
Декларація прав і свобод людини і громадянина, прнятая Верховною Радою Російської Федерації 22 листопада 1991 р., проголошує гарантію судового захисту прав і свобод кожного, а також право оскарження в суд рішень і дій державних органів, громадських організацій і посадових осіб, що ущемляють права громадян. Аналогічна норма закріплена в Конституції Росії (ст. 63). Основний Закон гарантує також кожному право на кваліфіковану юридичну поміч, що у випадках, передбачених законом, надається безплатно.
Судова форма захисту суб'єктивних прав і законних інтересів громадян і організацій - основна. Це відбито в ст. 7 Основ законодавства про судоустрій, що закріпив право громадянина на судовий захист від неправомірних дій органів державного керування і посадових осіб, а також від будь-яких зазіхань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу і майно, інші права і свободи, передбачені конституцією і законами. Інший порядок захисту прав і законних інтересів громадян може бути встановлений тільки законами.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Основ цивільного законодавства, захист цивільних прав здійснюється судом, арбітражним судом, господарським судом або за згодою сторін третейським судом. У випадках,спеціально передбачених законодавчими актами, цивільні права захищаються в адміністративному порядку.
Відповідно до постанови Верховного Суду Російської Федерації від 14 липня 1992 р. "ПРО регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи" на території Російської Федерації надалі до прийняття нового Цивільного кодексу застосовуються названі Основи, заисключением положень, що суперечать Конституції і законодавчих актів, прийнятим після 12 червня 1992 р. Це постанова варто враховувати при обертанні до ст. б ГК, що передбачає форми захисту суб'єктивних прав у декілька іншої редакції, що відрізняється від формулювання ст. б Основ цивільного законодавства.
Аналогічні норми є й в інших галузях матеріального права (сімейного, трудового, земельного, фінансов, аграрного й ін.). Таким чином, чинне законодавство передбачає різноманітні форми захисту суб'єктивних прав громадян, підприємств, організацій і заснувань - судову, суспільну й адміністративну, установлюючи пріоритет судового захисту права.
2. Права на обертання в суд за захистом порушеного суб'єктивного права і законного інтересу - широке, справді демократичне, конституційне право, у якому втілюється дрступность правосуддя. У Конституції закріплена рівність усіх перед законом і судом. Водночас Основний Закон установлює, що кожний повинний дотримувати Конституції і законів, шанувати права і свободи інших осіб, виконувати інші встановлені законом обов'язку.
Здійснення прав і свобод невіддільно від виконання громадянином своїх обов'язків. Зокрема. для судоптроизводства має важливе значення встановлена ст. 67 Конституції цивільний обов'язок брати участь у здійсненні правосуддя в якості народного або присяжного засідателя.
Реалізація права на судовий захист багато в чому залежить від належного правового механізму. Тому законодавство, що регулює судовий захист суб'єктивних прав громадян і організацій, на основі Конституції значно розширюється й удосконалюється. В усіх законах, прийнятих в останні роки,передбачається право обертання в суд (загальний або арбітражний) за захистом суб'єктивних прав і законних інтересів. Так, зняті майже всі обмеження в області захисти трудових прав громадян, розширена можливість судового захисту в області земельних правовідносин, установлена практично необмежена можливість оскарження в суд дій і рішень державних органів, суспільних об'єднань і посадових осіб.
3. Діяльність суду по захисті -суб'єктивних прав і законних інтересів громадян і організацій - правосуддя, здійснюваний шляхом розгляди і дозволу цивільних і кримінальних справ, а також застосування в разі потреби передбачених законом примусових заходів. У цьому виявляється судова влада як одна із самостійних гілок державної влади в Російській Федерації. Відповідно до Конституції правосуддя здійснюється тільки судом і в повній відповідності з законом. Ніхто, хромі суду, обраного у встановленому законом порядку, не вправі дозволяти справи, віднесені до виняткової компетенції суду.
Традиційно поняттям "цивільні справи" охоплюється велике число що дозволяються судом правових конфліктів, що виникають із різноманітних правовідносин, а також справи особливого виробництва, ціллю яких є захист законних інтересів шляхом установлення юридичних фактів, правового статусу громадянину або майна.
Проте в зв'язку зі змінами, внесеними в судову систему Росії, виникає питання, які суди здійснюють правосуддя по цивільних справах і що включається в поняття "цивільні справи".
Аналіз ст. 163 Конституції дозволяє зробити висновок, що судову владу здійснюють у Росії конституційний Суд Російської Федерації, а також система загальних судів і арбітражних судів, що діє в національно-державних і административнотерриториальных утвореннях.
Конституційний Суд Російської Федерации-высший орган судової влади по захисті конституційного ладу правосуддя по конкретні справам не здійснює, що прямо випливає зі ст. ст. 165 і 165' Конституції.
Вмикання в судову систему арбітражних судів, створених замість несудебных органів, що існували раніше, розширило сферу правосуддя по цивільних справах, оскільки до їхньої компетенції віднесений дозвіл економічних (господарських, майнових) споровши (ч. 3 ст. 165 Конститудин).
Відповідно до ст. 1 Закону РСФСР від 4 липня 1991 р. "Про арбітражний суд", арбітражний суд здійснює судову владу при дозволі споровши, що випливають із цивільних правовідносин (економічні суперечки) і з правовідносин у сфері керування (суперечки в сфері керування) '. Таким чином, законодавство про арбітражний позичці застосовує термін "економічні суперечки" як різнозначний поняттю "суперечки, що випливають із цивільних правовідносин", що дозволяє

 
 

Цікаве

Загрузка...