WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вирішення питань про порушення кримінальної справи - Курсова робота

Вирішення питань про порушення кримінальної справи - Курсова робота

обгрунтовують цей висновок.
4. Право оскарження постанови про відмову в порушенні кримінальної справи.
Посадова особа, що винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи зобов'язано роз'яснити заявнику його право на оскарження. Заявник вправі оспорювати як відмову, так і мотиви рішення скаргою, що подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником протягом семи днів з моменту одержання копії постанови. Скарга на постанову, про відмову в порушенні кримінальної справи, що винесена органом дізнання або слідчим, приноситься відповідному прокурору, що здійснює нагляд за провадженням дізнання і слідства або в суд. Якщо постанова винесена прокурором, то така скарга направляється вищестоящому прокурору.
Подача скарги на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи обмежений терміном - 7 днів.
Постанова прокурора, що відмовив у порушенні кримінальної справи, може бути оскаржено вищестоящому прокурору.
5. Нагляд прокурора за виконанням законів на стадії порушення кримінальної справи.
Прокурор здійснює нагляд за виконанням законів у стадії порушення кримінальної справи у відповідності зі ст. 29 Закону України "Про прокуратуру".
Прокурор приймає всі міри, щоб у кожному випадку виявлення ознак злочину була негайно порушена кримінальна справа і щоб при відсутності приводів і підстав кримінальні справи не порушувалися. 15
Прокурор стежить за тим, щоб перевірка заяв і повідомлень про злочини проводилася в строки й у порядку, визначеному кримінально-процесуальним законом, щоб не проводилося розслідування до порушення кримінальної справи і не порушувалися права і свободи особи на цій стадії кримінального процесу.
Свої обов'язки прокурор виконує, перевіряючи документи і матеріали, що вказують на ознаки злочину, при здійсненні нагляду.
Слідчий і орган дізнання зобов'язані не пізніше доби направити прокуророві копію постанови про порушення кримінальної справи або про відмову в порушенні такої справи (ст. 100 КПК України). Прокурор знайомиться з нею і якщо сумнівається в законності рішення слідчого або органа дізнання, то перевіряє матеріали, що послужили підставою до порушення кримінальної справи.
Законність порушення кримінальної справи перевіряється також при здійсненні нагляду за виконанням законів у діяльності органів дізнання і попереднього слідства.
Якщо справа порушена не на законних підставах, прокурор своєю постановою закриває її, а у випадках, коли в цій справі ще не провадилося слідчих дій, скасовує постанову про порушення справи (ч. ІІІ ст. 100 КПК).
Виявивши порушення закону щодо термінів і порядок перевірки заяв і повідомлень, прокурор заслуховує пояснення слідчого або особи, що веде дізнання, вказує на помилки, а в необхідних випадках розглядає питання про притягнення винної посадової особи до дисциплінарної відповідальності.
Перевіряючи матеріали, по яких було відмовлено в порушенні кримінальної справи, прокурор з'ясовує, чи повно досліджені обставини, зазначені в повідомленні; чи дотримані вимоги закону про передачу в необхідних випадках матеріалів на вирішення справи в адміністративному або дисциплінарному порядку; чи сповіщений заявник про прийняте рішення і чи роз'яснено йому порядок оскарження; чи відповідають мотиви рішення нормам матеріального і процесуального законів і фактичним даним.
Встановивши, що в порушенні кримінальної справи відмовлено необгрунтовано, прокурор своєю постановою скасовує постанову органа дізнання або слідчого й порушує справу. Як розслідування, так і перевірку в цих випадках для забезпечення об'єктивності доцільно доручити іншому робітнику органу дізнання або іншому слідчому.
Нагляд за законністю порушення кримінальних справ прокурор здійснює також при розгляді скарг, що надходять до нього. Прокурору направляються скарги на незаконність постанов про відмову в порушенні кримінальної справи, винесені не тільки слідчими й органами дізнання, але і керівниками цих органів.
Прокурор стежить за тим, щоб усі повідомлення про злочини, що надійшли, були розглянуті. Для цього прокурор знайомиться зі зведеннями про події і перевіряє законність прийнятих по ним мір.
Одночасно прокурор здійснює нагляд за дотриманням підслідності. Він стежить за тим, щоб справи, по яких потрібно проведення попереднього слідства, передавалися органами дізнання слідчому негайно після проведення невідкладних слідчих дій, У необхідних випадках (при наявності скарг на необ'єктивність дізнання, складність справи і т.п.) прокурор може вилучити справу, що підслідна органам дізнання, і передати його слідчому.
Прокурор стежить за тим, щоб слідчі органів міліції, податкової міліції, служби безпеки і прокуратури провадили розслідування по справах, віднесеним до їхньої компетенції, і не припускали порушення закону про підслідність.
Висновки
Задачі кримінального судочинства можуть бути успішно здійснені, а права громадян надійно захищені тільки при тій необхідній умові, що кожному факту правопорушення буде дана належна оцінка, тобто встановлення точної відповідності обставин, що складають склад злочину конкретно тому, що мало місце в реальній дійсності.
Порушення кримінальної справи - самостійна стадія кримінального процесу, якій властиві всі ознаки, що характеризують стадію кримінального процесу (конкретні задачі, своєрідне вираження основних принципів кримінального процесу, специфічне коло кримінально-процесуальних дій і правовідносин і ін.).
Самостійний характер стадії порушення кримінальної справи виявляється й у тому, що вона являє собою етап кримінально-процесуальної діяльності, причому жодна кримінальна справа не може виникнути поза ним. Без порушення кримінальної справи не може бути правової підстави для всіх тих дій, що передбачені законом для встановлення справедливості.
Незалежність стадії порушення кримінальної справи від інших етапів просовування справи обумовлена характером дозволених питань. Зокрема тут не тільки приймаються повідомлення про вчинений злочин, але і перевіряються отримані повідомлення, а також приймається обгрунтоване рішення про порушення кримінальної справи або відмови в ній.
На цій стадіїкримінального процесу, кримінальна справа порушується не у відношенні визначеної особи, а у відношенні самого факту, події злочину.
Таким чином, стадія порушення кримінальної справи - це перша самостійна стадія кримінального процесу.
Список використаної літератури.
1. Конституція України. -К 1996. -С.118
2. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. -К., 1997
3. Кримінальний кодекс України.
4. Закон України ''Про прокуратуру" Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 53, ст.793
5. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність". №2135-12 від 18 лютого 1992р.
6. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: підручник. -К., 1999.
7. Шимановський В.В. Законность и обоснованость возбужления уголовного дела.-Л., 1987.
8. Строгович М.С. "Курс советского уголовного процесса"
9. Советский уголовный процесс, под ред. Д.С.Карева, учебник, М., "Юрид.лит.", 1975

 
 

Цікаве

Загрузка...