WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні - Дипломна робота

Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні - Дипломна робота

формування надходжень у бюджет податок надодану вартість серед непрямих податків займає перше місце. Це пов язано з більшим переліком товарів, та з меншою залежністю від циклу економічної кон юнктури. Більш детальніше зміни надходжень від ПДВ можна прослідкувати по таблиці 2.1.1.
Як видно з даних таблиці 2.1.1 протягом 1995 - 1997 років відбувалося постійне зростання надходжень від податку на додану вартість: у місцеві бюджети у 1995 - 1996 роках надходження склали відповідно 3004,4 млн. грн (66,3%) і 3480,9 млн. грн (55,7%), що помітно перевищує надходження до Державного бюджету: у 1995 році на 32,6%, а у 1996 році на 11,0%. У 1997 - 1998 роках надходження до Зведеного бюджету відбувалося вже тільки з Державного бюджету України. Хоча воно і забезпечило стовідсоткове надходження, але в 1998 році відбулося помітне зниження - на 782,2 млн. грн., менше ніж у попередньому році.
Таблиця 2.1.1
ПДВ у бюджетах України в 1995 - 1998 роках.
Показники 1995 1996 1997 1998
Зведений бюджет, млн. грн, в т. ч.: 4529,9 6246,2 8242,3 7460,1
Державний бюджет
всього
у % до Зведеного бюджету України 1525,5
33,7 2765,3
44,3 8242,3
100,0 7460,1
100,0
Місцеві бюджети
всього
у % до Зведеного бюджету України 3004,4
66,3 3480,9
55,7 -
- -
-
Але, якщо враховувати індекс інфляції, реальні надходження як від податку на додану вартість, так і інших податків, постійно зменшуються. Такі дані свідчать насамперед про те, що в Україні зменшився обсяг виробництва, а також відбувається приховування податків, і не останнє місце займає той факт, що після прийняття нової редакції Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. було прийнято ще десятки законів про внесення в нього змін та доповнень. За таких умов значна кількість платників цього податку майже автоматично поповнює кількість потенційних порушників, а отже значні суми не надходять до бюджету, через неможливість своєчасно простежити усі зміни та застосувати їх на практиці.
3. Зміни, що відбулися в оподаткуванні податком на додану вартість
З 1 січня нового року дуже часто починають (або припиняють) діяти ті чи інші норми, положення, закони тощо. І якщо, припустимо, відкрите Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р., то це стає більш ніж очевидним.
З першого січня 2000 року набрав чинності Закон України "Про внесенння змін до Закону України "Про податок на додану вартісь" від 03.12.99 року № 1274-ХІV, згідно з яким із Закону про ПДВ були вилучені підпункт 6.2.5 і підпункт 6.2.7, а також пункт 11.12. З цього виливаються два факти:
1. 31 грудня 1999 року стало останнім днем, коли операції з продажу:
- вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф яних брикетів;
- електроенергії;
- газу, імпортованого в Україну,
мали право оподатковуватися податком на додану вартість за нульовою ставкою.
Отже, пільговий пункт 6.2 Закону України "Про податок на додану вартісь", в якому говориться, за якими операціями ПДВ обчислюється за нульовою ставкою, зменшився на два підпункти - 6.2.5 і 6.2.7. Інакше кажучи, віднині, з першого січня 2000 року, операції з продажу вище зазначених товарів як за грошові кошти, так і шляхом бартеру не пільгуються і оподатковуються податком на додану вартість на загальних підставах, тобто за ставкою 20%.
Слід відзначити, що такі товари, як:
- вугілля коксове (код згідно з ТН ЗЕД - 2701 12100);
- вугілля кам яне інше (код згідно з ТН ЗЕД - 2701 12900);
- вугілля кам яне, інше (код згідно з ТН ЗЕД - 2701 19000), а також
- газ природний (код згідно з ТН ЗЕД - 271121000)
включені до Переліку товарів критичного імпорту (Постанова КМУ від від 18.06.99 року № 1080, з урахуванням змін та доповнень). Отже, згідно з пунктом 11.5 Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. до 01 січня 2001 року ввезення цих товарів для вітчизняного виробництва у момент перетину митної території України здійснюється без сплати податку на додану вартість. Таким чином, податкові зобов язання з ПДВ у підприємства-імпортера таких товарів (так само, як і решті товарів
кретичного імпорту) виникають тільки у випадку їх продажу на території України.
2. З 01.01.2000 року припинився особливий порядок використання (виключно на закладання матеріальних цінностей до державного резерву з метою підтримки запасу, що не знижується, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України) Державним комітетом України з матеріальних резервів сум ПДВ, сплачених за операціями з відпуску матеріальних цінностей, які були закладені до державного матеріального резерву згідно з договорами, укладеними до 01.01.98 рік.
Нагадаємо: "дата народження" пункту 11.22 Закону "Про ПДВ" - 28.03.98 рік, коли набрав чинності Закон України 169/98-ВР від 04.03.98 р..
Довідково тут можна додати, що згідно із статтею 3 Закону України "Про державний матеріальний резерв" від 24.01.97 р. № 51/97-ВР державний матеріальний резерв призначається для:
- запезбечення потреб України в особливий період;
- надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, підприємствам, установам та організаціям з метою стабілізації економіки у випадку тимчасових порушень строків поставки важливих видів сировини та паливно-енергетичних ресурсів, продовольства виникнення диспропорцій між попитом та пропозицією на внутрішньому ринку;
- надання гуманітарної допомоги;
- забезпечення першочергових робіт при ліквідації наслідків в надзвичайних ситуаціях.
Відповідно до другої частини пункту 11.6 Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. з першого січня 2000 року платники податків, які експортують товари (роботи, послуги) шляхом бартерних (товарообмінних) операцій, нарешті отримали право включати до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачені (або нараховані ) у зв язку з придбанням цих товарів (робіт, послуг). Раніше таки суми ПДВ включалися до складу валових витрат експортерів.
Правда, виникає питання: як довго проіснує дане нововведення Адже при зовнішньоекономічному бартері на відміну від внутрішнього (на території України) використовується нульова ставка - згідно з підпунктом 6.2.1 і підпунктом 6.2.2 Закону України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.. по суті у платника податків - експортера (припустимо відбувається обмін товарами) після закриття зовнішньоекономічного контракту з іноземним партнером виникає подвійний податковий кредит. Перший - при оприбуткуванні товарів, які підлягають експортуванню. Другий - при імпорті товарів (після сплати "імпортних" податкових зобов язань). І якщо при подальшому продажу імпортованих товарів виникає відмінні від нуля податкові зобов язання, то віддебетовані суми ПДВ за експортованими товарами нічим "не компенсуються". Це витікає з того, що при експорті товарів податкові зобов язання виникають нуль

 
 

Цікаве

Загрузка...