WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання спеціальних знань у справах про ухилення - Курсова робота

Використання спеціальних знань у справах про ухилення - Курсова робота

злочинів.
Слід зазначити, що немає потреби в проведенні документальної ревізії після проведення документальної перевірки, їх різниця полягає лише в
?
предметі дослідження. В данному випадку документальна перевірка є менш ємним поняттям, п основна задача полягає в контролі та дослідженні j діяльності суб'єктів підприємницької діяльності стосовно питань вірності, повноти обчислення та сплати податків та виявлення фактів порушення податкового законодавства. Проведення ж документальної ревізії вимагається в тому випадку, коли буде встановлена причетність посадових осіб до вчинення інших злочинів (зловживання посадовим становищем і т.д.). Сутність та правова природа документальної перевірки заключається в тому, що вона використовується в кримінальному судочинстві, однак не є процесуальною дією. Документальна перевірка є інститутом адміністративного права, її поводження можливе тільки за наказом керівника територіальної податкової адміністрації. Порядок провадження документальної перевірки регламентовано не кримінально-процесуальним законодавством, а нормами адміністративного права.
Проведення кримінальної перевірки може бути призначення в зв'язку з плановою або позаплановою перевіркою органів податкової адміністрації. Документальна перевірка може бути також призначена у випадку виявлення оперативними підрозділами податкової міліції, МВС, СБУ фактів ухилення від сплати податків, або інших злочинів. Провадження документальної перевірки можливе як до, так і після порушення кримінальної справи.
Який же порядок призначення документальної перевірки в разі виявлення фактів ухилення від сплати податків оперативними підрозділами податкової міліції, МВС, СБУ? В цьому випадку керівник органу дізнання звертається в письмовій формі до податкової адміністрації з мотивованим проханням про проведення документальної перевірки дотримання податкового законодавства певним суб'єктом підприємницької діяльності. В цьому запиті також можуть бути вказані питання, які слід вияснити під час проведення перевірити.
Окремими авторами при розгляді питання організації проведення документальних перевірок на вимогу слідчого на стадії попереднього слідствавказується, що вона в таких випадках стає процесуальною дією, а особа, яка її проводить, учасником кримінального судочинства .
В зв'язку з вищевикладеним в практичній діяльності по розслідуванню ухилень від сплати податків часто допускаються помилки при призначенні та проведенні документальних перевірок. Є очевидним, що при проведенні документальної перевірки на вимогу слідчого остання не змінює свого адміністративного характеру. Слід зазначити, що кримінально-процесуальне законодавство не має положень, які б визначали порядок призначення та проведення документальних перевірок. На практиці слідчі призначають документальну перевірку, використовуючи положення ст.66 КІЖ України.
3.2. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Однією з форм використання спеціальних знань є проведення судово-бухгалтерської експертизи. Судово-бухгалтерська експертиза виступає в якості однієї з слідчих дій, за допомогою якої отримують докази в здійсненні злочинів, які розглядаються.
Предметом дослідження вказаного вида експертизи виступає виробнича та фінансово-господарська діяльність суб'єкта підприємницької діяльності, відображена в документах бухгалтерського обліку, облікових регістрах та інших документах з питань повноти та правильності обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів, які піддаються аналізу в зв'язку з розслідуванням даної категорії справ та для рішення яких виникає необхідність в використанні знань в області бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності господарюючого суб'єкта.
Проведення судово-бухгалтерської експертизи має на меті:
- усунення протиріч між матеріалами документальної перевірки та матеріалами кримінальної справи;
- усунення протиріч між первинною та повторною документальними перевірками;
- підтвердження розміру матеріальної шкоди;
- встановлення фактів ухилення від сплати податків;
- встановлення правильності оформлення фінансово-господарських операцій та руху коштів;
- перевірка правильності методів, які використовувались при проведенні документальної перевірки;
- встановлення стану бухгалтерської звітності на підприємстві, що перевіряється;
- встановлення обставин, які сприяли вчиненню ухилень від сплати податків та розробка рекомендацій по їх усуненню;
- встановлення кола осіб, які відповідальні за сплату та нарахування
податків.
Підставою проведення судово-бухгалтерської експертизи є неможливість вирішення питань, що виникли, необхідність використання спеціальних знань в галузі бухгалтерського обліку та аналізу економічної діяльності, яка виникла при розслідуванні ухилень від сплати податків.
На відміну від документальної перевірки, судово-бухгалтерська експертиза може бути призначена лише після порушення кримінальної справи. Правовою підставою проведення данного виду експертизи є Закон України "Про судову експертизу", а також положення гл. 18 та ст.ст.75-77 КПК України.
Слід зазначити, що предмет судово-бухгалтерської експертизи дещо збігається з предметом документальної перевірки, їх основна різниця в правовій сутності. Судово-бухгалтерська експертиза відноситься до слідчих дій, підстави та порядок проведення яких регламентовано кримінально-процесуальним законодавством, а документальна перевірка має адміністративно-правову природу.
Під час проведення судово-бухгалтерської експертизи досліджуються не лише документи бухгалтерської звітності, а й інші матеріали кримінальної справи. Експерт-бухгалтер в праві бути присутнім при проведенні слідчих дій та ставити запитання. Експерт-бухгалтер обмежений тільки тими документами, які йому представлені. В разі необхідності в додаткових документах експерт висуває відповідний запит до слідчого про представлення цих документів.
Слід також зазначити відмінність процесуального положення експерта-бухгалтера від особи, яка проводить документальну перевірку. Перший є процесуальною особою, яка наділена певними правами та обов'язками, які вказані в кримінально-процесуальному законодавстві. Другий же не є процесуальною особою, її права та обов'язки не вказані в Кримінально-процесуальному кодексі. Також експерт-бухгалтер є процесуально-самостійною особою, яка особисто підписує результати експертизи та відповідає за них, в той час як результати документальної

 
 

Цікаве

Загрузка...