WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання спеціальних знань у справах про ухилення - Курсова робота

Використання спеціальних знань у справах про ухилення - Курсова робота

ексгумація трупа (ст. 192 КПК України) Полягає в тому, що труп виймається з місця поховання в присутності слідчого, судово-медичного експерта і двох понятих та оглядається;
- отримання зразків для порівняльного дослідження ( ст.199 КПК України) Іноді необхідні зразки, джерело походження яких з достовірністю відоме та може бути перевірено, і відображають характерні особливості певної особи чи предмета і може бути використане для їхідентифікації або визначення групової належності;
- призначення та провадження експертизи (ст.ст.75,76,196-205 КПК України) Суть полягає в дослідженні за постановою слідчого особою, яка має необхідні знання, різних матеріалів, виробів, документів та інших матеріальних об'єктів з метою встановлення фактичних даних, які мають значення у справі.
Слід також звернути увагу на таке джерело отримання доказів в справах про ухилення від сплати податків, як документальна перевірка. Вона не передбачена кримінально-процесуальним законодавством, але за своїм значенням в розслідуванні злочинів в сфері оподаткування може бути прирівняна до слідчої дії.
Система слідчих дій передбачає такі процесуальні форми здійснення пізнавальних дій, які включають у себе всі необхідні та допустимі методи пізнання і у своїй сукупності дають можливість встановлення об'єктивної істини.
Слідчі дії можуть бути поділені на окремі види: а)спрямовані на отримання інформації від людей (допит, очна ставка) та від матеріальних об'єктів (огляд, обшук, експертизи); б)спрямовані на збирання, дослідження або перевірку доказів; в)первинні та повторні.
За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути поділені на такі, які провадяться:
1) за постановою слідчого (виїмка, обшук, проведення експертизи, ексгумація трупа та ін.) або без неї (допит, впізнання, огляд та ін.);
2) з санкцій прокурора (обшук, виїмка документів, які становлять державну таємницю, ексгумація трупа, призначення судово-медичної або судово-психіатричної експертизи з поміщенням особи в установу закритого типу) і без санкції прокурора;
3) за участю понятих (обшук, виїмка, впізнання та ін.) і без них (допит, очна ставка);
4) з обов'язковою участю фахівця (огляд трупа, судово-медичний огляд, ексгумація трупа, допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років) і без його участі або за його участю на розсуд слідчого;
5) особою однієї статі з іншими учасниками (огляд, особистий обшук) та будь-якими особами в передбаченому порядку.
Слідчі дії провадяться особою, в чийому провадженні перебуває кримінальна справа (слідчим, особою, яка провадить дізнання, або прокурором), а також можуть проводитися іншими співробітниками правоохоронних органів за окремим дорученням. Послідовність проведення слідчих дій, їх обов'язковість або необов'язковість визначаються конкретною слідчою ситуацією та вирішуються слідчим.
Загальними вимогами щодо провадження слідчих дій є такі: перед початком провадження будь-якої слідчої дії слідчий повинен роз'яснити учасникам їх права та обов'язки; про провадження будь-якої слідчої дії має бути складений протокол, у якому докладно фіксується все, що відбувалося, відображаються хід та результати слідчої дії.
Складання протоколу слідчої дії має на меті: забезпечити можливість переконатися в обґрунтованості та законності проведеної слідчої дії, отже правильно вирішити питання про допустимість отриманих при цьому доказів; закріпити знайдені дані шляхом фіксації їх самих, обставин їх знаходження та відомостей, які підтверджують достовірність доказів. Для цього у провадженні деяких слідчих дій беруть участь поняті, які засвідчують правильність записів у протоколі своїми підписами. Протокол слідчої дії дозволяє визначити достовірність отриманих доказів.
Відомо, що достовірність використаних у доказуванні доказових матеріалів безпосередньо пов'язана із встановленням об'єктивної істини. Власне кажучи, доказування і є встановленням істинності будь-яких положень за допомогою аргументів, посилань, істинність яких є встановленою. Тому використовувані слідчим фактичні дані можуть мати значення доказів лише тоді, коли визначена їх достовірність.
Це обумовлює необхідність ретельної фіксації у протоколах слідчих дій обставин знайдення тих або інших даних, визначає підвищені вимоги до складання протоколів.
У протоколі кожної слідчої дії згідно із ст. 85 КПК України мають бути вказані: місце і час провадження слідчої дії, ким вона провадилась, хто був присутнім, роз'яснення прав та обов'язків учасникам слідчої дії; зміст проведеної слідчої дії; час початку та закінчення слідчої дії; всі суттєві для справи обставини, які були виявлені під час провадження даної слідчої дії.
Протокол зачитується всім особам, які брали участь у провадженні слідчої дії, при цьому їм роз'яснюється їх право робити зауваження. Вказані особи можуть ознайомитись з протоколом особисто.
Вставки та виправлення мають бути застережені в протоколі перед підписами.
Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, а також перекладач, поняті, якщо вони були присутніми, та інші особи, які були присутніми або брали участь у провадженні цієї слідчої дії.
Якщо будь-хто з цих осіб з причини фізичних недоліків або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання останнього запрошується стороння особа, про що робиться відмітка в протоколі. До протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомки, відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст.
Якщо особа, яка брала участь у проведенні слідчої дії, відмовиться підписати протокол, то це зазначається в протоколі та засвідчується підписом особи, яка провадила слідчу дію.
Кінозйомка та відеозапис можуть застосовуватись під час провадження таких слідчих дій, як огляд, обшук, відтворення обстановки та обставин події та інш. Учасників слідчої дії необхідно попередити про застосування кінозйомки, відеозапису до початку цієї дії. Після зйомки, запису та виготовлення кінострічки, відеострічки вони демонструються всім учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол.
У разі провадження слідчої дії із застосуванням звукозапису про це повідомляється всі учасники перед її початком. Фонограма повинна містити відомості, вказані в протоколі, та відображати весь хід слідчої дії. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її провадження не дозволяється. Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється її

 
 

Цікаве

Загрузка...