WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність та правопорядок - Курсова робота

Законність та правопорядок - Курсова робота


Курсова робота
на тему: "Законність та правопорядок"
ЗМІСТ
ВСТУП................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. СУСПІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКОННОСТІ.....................................................................................................5
1.1. Поняття законності.......................................................................................5
1.2. Принципи законності: поняття, зміст.........................................................8
1.3. Вимоги законності.......................................................................................10
РОЗДІЛ ІІ. СТИСЛИЙ АНАЛІЗ ІНШИХ ПРАВОВИХ ЯВИЩ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЗАКОННОСТІ ................................................................................11
2.1. Гарантії законності ......................................................................................11
2.2. Поняття правопорядку ................................................................................15
2.3. Функції та принципи правопорядку...........................................................19
РОЗДІЛ ІІІ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПІДТРИМАННІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В СУСПІЛЬСТВІ.........................................................................22
3.1. Державна дисципліна....................................................................................22
3.2. Зміцнення законності у правозастосовчому процесі..................................24
ВИСНОВКИ...........................................................................................................27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................29
ВСТУП
Дана курсова робота являє собою, на мій власний погляд, цілий комплекс наукових думок, досліджень різних теорій, думок практиків, оскільки законність та правопорядок - основна запорука існування правового громадянського суспільства, а отже - і не тільки сфера вивчення теорії держави і права, а й інших юридичних та й навіть деяких економічних наук.
Для того, щоб визначити основні поняття по даній темі, необхідно перш за все визначити об'єкт та мету мого дослідження, сформулювати основні методи.
Об'єкт дослідження. З позиції теорії держави і права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері дотримання законності та правопорядку в суспільстві, а також той державний вплив (примус), який застосовується в разі недотримання чи порушення встановлених норм, правил поведінки.
Мета написання роботи. Основною метою цього дослідження є теоретико-правовий і науково-прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового державного регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі зокрема, а також подальшого розвитку та удосконалення національного законодавства в досліджуваній сфері.
Методи дослідження. Методологічну основу даної курсової роботи складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу -формально-логічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-структурний.
А даній курсовій роботі я постараюся здійснити всебічний аналіз організаційно-правових питань, що стосуються поняття законності та правопорядку, принципів законності, вплив на суспільство, тощо.
Отож, розпочинаючи розгляд роботи, необхідно сказати, що законність - це певне правове явище, за допомогою якого можна дати характеристику стану суспільства, рівню законності в державі.
?
Про законність та правопорядок можна говорити дуже і дуже багато, оскільки - це є таке поняття, з яким ми зустрічаємося майже повсякденно, вступаючи в ті чи інші суспільні, правові, економічні чи фінансові відносини та ін.
Необхідно зазначити, що законність та правопорядок, як соціальні інститути тісно пов'язані з правом.
Законність - це принцип функціонування суспільства та його підсистем у певному режимі, для якого характерні: по-перше, вимога суворого й неухильного додержання законів держави усіма громадянами, посадовими особами, державними органами, об'єднаннями громадян та всіма іншими суб'єктами права, а також, по-друге, реальне виконання цих законів.
Отже, дотримання законності - це необхідна умова створення такого соціального середовища, за якого тільки й можлива повна реалізація права.
РОЗДІЛ І. СУСПІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОННОСТІ
1.1. Поняття законності
Законність - це комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах.
Термін "законність" є похідним від терміна "закон" і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права - від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридичній практиці. Законність відображає правовий характер організації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, права і держави, права і суспільства. Вимога законності рівною мірою стосується вищих органів державної влади, інших державних органів, які ухвалюють у межах своєї компетенції підзаконні акти (сфера правотворчості), безпосередніх виконавців законів - посадових осіб, а також громадських організацій, комерційних корпорацій, громадян (сфера правореалізації).
Законність характеризується поєднанням двох ознак.
" зовнішньої (формальної) - обов'язком виконувати розпорядження законів і підзаконних правових актів державними органами, посадовими особами, громадянами і різними об'єднаннями:
" внутрішньої (сутнісної) - наявністю науково обґрунтованих і відповідних праву законів; якістю законів.
Важливо не тільки додержуватися законів, а й створювати справедливі, тобто правові, закони. Правові закони повинні бути нормативним підґрунтям законності. Законність є не самоціллю. не виконанням заради виконання, її призначення - додержання законів в ім'я торжества свободи, справедливості. Законність - явище прогресивне і покликане сприяти суспільному прогресу. В історії було чимало випадків, коли громадяни додержувалися законів, а законність порушувалася, коли "суворе додержання" у дійсності означало "суворе порушення" (наприклад, масові репресії за часів культу особи Сталіна в СРСР). У таких випадках закон не відповідав праву, потребам суспільного прогресу. Щоб у державі була "правозаконність", чинні закони, насамперед Конституція, повинні адекватно відображати правові принципи, загальнолюдські цінності. У сфері правотворчості це виражається в забезпеченні видання закону, який відповідає праву Конституції [1].
Законність - явище багатоаспектне і може виступати як принцип. метод, режим. Законність є принципом діяльності державних органів, громадських організацій, комерційних корпорацій, посадових осіб, громадян. Принцип законності притаманний лише демократичним державам, оскільки він є антиподом сваволі і беззаконня, припускає пов'язаність всіх органівдержави правовими нормами, дії в їх рамках і в ім'я їх реалізації. Разом з тим з боку діяльності держави законність виступає як певний метод державного управління суспільством, тобто воно здійснюється виключно правовими засобами. Як метод державного управління суспільством законність означає, що:
1) органи держави і посадові особи при здійсненні своєї діяльності, розробляючи і приймаючи рішення, спираються на принципи і вимоги законності;
2) при організації реалізації прийнятих рішень вони не виходять за межі своєї компетенції;
3) при здійсненні контролю і нагляду за законністю дій учасників

 
 

Цікаве

Загрузка...