WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Громадянство України - Курсова робота

Громадянство України - Курсова робота

до міжнародних актів з питань громадянства, що відповідає національним інтересам нашої держави.
Найголовніше, реалізація на практиці положень цього закону сприятиме ефективнішому вирішенню основоположного Конституційного права людини - права на громадянство.
З метою створення належних умов для організації виконання Закону України "Про громадянство України" був прийнятий Указ Президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"".
Цим указом затверджено нову редакцію "Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства", яким уточнено її функції і повноваження, що випливають із реалізації закону.
Указом, відповідно до статті 22 Закону, затверджено "Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень".
Порядок визначає вичерпний перелік документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянстваУкраїни, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, а також процесу подання цих документів та провадження за ними, виконання прийнятих рішень з питань громадянства України.
Згідно з Порядком заяви з питань громадянства оформляються:
o про прийняття до громадянства України та про вихід з громадянства - на ім'я Президента України;
o про оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає на території України - на ім'я начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, управління МВС України в області, місті Севастополі за місцем проживання особи;
o про оформлення набуття громадянства України особою, яка постійно проживає за кордоном - на ім'я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи.
Заяви та інші документи з питань громадянства подаються особою, яка проживає в Україні - до районного, районного у місті, міського управління або відділу МВС України за місцем проживання особи.
Особою, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні - до районного, районного у місті, міського управління або відділу МВС України за місцем реєстрації особи.
Особою, що постійно проживає за кордоном - до дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання, особи.
Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству закордонних справ України доручено затвердити нові зразки і виготовити бланки документів, що є необхідною умовою для початку розгляду ще великої кількості заяв про прийняття та набуття громадянства за новою редакцією Закону "Про громадянство України".
Прийняття і набрання чинності Закону України "Про громадянство України" забезпечує надійний захист національних інтересів у цій сфері і водночас відповідає загальновизнаним основним принципам і нормам міжнародного права в галузі прав людини.
1.4. Принципи громадянства України
Багато авторів зверталося до проблеми принципів громадянства, і тому питання виявлення принципів громадянства, характеристики їх змісту вже висвітлені у ряді наукових праць. Як слушно вказував В.Мелащенко, "повною мірою неможливо розкрити поняття громадянства в науці Конституційного права, якщо не розкрити принципи інституту громадянства України, так як принципи є тією основою, яка цементує, зв'язує воєдино різноманітні сторони громадянства. У своїй сукупності вони складають своє-рідну систему, кожен з елементів якої є відображенням характеру і сутності громадянства".
Принципи громадянства України - це висхідні засади, керівні ідеї, в яких відображається характер та сутність українського громадянства; вони являють собою певні закономірності, які дістали наукове усвідомлення, закріплюються в Конституції та чинному законодавстві України і становлять своєрідну систему, яка зв'язує воєдино різноманітні сторони громадянства України. Більшість авторів єдині в тому, що принципи громадянства не розрізнені, всі вони у своїй сукупності становлять певну систему. Щодо визначення цієї системи не існує єдиної точки зору. Різні автори по-різному класифікують принципи громадянства і відповідно утворюють різні групи принципів за різними кваліфікуючими ознаками.
На мій погляд слід погодитися з тими авторами, які вважають, що принципи громадянства не мають хаотичного, дозвільного характеру. Вони утворюють певну систему, яка одночасно характеризується як внутрішньою єдністю, так і різноманітністю груп принципів. Взагалі, в юридичній науці термін "система" застосовується для характеристики права, політичних організацій суспільства, органів держави та інших складних суспільних явищ. Система означає, з одного боку, цілісність та єдність даного явища, а з іншого, - внутрішню структурну диференціацію його складових частин. Класифікація є одним із засобів аналітичного та синтетичного способів дослідження того чи іншого явища. Розподіляючи ціле на складові частини, аналіз допомагає виявити у різноманітності властивостей та сторін явища головне, найбільш суттєве, що становить їх основу. В процесі класифікації явищ, що досліджуються, розподіляючи ціле на складові елементи, необхідно мати на увазі ціле у всій його багатогранності. Все, це, на мою думку, необхідно брати до уваги при класифікації принципів громадянства України.
Аналіз правової літератури дозволяє зробити висновок про існування трьох груп принципів громадянства України.
Першою серед відповідних груп принципів науковці визначають групу принципів, які найчастіше називали загальними або загальними правовими чи політико-правовими принципами громадянства. Безумовно, є сенс виділяти подібну групу принципів громадянства України. Це ті основоположні принципи громадянства України, які підтверджують основні принципи нашого права. Загальні принципи громадянства виступають як структуроутворюючі елементи взаємовідносин особи і української держави.
До загальних принципів громадянства, а вони завжди є конституційними, на мій погляд, належать:
Принцип державного суверенітету, закріплений у ст. 1 Конституції: "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава", у ст. 2, Конституції України, сказано, що "суверенітет України поширюється на всю її територію".
Принцип демократизму, закріплений у ст. 1,3 Конституції України - "права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".
Принцип інтернаціоналізму, закріплений у ст. 10 Конституції, в частині третій якої зазначається: "В Україні гарантується вільний

 
 

Цікаве

Загрузка...