WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Громадянство України - Курсова робота

Громадянство України - Курсова робота

різних рівнях, в тому числі і на міжнародному.
Проте, цей динамізм удосконалення законодавства з питань громадянства не дав змоги повною мірою враховувати всі проблеми, які народжувалися у житті.
Істотною вадою було те, що питання громадянства регулювалися не лише Законом "Про громадянство України", а й іншими нормативно-правовими актами, в тому числі актами центральних органів виконавчої влади.
Ось чому назріла нагальна потреба в удосконаленні законодавства України з питань громадянства, враховуючи набутий вітчизняний та зарубіжний досвід з вирішення цих проблем.
Що ж саме трансформувалося в нову редакцію Закону України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року, який почав діяти з 1 березня 2001 р., тобто з моменту його публікування, в тому числі і в газеті "Голос України" №42 (2542).
Найістотнішим є те, що закон про громадянство приведено у повну відповідність з Конституцією України шляхом гарантування вимог пункту 2 статті 92, згідно з яким громадянство має визначатися винятково законами України.
В законі чітко визначено повноваження Президента України, вищих та центральних державних органів виконавчої влади України, які беруть участь у розв'язанні питань громадянства України.
У новому законі "Про громадянство України" викладено право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та службових осіб з питань громадянства відповідно до вимог статті 55 Конституції України, де йдеться про те, що права і свободи людини захищаються судом.
В законі було закріплено такі, принципи законодавства України про громадянство, які узгоджуються із визначальними засадами, що містяться у міжнародних актах з питань громадянства.
Це такі основоположні принципи:
o єдиного громадянства держави України;
o запобігання виникненню випадків безгромадянства;
o неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;
o визнання права громадянина України на зміну громадянства України;
o недопущення автоматичного набуття громадянства та автоматичного припинення громадянства України;
o рівності перед законом громадян України незалежно від підстав набуття
ними її громадянства.
Переконливим свідченням демократичності тексту редакції нового закону є визнання належності до громадянства України:
o в усіх громадян колишнього СРСР, які на час проголошення незалежності
України постійно проживали на її території;
o осіб, які на час набрання чинності Законом України "Про громадянство України" від 13 листопада 1991 року проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
o осіб, які прибули в Україну після 13.11.1991 року і яким у паспорт громадянина колишнього СРСР внесено напис "громадянин України", а також їхніх неповнолітніх дітей, що прибули в Україну разом з батьками.
В новому Законі "Про громадянство України" грунтовніше розв'язано питання про набуття громадянства України за територіальним походженням.
Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і 2 особою без громадянства або іноземцем, що взяв зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її діти реєструються громадянами України.
Датою набуття громадянства України є дата реєстрації набуття особою громадянства України.
Новий закон "Про громадянство України" конкретизував умови прийняття до громадянства України, яким є:
o визнання дотримання Конституції та Законів України;
o зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами, держав, міжнародні договори України, з якими дозволяють особам звертатись для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що .вони не є громадянами іншої договірної сторони)
o безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;
o отримання дозволу на постійне проживання в Україні;
o володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, доступному для спілкування;
o наявність законних джерел існування.
До громадянства України не приймається особа, яка:
o вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
o засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості)
o вчинила та території іншої держави діяння, яке визнано законодавством . України тяжким злочином.
Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.
Закон України "Про громадянство України" детально регулює проблеми поновлення у громадянстві України, набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення, набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування тощо, а також питання про припинення громадянства України, скасування рішень про набуття громадянства України.
Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.
Закон передбачає умови, за яких громадянство України втрачається, це:
o якщо громадянин України, після досягнення ним повноліття, добровільно набув громадянство іншої держави;
o якщо іноземець набув громадянство України і не подає у порядку, визначеному цим законом, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;
o якщо особа набула громадянство України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
o якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування держави [2 Закон України "Про громадянство України" // Юридичний вісник України. - 2001. - №11.].
Прогресивність прийнятого Закону України "Про громадянство України не підлягає сумніву. Адже він ще на стадії проекту пройшов дві міжнародні експертизи на відповідність викладених в ньому положень міжнародно-правовим нормам і стандартам.
Вони були здійснені експертами Ради Європи та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Законопроект було оцінено позитивно, як такий, що цілком відповідає основним принципам і нормам міжнародного права, створює сприятливі умови для приєднання України

 
 

Цікаве

Загрузка...