WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Громадянство України - Курсова робота

Громадянство України - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни "Конституційне право України"
на тему:
"Громадянство України"
ПЛАН
Список використаних абревіатур
Вступ............................................................................................3
1. Поняття інституту громадянства, громадянство України
1.1. Інститут громадянства.....................................................................6
1.2. Загальні поняття про громадянство...............................................11
1.3. Питання громадянства України
згідно закону "Про громадянство"........................................................16
1.4. Принципи громадянства України..................................................23
2. Особливості набуття та скасування громадянства в України
2.1. Порядок набуття громадянства в Україні.....................................29
2.2. Порядок припинення громадянства..............................................35
2.3. Державні органи, які вирішують питання громадянства
в Україні...................................................................................................38
Висновки...............................................................................................41
Список законодавства та використаної літератури.............47
Вступ
Громадянство України - це стійкий, необмежений в просторі правовий зв'язок особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов'язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України.
Ознаками громадянства як певного зв'язку особи з державою є:
1) правовий характер:
2) необмеженість у просторі та часі;
3) максимальний характер взаємних прав та обов'язків.
Цей зв'язок знаходить своє виявлення в розповсюдженні на відповідну особу суверенної влади держави незалежно від місця її проживання - на території держави чи за її межами.
Система конституційно-правових норм, що регулюють питання громадянства складає головний конституційно-правовий інститут - інститут громадянства. Джерелами цього інституту є:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про громадянство України".
3. Чинні міжнародні договори України з питань громадянства.
4. Підзаконні акти.
Норми цих актів, виходячи з визнання права на громадянство як природного права людини, закріплюють принципи громадянства та регламентують порядок набуття і припинення громадянства, повноваження органів державної влади та інших організацій, які беруть участь 'у вирішенні питань громадянства та порядок їх вирішення.
Конституційний статус громадянина - поняття, яке відображає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, і "залишає" за своїми рамками все приватне, індивідуальне, яке стосується конкретних осіб або груп осіб. Тому до конституційного статусу громадянина входять лише загальні для всіх суб'єктивні права та обов'язки, які у суб'єктів постійно виникають і припиняються залежно від виконання ними тих чи інших професійних функцій, громадського становища, характеру правовідносин, у які вони вступають, інших обставин.
Конституційний статус громадянина - єдиний, неподільний і однаковий для всіх.
До поняття правового статусу входять такі основні елементи (вони становлять його зміст і структуру): громадянство; загальна правоздатність; принципи правового статусу; конституційні права, свободи та обов'язки громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові норми.
Принципи громадянства - це ті вихідні положення, які визначають істотні риси відносин громадянства. Конституція України те Закон України "Про громадянство України" закріплюють принципи громадянства України:
1) принцип єдиного громадянства;
2) принцип рівності громадянства;
3) принцип збереження громадянства України у разі одруження та розірвання шлюбу;
4) принцип збереження громадянства України особами, які проживають за межами держави;
5) принцип захисту державою громадян України за кордоном;
6) принцип неприпустимості депортації та екстрадиції громадян України;
7) принцип невід'ємності громадянства;
8) принцип невизнання за громадянами України належності до іноземного громадянства.
Щодо актуальності цієї роботи, то потрібно сказати, що громадянство України, в наш час дуже важлива тема, тому я вважаю, що ця робота є цікавою та актуальною в наш час і заслуговує на увагу.
1. Поняття інституту громадянства, громадянство України
1.1. Інститут громадянства
Становище індивіда в суспільстві, відображене і закріплене в основному законі, визначається як конституційний статус особи. Його зміст насамперед виявляється в інституті громадянства, принципах і власне конституційних правах і свободах.
Сучасне поняття громадянства історично пов'язане з французькою революцією XVIII ст. Політико-правова концепція "вільного громадянина" прислужилася обґрунтуванню ліквідації феодального ладу, розвитку нових політичних та економічних відносин. Ця концепція заступила категорію підданства, яка за часів феодалізму позначала васальні відносини залежності окремого індивіда від держави, персоніфікованої в особі монарха. В наші дні категорія підданства іноді застосовується в державно-політичній практиці країн з монархічними формами правління. В розвинутих країнах за своїм юридичним значенням вона практично не відрізняється від громадянства і, по суті, лише фіксує відповідну форму правління.
Громадянство є засобом інституціоналізації принципів взаємовідносин держави і особи. Стан громадянства створює взаємні права і обов'язки. Держава поширює свою владу на громадянина як на своїй території, так і поза її межами, і може вимагати від нього виконання певних дій. Водночас громадянин може претендувати на захист своїх законних інтересів з боку держави або на їх захист від протизаконних дій самих державних органів. Тільки на основі громадянства особа наділяється всією повнотою кон-ституційних прав і свобод. Зокрема, стан громадянства визначає обсяг її правоздатності у сфері відносин владарювання.
Найбільш поширеним у зарубіжній юридичній науці є визначення громадянства як особливого правового зв'язку між особою і державою, що породжує для них взаємні права і обов'язки. Конституційна теорія і практика розрізняє дві сторони громадянства - державно-правову і міжнародно-правову. У сфері міжнародно-правових відносин прийнято вживати термін "державна належність", який означає, що між особою і державою існує юридичний зв'язок особливого характеру, але при цьому особа може і не бути громадянином. Особа, зв'язана державною належністю, політичне підвладна відповідній державі і має право на міжнародно-правовий

 
 

Цікаве

Загрузка...