WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перехід від адміністративнокомандного до ринкового типу макроекономічного регулювання - Реферат

Перехід від адміністративнокомандного до ринкового типу макроекономічного регулювання - Реферат

не могли бути результативними. Першою комуністичною країною, в якій економічні реформи увінчалися відносним успіхом, був Китай, перетворення в якому розпочалися 1978 р. Трансформаційні процеси тут прискорилися у 80-ті роки. Унаслідок цього Китай досягнув одних із найвищих у світі показників економічного зростання за останні приблизно п"ятнадцять років.
Реформи проводять тут поступово і сьогодні. Питання про стратегію і методи переходу від економіки командного типу до ринкової єнеоднозначним і досить заплутаним і тому викликає гостру наукову і політичну полеміку. ПЕРЕХІД ВІД АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОГО ДО РИНКОВОГО ТИПУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 121 "Транзитологія", як сучасна галузь економічного знання виділяє декілька підходів щодо тактики, методів та швидкості трансформації посттоталітарних суспільств.
Економісти, які беруть участь у полеміці, здебільшого погоджуються в тому, що швидкість і глибина системних перетворень в окремо взятих країнах залежить від наявних умов, спільних же для всіх рецептів бути не може. Їхні підходи відрізняються головно відповіддю на запитання: швидкі реформи чи "повільне витягування хворого зуба"?
До прихильників радикальних змін, або політики шокової терапії належать Л.Бальцерович, О.Бленчард, П.Бум, Є.Гайдар, С.Джонсон, В.Клаус, Я.Корнаї, П.Кругмен, Д.Ліптон, А.Ослунд, В.Пинзеник, Д.Сакс та ін. Адептами протилежного підходу, що отримав назву градуалістського, є А.Бхадурі, Д.Ваніскі, Дж.К.Гелбрейт, К.Ласкі, Ф.Левчик, В.Леонтьєв, Фань Чжань, В.Черняк, Г.Явлінський та ін. Серед економістів радикального напряму є прибічники ортодоксального і гетеродоксального підходів.
Ортодоксальний сценарій стабілізації та переходу до нового механізму макроекономічної координації - це сукупність макроекономічних заходів, що охоплюють ліквідацію або ж зведення до мінімуму бюджетного дефіциту, проведення жорсткої кредитно-грошової політики і досягнення стабільної номінальної грошової маси або валютного курсу.
Інакше кажучи, ці економісти передбачають застосування двох основних інструментів, так званих якорів: відповідної монетарної політики і заходів зі стабілізації валютного курсу. Прихильники гетеродоксального підходу до двох попередніх "якорів" додають ще стабілізаційні заходи у сфері політики доходів. Подібні рішення, на наш погляд, можна рекомендувати країнам, економіка яких зазнає хронічно високої інфляції.
Заходи такого характеру були застосовані, зокрема, в Ізраілі 1985 р. Одночасно ортодоксальні та гетеродоксальні підходи застосовувалися і в практиці реформ у Латинській Америці, суть яких розглянемо нижче. Принципи винятково гетеродоксального підходу застосовувались під час реформ у Польщі, Чехії, Югославії, Румунії та Болгарії, а ортодоксального - у Росії, Казахстані, Україні.
Програму шокової терапії розробили спеціалісти Міжнародного валютного фонду і Світового банку для країн Центрально-Східної Європи як основний важіль з метою трансформації економічних си- ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 122 стем та становлення макроекономічного регулювання ринкового типу. Вона передбачає економічні перетворення протягом 10-15 років.
Ця програма містить чотири пакети заходів: макроекономічна стабілізація, лібералізація економіки (реформування цін і ринку), приватизація і розвиток приватного сектору, а також перегляд економічної ролі держави. Унаслідок цих заходів формується новий тип економічної системи з новим механізмом макроекономічного регулювання.
Основна ідея макроекономічної стабілізації полягає у посиленні впливів податкової і кредитної політики на економічних суб"єктів, виправлення і коригування тих спотворень, що утворилися внаслідок надлишку грошової маси. Макроекономічна стабілізація означає досягнення загальної рівноваги; у цьому разі повинен обов"язково бути збалансований державний бюджет.
Лібералізація економіки передбачає перехід до конкурентних ринкових відносин, реформування системи цін, і що найголовніше, формування такого типу макроекономічного регулювання, за якого ринковий механізм посідає чільне місце як підсистема макрорегулювання. Розвиток приватного сектора та приватизація спрямовані на реформування і структурну перебудову виробництва та підприємств.
Одним із визначальних питань цього пакета заходів є чітке формулювання прав державної власності і розмежування функцій уряду як власника і як начала макрорегулювання, тобто сили, що виконує регулятивні функції на макрорівні. Важливим завданням цього пакета заходів є демонополізація виробництва. Згідно із задумом розробників програми шокової терапії, четвертий пакет передбачає реформу державного управління або, іншими словами, інституційну реформу.
У цьому випадку роль уряду повинна зводитися до реформування основних державних інституцій, включаючи центральний банк і податкові інспекції; уряд також провадить бюджетний процес і виконує певні контрольні функції. Розроблена програма навряд чи може бути у такому вигляді застосована в усіх країнах, оскільки особливості кожної країни суттєво впливають і на хід перетворень, і на кінцевий результат реформ.
Практика довела, що метод шокової терапії найліпше спрацював у Польщі, однак не спрацював належно у Росії та Україні. Аналіз шокотерапії ускладнений невизначеністю того, що треба виконувати насамперед і коли можна очікувати позитивного ефекту ПЕРЕХІД ВІД АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОГО ДО РИНКОВОГО ТИПУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 123 такої терапії.
Питання ще більше ускладнене, якщо зважити на таке використання цієї політики заперечують в тих країн, у яких її провадили на практиці, і водночас доводять, що прихована шокотерапія була в тих країнах, яким зазвичай приписують градуалістський підхід (наприклад, в Угорщині ).
Економісти виділяють декілька головних елементів шокотерапії: * рішуча боротьба з високою інфляцією шляхом скорочення державних позичок у центральному банку; * прив"язування курсу національної грошової одиниці до твердих валют; * швидка лібералізація цін і зовнішньої торгівлі; * щедра іноземна допомога.
Таблиця 1 Класифікація програм стабілізації Номінальний "якір" Ортодоксальні Гетеродоксальні Монетарний Україна (1994-1995), Росія (1994-1995), Казахстан (1994-1995) Латвія (1992), Литва (1993), Перу (1990), Болгарія (1991- 1992), Румунія(1991-1992), Словенія (1992) Валютний Аргентина (1978), Чилі (1978), Уругвай (1978) Аргентина (1985), Бразилія(1986, 1987, 1989), Чехословаччина (1991), Естонія (1992), Ізраїль(1985), Мексика(1987), Перу (1985), Польща (1990) Джерело: Вопросы экономики. -
1995.- №12.- С.27. Прихильники іншого підходу - градуалізму - зазначають, що основний недолік шокової терапії такий: це занадто дорогий захід, свого роду експеримент з соціального погляду. Погоджуючись з представниками радикалів у тому, що основу процесу перетворень становить макроекономічна стабілізація і формування нового механізму

 
 

Цікаве

Загрузка...