WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перехід від адміністративнокомандного до ринкового типу макроекономічного регулювання - Реферат

Перехід від адміністративнокомандного до ринкового типу макроекономічного регулювання - Реферат

переконання, потрібно враховувати ту обставину, що люди, де б вони не проживали: чи то у розвинутих країнах, чи в країнах з перехідною економікою, є однаковими в тому сенсі, що як одні, так і інші не дуже полюбляють сплачувати податки, тим більше, коли вони дуже високі. Як приклад цього наведемо висловлювання голови Німецької профспілки працівників податкової інспекції Д.Ондрачека:
"Кожний другий громадянин вказує у своїй декларації про доходи неправдиві відомості..."[14] І це у такій дисциплінованій країні, як Німеччина! Для прикладу, це може бути Австрія, де банківська таємниця є конституційним правом, податок на дохід з капіталу становить 25 %, а податку на майно як такого нема. В королівстві Ліхтенштейн у тричі більше різноманітних акціонерних товариств, трастів і холдингів, аніж жителів цієї країни.
Інвесторів та й просто багатих людей на терени цієї країни приваблюють необмежені можливості для вкладення грошей. Цьому сприяють повністю анонімні номерні рахунки, які можна відкривати через довірених осіб. Порушення банківської таємниці зумовлює кримінальну відповідальність.
Як тут не згадати ті вимоги, згідно з якими кожен український банк зобов"язаний надавати інформацію у відповідні органи про рахунки, на яких містятьсясуми від 400 дол.США (ціна середньостатистичного імпортного телевізора) та більше. На нашу думку, такий стан справ просто відлякує і без того невелику кількість потенційних вкладників та внутрішніх інвесторів.
Основним податком, який викрнує фіскальну функцію в Україні, є ПДВ (його частка коливалася у 1995-1999 рр. від 20,1 до 29,3 % у структурі доходів державного бюджету). Надзвичайно висока питома вага ПДВ у податкових надходженнях пов"язана із високою ставкою цього податку і з надзвичайно широкою порівняно із західними країнами ба- ПЕРЕХІД ВІД АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОГО ДО РИНКОВОГО ТИПУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 147 зою цього податку.
Загальний характер ПДВ багато в чому зумовлює регресивність сучасної податкової системи України. Порівняно незначну роль у доходах бюджету відіграють акцизи (2,14 - 5,44 % доходів державного бюджету у 1996-1999 рр.)[19, c.61]. Це передусім зумовлено нестабільністю й обмеженою сферою застосування акцизів. Система акцизів, яку застосовують в Україні, потребує подальшого удосконалення. Детальне опрацювання повинно торкнутися як назв товарів, на які вони поширюються, так і розміру податкових ставок.
Тим більше, що акцизи належать до тієї групи податків, які стимулюють опосередковано заощадження. Правильне і вміле застосування цього інструменту фіскальної політики, відповідно, стало б важливим джерелом формування ефективного механізму макроекономічного регулювання вітчизняної економіки. У цьому разі важливим моментом є те, щоб дія акцизів поширювалася лише на товари, які не є предметами першої потреби. Якщо ж цих вимог не будуть дотримуватися, то податкова система матиме регресивний характер і, отже, порушуватимуться принципи соціальної справедливості. Сьогодні Україна, на нашу думку, потребує переходу від стримувальної до стимулювальної фіскальної політики, бо інакше неможливо буде підтримувати економічне зростання.
Є два можливих способи такого переходу: * зниження податків; * збільшення видатків державного бюджету. Оскільки другий метод застосувати практично неможливо, тому що це призведе до розкручування інфляції, то необхідно провести глибоку податкову реформу у напрямі зниження податкових ставок. Фіскальну політику в Україні досі використовували дуже слабко для досягнення вкрай важливих макроекономічних пропорцій, зокрема між валовими та чистими інвестиціями.
Практично вона не впливала на структуру ринків, особливо на ринок праці. Список літератури 1. Агосин Мануэль Р., Френч-Дэвис Р. Либерализация торговли в Латинской Америке// Латинская Америка. -1996.- №3.- С. 6. 2. Барач Денеш. Дэн Сяопин. М.: Междунар. oтношения, 1989.- С.239. 3. Бредова В. Экономика стран Восточной Европы в 1994-1995 гг.//МЭиМО.- 1996.- №3.- С.59. 4. Бутейко А. Без ілюзій//Голос України.- 1995.- 4 жовтня.
5. Волгин В.П. Коммунистическая утопия Кампанеллы//Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей. С древности до конца ХVIII в.- М., 1975.- С.13. 6. Домбровски М., Ростовски Я. Что не получилось? (причины провала стабилизации в России в 1992 г.)// Вопр.экономики -1995.- №7.- С.47. ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 148 7. Жукровска К. Преобразования переходного периода: теория и практика// МЭиМО. -1995.- №6. -С.116.
8. Злупко С. Об"єктивні передумови і національні особливості формування української економічної системи// Розбудова держави.- 1996.- №6.- С.46. 9. Іванух Р. Національна трагедія // Державність.- 1996. - №2.-С.37; 10. Ковальчук Т., Коваль М. Основні чинники інфляції в Україні//Економіка України.-1996.-№3,4. 11. Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки.-К.: Либідь, 1995.- С.139. 12. Мазин А. Извилистые пути чилийской экономики//МЭиМО.-1996.-№10.- C.111. 13.
Макроекономічна стабілізація, структурні реформи та роль держави // Світовий Банк.- 1995.- 7 серпня.- с.14. 14. Мацевецкий С. В поисках налогового рая // Зеркало недели.-1997.-7 марта.- С.9. 15. Осипов Ю.М. Современность и экономический социум//Mировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии/ Отв. ред. В.М.Кузнецов, Ю.М.Осипов.- М.: Междунар.отношения, 1990.-416c. 16. Поповкін В. Регіональна політика суверенної України // Економіка Радянської України.- 1991.- №8.- С.37. 17.
Раймент П. Трудный путь к рыночной экономике: реальности и иллюзии.//МЭиМО.- 1996.- №5.- С.65. 18. Статистичний щорічник України за 1995 рік - К.: Техніка, 1996.- 462 c. 19. Статистичний щорічник України за 1999 рік - К.: Техніка, 2000.- С.451. 20. Тенденції української економіки// Центр макроекономічного аналізу.К., 1997, березень.-С.49. 21. Фань Чжань. Поступові зміни та "двоколійний" перехід: розуміння прикладу Китаю//Уроки реформ.- К.: Основи. -1995. 22.
Хрієнко М. Армія "позеленіє" // Голос України.- 1992.- 23 січня .- С.4 23. Шмелев Н., Попов А. На переломе. М., 1990.- С.129 24. Яжборовская И. Центрально-Восточная Европа: поворот влево?// Свободная мысль.- 1996.- №9.- С.84. 25. Balcerorowicz L., Gelb A. Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective, The World Bank, Annual Bank Convergence of Development Economics, April 28-29, 1994, Washington D.C.- Р.32. 26. Ibid.1990.-№132. 27. Kolodko G. Stabilization Policy:
Vision, Reality, Responsibility. In: Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe. London.- Dortmouth, 1991.-Р.231. 28. Samuelson P., Nordhouse W. Macroeconomics. 15th Edition, 1995.- Р. 389. 29. Woo, Wing Thye. The Art of Reforming Centrally-Planned Economics: Comparing China, Poland and Russia// Journal of Comparative Economics, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...