WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист авторських та суміжних прав в україні - Курсова робота

Захист авторських та суміжних прав в україні - Курсова робота

зчитування"
2) прийняття законопроекту сприятиме зняттю санкцій, застосованих США щодо українського імпорту.
Даний законопроект передбачає:
1) підтвердження дії норми Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо функції Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України здійснювати ліцензування експорту, імпорту товарів, включаючи експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, сировини та обладнання для їх виробництва;
2) розмежування сфер дії Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" в частині ліцензування експорту, імпорту товарів, як виду зовнішньоекономічної, а не господарської діяльності.
Прийняття цього законопроекту доповнить та посилить дію попереднього законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо експорту (імпорту) лазерних дисків) в забезпеченні ефективності подолання піратства лазерних дисків.
3) Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності"
Головна мета цього законопроекту - це привести у відповідність із Законом України "Про авторське право та суміжні права" юридичні формулювання та норми, викладені в законах, що регулюють правовідносини в сфері авторських прав, і, тим самим, забезпечити максимальну ефективність їхнього захисту. Зміни пропонується ввести до 11 законодавчих актів, більшість з яких стосуються тих сфер діяльності, правовідносини в яких традиційно регулюються авторським правом (видавнича справа, діяльність творчих спілок, архітектурна діяльність), а також суміжними правами (засоби масової інформацій, зокрема телебачення та преса).
Зміни до законодавчих актів полягають в:
1) чіткому формулюванні поняття суб'єкта авторського права або суміжних прав відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права"
2) розширеному та уточненому визначенні об'єктів авторського та суміжних прав
3) чіткому формулюванні понять, що стосуються реалізації майнових та немайнових прав
4) внесенню посилань на законодавство в сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення авторського права.
Найбільш суттєво зміни, передбачені даним законопроектом, торкаються законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про архітектурну діяльність", "Про видавничу справу", Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки".
Даний законопроект забезпечить прозорість і чіткість формулювання правових норм та належне правове регулювання, що забезпечить ефективне встановлення і захист авторських та суміжних прав, та, що важливо - їхнього майнового аспекту в галузях видавництва, архітектури, засобів масової інформації.
Висновки:
Розглянуті законопроекти у разі прийняття:
Ш приводять законодавчі акти України у відповідність до норм ТРІПС, врахованих в Законі України "Про авторське право та суміжні права":
§ вносять в законодавство України чіткі правові визначення ключових понять (таких як суб'єкт авторського права, об'єкт авторського права), прийнятих міжнародними угодами
§ вносять у відповідні законодавчі акти правові положення щодо регулювання правовідносин у сфері авторського права, зокрема суміжних прав (наприклад, умови набуття прав власності, умови передачі прав власності), що повністю відповідають стандартам ТРІПС
§ усувають розбіжності в деяких законодавчих актах із Законом України "Про авторське право та суміжні права"
Ш підвищують ефективність правової системи в галузі авторського та суміжних прав:
§ розмежовують дію законодавчих актів щодо регулювання сфери авторського та суміжних прав
§ вносять необхідні посилання на пов'язані законодавчі акти
§ визначають компетентні державні органи з питань контролю за дотриманням прав ІВ та визначають і розмежовують їхні повноваження
Ш посилюють захист авторських та суміжних майнових прав:
§ надають додаткові повноваження компетентним органам щодо попереджувальних заходів
§ посилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
§ особливо посилюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю, пов'язану з лазерними дисками.
Таким чином, прийняття законопроектів забезпечить встановлення правового середовища в сфері авторського права, що відповідає вимогам СОТ та потребам сучасної інформаційної економіки.
Проте, на черзі залишається вирішення таких питань у сфері авторських та суміжних прав:
· Прийняття законів про посилення захисту майнового права в сфері суміжних прав
· Прийняття законів щодо правового визначення окремих понять, що стосуються мережі Інтернет
· Прийняття законів щодо використання програмного забезпечення урядовими структурами
Найважливішим з них є питання посилення захисту суміжних прав, оскільки воно стосується таких важливих галузей, як засоби масової інформації. Ці питання зараз розглядаються та обговорюються країнами-членами СОТ, і ми вважаємо, що на них треба звернутиувагу заздалегідь, поки вони не стали критичними для розвитку наших стосунків з торговельними партнерами.
Незважаючи на невирішені питання, проаналізовані законопроекти, що перебувають зараз на розгляді у Верховній Раді, задовольняють вимогам Робочої Групи із вступу України до СОТ та узгоджують законодавство України в сфері авторського права з вимогами Угоди ТРІПС. І хоча певні положення в законопроектах, особливо ті, що стосуються процедур надання контрольної марки та проведення запобіжних перевірок, все ще потребують детальнішого опрацювання щодо можливості спрощення та більшої прозорості, прийняття цих законопроектів стане практично завершальним етапом в приведенні законодавства України у відповідність до норм ТРІПС і наблизить Україну до вступу в СОТ. Враховуючи значення цих законопроектів, важливо прискорити їх розгляд та прийняття.
4. Аналіз економічних наслідків прийняття законопроектів
Прийняття зазначених законопроектів має на меті збільшити ефективність такої форми захисту прав інтелектуальної власності як авторське право та суміжні права.
Найважливішими наслідками прийняття законопроектів є:
1) посилення контролю за розповсюдженням і комерційним використанням лазерних дисків, аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення;
2) правова визначеність майнових та немайнових аспектів авторського права та суміжних прав в деяких галузях творчої діяльності та засобів масової інформації.
Найбільш суттєві економічні наслідки, принаймні в короткостроковому періоді, матиме саме посилення контролю за комерційною діяльністю, пов'язаною з розповсюдженням дисків для лазерних систем зчитування, оскільки на забезпечення дієвості відповідних заходів в основному і направлене прийняття законопроектів. Це означає, що найвагоміший вплив від запровадження даних законопроектів отримають виробництво та розповсюдження:
Ш аудіовізуальної продукції
Ш лазерних дисків
Ш програмного забезпечення
Ш баз даних,
а також ті сфери економічної діяльності, де ця продукція інтенсивно

 
 

Цікаве

Загрузка...