WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі - Дипломна робота

Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі - Дипломна робота

первісного позову, хоча відповідач може, обгрунтовуючи свою позовну вимогу, оспорити первісний позов на основі його фактичної та правової необгрунтованості. Зустрічний позов, заявлений для більш швидкого та правильного розгляду справи відповідач здійснює самостійні вимоги, хоча і пов'язані з вимогами позивача, від нього не залежні. Пред'являючи зустрічні позови, не переслідуючи мети заперечення первісного позову, відповідач може одночасно захищатись проти позову матеріально-правовими запереченнями.
Зустрічні позови пред'являються в письмовій формі. Спільний розгляд первісного та зустрічного позовів обумовлено ухвалою судді про об'єднання в одне. Хотів би внести пропозицію, щоб розширити ст.141 ЦПК з тим , шоб у всіх частинах судового рішення був матеріал, що відноситься до первісного позову.
В залежності від поставлених цілей можна розрізняти:
" заперчення направлені на припинення провадженя по справі;
" заперечення, якими заперечується те, що стверджує інша сторона, третя особа чи інші учасники, що беруть участь у справі.
Процесуальним засобом, що може слугувати меті створення умов для захисної діяльності проти позову являється відвід судді, прокурора, інших учасників процесу. Заявляючи відвід відповідач прагне замінити іншою незацівленої особою у вирішенні справи.
Мета створення умов для ведення справ може слугувати клопотанням відповідача (призупиненні провадження по справі, або відкласти судовий розгляд). В свою чергу оспорюється процесуальний відвід чи клопотання, заявлене іншою особою, що бере участь у справі, відповідач вправі заперечувати.
Безперечно, що моя дипломна робота не претендує на вичерпне висвітлення такого об'ємного та цікавого питання, щодо зайняття стратегічної лінії, яку займає відповідач у цивільному процесі, проте автор цієї роботи має надію, що дана праця внесла хоч деяку ясність і чіткість, щодо зайняття даної позиції відповідачем. Хотів би звернути увагу, що дана тема буде актуальною завжди, так як практика довела , що ідеально суспільства не існує, а значить будуть виникати суперечності, а при виникненні суперечності завжди є дві сторони в тому числі і особа, яка буде відповідати за свої поступки…………
Література
1. Аносова С.Д. "Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процесе"Москва 1960г.
2. Алексеев С.С. "Общая теория права" москва 1982г.
3. Авдеенко Н.И. "Иск и его виды в советском гражданско-процесуальном праве" Ленинград 1951г
4. Авдеенко Н.М. "Иск и его виды в советском гражданском процесуальном праве" Автореферат. Львов'51
5. Бутнев В.С. "Спор о праве- организационного-охранительные правоотношение и проблема защиты субъективеных прав в советском процесуальном гражданском праве" Ярославль 1981г.
6. Братусь С.Н. "Субъекты гражданского права" Москва 1950г
7. Васильева Г.Д. "Защита ответчика против иска в гражданском судопроизводстве "Томс .1980г
8. Васильченко "Процесуальное положения ответчика в гражданском судопроизводстве" Харьков 1979г
9. Викут М.А. "Стороны- основные лица искового производства" Саратов 1968г.
10. Викут М.А. "Субъективные гражданские процесуальные права (понятие и виды)" Саратов 1984г.
11. Васильева Г.Д. "Защита ответчика против иска в гражданском судопроизводстве" Красноярск 1982г.
12. Васильченко М.М. "Заперечення проти позову". Харків 1973р.
13. Гукасян. Р.А. "Проблемы интереса в советском гражданском процесуальном праве" Саратов 1970г
14. Гурвич М.А. "Учение об иске" Москва 1981г.
15. Гурвич М.А. "Право на иск" Москва. 1978г.
16. Гурвич М.А. "Лекции по гражданскому процесу" Москва 1950г
17. Гурвич М.А. "Принципы советского гражданского процесуального права" СЮ № 12 1974 г
18. Гражданский процес. Учебник для вузов под ред. Комиссарова і проф. Ю.К.Осипова. Москва 1996р
19. Елисейкин П.Ф. "Предмет судебной деятельности в советском гражданском процесе (его понятие, место, значение)." Автореферат.
20. Елисейкин П.Ф. "Процесуальное понимание спора о праве и его критика и проблемы защиты субъективных прав и советская критика Ярославль 1974г
21. Елисейкин П.Ф. "Защита субъективных прав и интересов, компетенция суда в советском гражданском процесе". Владивосток.1969г
22. Добровольський А.А., Иванова С.А. "Основные проблемы исковой формы защиты права" М.1979г
23. Логинов П.Ф. "Понятие иска и исковой формы защиты права".СП. №2 1983г
24. Кожухарь А.Н. "Право на судебную защиту в исковом производстве". Кишинев 1989г.
25. Осокина Г.Л. "Право на защиту в исковом производстве" Томк. 1990г.
26. Осокина Г.Л. "Проблемы иска и права на иск" Томск.1989р
27. Зайцев И.М. "Сущность хозяйственных споров". Саратов 1974 г
28. Клейн Н.И. "Встречній иск в суде и арбитраже" Москва.1964г
29. Клейман А.Ф. "Новейшие течения в науке гражданского процесуального права" Москва 1967г
30. Советское гражданское процесуальное право . под ред. проф. Гурвича М.А. Москва . 1964г
31. Резниченко И.М. "Психологические аспекты искового производства" Владивосток.1989г
32. Мельников А.А. "Правовое положение личности в советском гражданском процесе" Москва 1969г
33. Мицкевич А.В. "Субъекты советского права" Москва 1962г
34. Пащук А.Й. "Позов в радянському процесуальному праві" Львів.1997р.
35. Пушкар Е.Г. "Конституционное право на судебную защиту" Львов 1982г
36. Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 26 01 90р "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи"
37. Фурса С.Я. "Окреме провадження, як складова частина цивільного процесу". Практикум. Київ 1998 р.
38. Шакарян М.С. "Учение о сторонах в советском процесуальном процесе". Москва. 1983г
39. Шакарян М.С. "Субъекты советского гражданского процесуального права " Москва 1970г
40. Штефан М.Й. "Захист прав соціалістичних організацій в суді"
41. Штефан М.Й. "Процесуальні засоби порушення цивільного судочинства"
42. Штефан М.Й. "Гражданская процесуальная ответственность повышение роли гражданской правовой ответсвенности в охране прав и интересов граждан и организаций" Киев 1988г.
43. Штефан М.Й. "Теория и практика на судебную защиту и ее реализации в гражданском процесе" Сар.'91г
44. Штефан М.Й. Цивільний процес, підручник. Київ. 1997 р
45. Щеглов В.Н. "Иск о судебной защите гражданского права" Томск 1987г
46. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Київ.1990р.
47. Чечина Н.А."Предмет гражданского судопроизводства" Ярославль 1985г.
48. Якубов С. "Права и обязаности сторон в советском гражданском процесе" Ленинград 1961г

 
 

Цікаве

Загрузка...