WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

проводиться за принципом "одна акція - один голос". Загальні збори бувають чергові та позачергові (чергові проводяться не рідше одного разу на рік; позачергові збираються у випадках, передбачених статутом і на вимогу акціонерів, що мають більш ніж 10% голосів). Про проведення зборів акціонери (власники іменних акцій) оповіщаються персонально.
Крім того, за 45 діб до початку зборів у місцевій пресі робиться про це повідомлення (і в одному з офіційних видань Верховної Ради, Кабінету Міністрів або Комісії). Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного зборів, тому, наприклад, неприпустимо включати до нього пункт "Різне". Акціонери, щоволодіють більш ніж 10% акцій, можуть вимагати розгляду будь-якого питання (не пізніше, ніж за 30 днів до зборів).
Будь-який акціонер має право вносити пропозиції до прядку денного зборів не пізніше, ніж за 30 днів. Рішення про включення пропозиції приймає правління. Для того, щоб рішення зборів мали юридичну силу, необхідна 60-процентна присутність їхніх учасників.
Рішення про створення філій, дочірніх підприємств; обрання наглядової ради, виконавчих органів; зміна статуту; припинення діяльності товариства приймаються більшістю - 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах (нагадуємо, що їх повинно бути не менше 60%). З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах. Таким чином, на відміну від ТОВ у АТ немає одноголосного прийняття рішень.
Пакет акцій у 75% + один голос називається абсолютним контрольним пакетом, тому що він дозволяє приймати будь-які рішення. 27 Господарські товариства та можливості їхнього створення підприємцями Ще одна відмінність - в ТОВ коло засновників заздалегідь окреслене, а в АТ статутний фонд формується з коштів невизначених осіб. АТ бувають двох типів: * відкриті АТ; * закриті АТ. У відкритому товаристві акції розповсюджуються вільно та їх може придбати будь-який бажаючий.
Акції поширюються: * шляхом відкритої (публічної) підписки (покупки) на акції в емітента (тобто суб'єкта, що випустив акції); * шляхом купівлі-продажу акцій на фондовій біржі (вторинному ринку). У закритому АТ акції розподіляються тільки серед засновників і без звертання до широких мас, по-друге, їх не можна продавати на біржі. Акції ЗАТ завжди тільки іменні.
Деякі помилки стосовно розуміння ЗАТ Багато хто вважає, що інформація про склад засновників і розподіл акцій між ними є комерційною таємницею. Це не так. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства", статут АТ повинен містити дані про засновників і кількість акцій у них, а він не може бути оголошений комерційною таємницею. Неприпустимо позбавляти акціонера дивідендів за порушення трудової дисципліни.
Це те саме якщо за порушення трудової дисципліни громадянина позбавили б відсотків по внеску в банку. Є думка, що акції ЗАТ не можна віддавати під заставу і це закріплено в статутах деяких ЗАТ. Закон не забороняє передавати акції ЗАТ під заставу (він тільки не дозволяє їхнього продажу на біржі). Суди на основі позовів про обіг стягнень на акції ЗАТ на підставі договору застави приймають рішення про достовірність застави і відміняють положення статутів, що перешкоджають заставі акцій.
Правда, треба мати на увазі, що, відповідно до п. 6.2. "Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів", акціонер ЗАТ має повідомити товариство про заставу його акцій. Часто висловлюється думка, що акції ЗАТ не можна продавати (передавати) третім особам без згоди на те товариства і подальшого прийому такого покупця в АТ.
Справді, раніше таке положення існувало, але воно було скасоване Законом "Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" від 23 грудня 1997 р. Тепер згоди товариства на продаж акцій третім особам не потрібно. 26 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а іменних цінних паперів, який веде або емітент, або незалежний реєстратор. Право на голосування й одержання дивідендів акціонер одержує з моменту реєстрації своїх акцій у реєстрі акціонерів.
Іноді при звільненні робітника, який є акціонером, адміністрація або правління роблять грубе порушення, вимагаючи повернення акцій. Виробничі відносини між акціонером і АТ регулюються КЗОТом і колективним договором, а майнові (пов'язані з правами власності на акції) - Конституцією, законами "Про власність" і "Про господарські товариства".
Припинення трудових відносин з АТ не може слугувати підставою для припинення права власності на акції, навіть якщо це записано в статуті (що нерідко буває і що є незаконним). 2. Право на одержання дивідендів Головною метою придбання акцій є одержання прибутку. Прибуток можна одержати за рахунок продажу акцій (за умови збільшення їхньої вартості) або в результаті виплати акціонерам дивідендів. Дивіденд - це частина прибутку АТ, що виплачується акціонерам пропорційно до кількості акцій.
Дивіденди виплачуються за рахунок прибутку за підсумками року відповідно до статуту (технічно це здійснюється через купонні листи, що додаються до акції.) Термін і порядок виплати визначають збори, які можуть прийняти рішення про частішу виплату дивідендів. Виплата дивідендів не є обов'язком АТ, тому збори можуть прийняти рішення про невиплату дивідендів, а пустити їх (тобто весь прибуток) на розвиток виробництва або виплатити їх майном, акціями.
Правда, деякі АТ штучно занижують прибуток, вдаються до інших зловживань, щоб уникнути виплати дивідендів. У результаті - акції для багатьох акціонерів втратили свою привабливість. 3. Акціонери, що володіють більш ніж 10% акцій, можуть вимагати скликання позачергових зборів. Якщо ця вимога не виконується, то акціонери мають право самостійно провести збори.
Для захисту своїх прав акціонери можуть звертатися: * до ревізійної комісії: на вимогу акціонерів, що володіють не менше, ніж 10% акцій, ревізійна комісія зобов'язана провести перевірку фінансово-господарської діяльності АТ; * до наглядової ради АТ: вона повинна захищати інтереси акціонерів; * до комісії з цінних паперів і фондового ринку: вона має широкі 29 Господарські товариства та можливості їхнього створення підприємцями Пакет у 50% + один голос
дозволяє приймати рішення, що потребують простої більшості. На практиці така можливість може з"являтися і при володінні пакетом менш ніж 75%, тому що дрібні акціонери, як правило, не беруть участі в зборах. Пакет акцій у 25% + один голос називається малим блокуючим пакетом, тому що він дозволяє блокувати прийняття рішень, які потребують 3/4 голосів. Пакет у 40% + один голос називається великим блокуючим пакетом - він дає можливість заблокувати проведення зборів акціонерів.
Виконавчі органи АТ Виконавчим органом АТ є правління, що обирається зборами, і не лише з числа акціонерів. Правлінням керує голова, що обирається або призначається

 
 

Цікаве

Загрузка...