WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

рішення потрібно 50% присутніх плюс один голос, що в нашому випадку складає 4 засновники. Виходить, що чотири засновники нав'язали свої волю та рішення всім десятьом засновникам. Багато хто вважає, що це несправедливо. Але це не так.
Такий порядок введений законодавцем не випадково, а для того, щоб пасивність або обструкція засновників не могли блокувати прийняття рішень. Тобто, якщо засновник хоче вплинути на прийняття рішень на зборах, то він повинен бути присутнім на них особисто або діяти через свого уповноваженого представника. Виконавчим органом товариства є абодирекція (колегіальний орган) на чолі з генеральним директором, або директор (як одноособовий орган).
До виконавчого органу можуть входити не тільки учасники товариства. Директор має право діяти від імені товариства без доручення. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом. Для контролю за діяльністю дирекції загальними зборами з числа учасників створюється ревізійна комісія. Члени дирекції не можуть бути членами комісії. Вихід із товариства Вихід із товариства може бути добровільним або в формі виключення учасника.
Якщо учасник систематично не виконує своїх зобов'язань або заважає досягненню цілей товариства, він може бути виключений із товариства. Таке рішення повинне прийматися одноголосно на загальних зборах. Учасник, якого виключають, в голосуванні не бере участі. Щоб виключений не заявив, що його виключили без його відома, йому напередодні зборів необхідно надіслати рекомендований лист із запрошенням.
22 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а званий хранитель цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему й особливості електронного обороту цінних паперів". Якщо акції випускаються в паперовій формі, то їх обліковує або сам емітент (якщо акціонерів не більш ніж 500), або незалежний реєстратор.
Види акцій: * Іменні: власником (акціонером) вважається тільки особа, зазначена на самій акції. * На пред'явника: будь-який пред'явник якої вважається акціонером (власником акції). * Привілейовані: надають право їхньому власнику на одержання фіксованого дивіденду, незалежно від результатів діяльності товариства за рік і переважне право на одержання частини майна при ліквідації товариства. Але ці привілеї відносні, тому що такі акції не дають права голосу і права на обрання в керівні органи.
Випуск привілейованих акцій можливий, тільки якщо це передбачено в статуті товариства, а їхня кількість не може перевищувати більш ніж 10% статутного фонду. * Прості: дивіденди з яких одержуються за підсумками року, а їхній власник має усі права з управління товариством. Мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства (далі АТ) - 1250 мінімальних зарплат (74 грн х 1250 = 92500 гривень).
До скликання установчих зборів майбутні акціонери повинні внести не менше 30% вартості акцій з урахуванням попереднього внеску (для закритих акціонерних товариств - не менше 50%). Іншу частину - у терміни, зазначені в статуті, але не пізніше 1 року. На відміну від товариств з обмеженою відповідальністю, акціонер не може забрати свою частку ні зі статутного фонду, ні з вартості майна товариства.
Повернути свої гроші (частку) він зможе тільки якщо продасть акції на повторному (біржовому або позабіржовому) ринку. У цьому перевага акціонерного товариства в порівнянні з товариством з обмеженою відповідальністю: вихід акціонера не призводить до зменшення статутного фонду. Іншими словами, товариство з обмеженою відповідальністю постійно несе ризик непередбаченої поведінки учасника, а акціонерне товариство цілком від цього застраховане.
Інша відмінність АТ від товариства з обмеженою відповідальністю - у простому виході з нього через продаж акцій (без оформлення протоколів, нотаріальних заяв тощо). Хоча стосовно АТ термін "вихід із товариства" втрачає зміст. 25 Господарські товариства та можливості їхнього створення підприємцями ника й у ньому багато чого залежить від особистих відношень учасників.
Акціонерне ж товариство, як ми побачимо нижче, такого ризику не несе, й у ньому особисті відношення акціонерів грають незначну роль, адже акції продаються невизначеній кількості сторонніх осіб. Отже, ми розглянули такий різновид господарського товариства, як товариство з обмеженою відповідальністю. Як уже зазначалося, це найбільш проста форма товариства, і саме тому вона складає до 70% усіх зареєстрованих в Україні господарських товариств.
Наступною за поширеністю організаційною формою є акціонерне товариство. Але акціонерні товариства - це найбільш складна форма товариства (як з огляду на їхнє створення і реєстрацію, так і з огляду на управління ними). Це, як правило, великі або середні підприємства з великою кількістю робітників. Тому для підприємців-початківців акціонерні товариства в основному становлять інтерес як власників акцій.
Саме з таких позицій ми і розглянемо акціонерні товариства, тим більше, що в зв'язку з приватизацією державних підприємств все більша частина населення України стає акціонерами різних товариств. Акціонерне товариство Акціонерне товариство - це таке товариство, що має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і відповідає по зобов'язаннях тільки майном товариства.
Акціонери відповідають (несуть ризик) по зобов'язаннях товариства тільки в межах належних їм акцій. Акція - це цінний папір, що засвідчує членство акціонера в товаристві, його право на одержання дивіденду і керування справами товариства. Основні питання, пов'язані з акціями, регламентуються Законом "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. Акція має номінальну вартість, що позначена на самій акції і курсову вартість, яка формується на фондовій біржі під впливом попиту і пропозиції.
Хоча акція і називається цінним папером, але вона може існувати в так званій бездокументальній формі: у виді запису (в електронному вигляді або на паперї) у рахунку (реєстрі). Іноді люди психологічно не сприймають можливість існування їхніх акцій в електронній формі. Тому акціонер замість акцій може одержати сертифікат акцій або виписку з реєстру.
Якщо акції випущені в електронному вигляді, то їх обліковує так 24 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У зборах мають право брати участь всі акціонери незалежно від кількості та статусу акцій. Як і в товаристві з обмеженою відповідальністю, акціонер має право направити на загальні збори замість себе свого представника, що діє на підставі доручення. Доручення засвідчується правлінням або реєстратором (іногороднім це зробити важко, тому їм треба завіряти доручення в нотаріуса або оформляти повноваження договором доручення, що не потребує нотаріального посвідчення).
Голосування на загальних зборах

 
 

Цікаве

Загрузка...