WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

питання: а як бути, якщо внесок зроблено в натуральній формі, чи можна вносити його частинами, і як тоді одержати довідку банку? У цьому випадку, по-перше, внесок потрібно робити повністю, а по-друге, документом на підтвердження внесення майна буде акт прийому-передачі, який, з одного боку, підписує учасник, що передає (майно), а з іншого боку - всі інші учасники або уповноважений ними представник. У цьому випадку немає необхідності відкривати тимчасовий рахунок у банку.
Алетакий порядок у Законі не урегульований. Він випливає із загальних основ цивільного і договірного права. Тому часто на практиці органи, що реєструють, відмовляють у реєстрації за відсутності довідки банку. Як бути? Треба, зрозуміло, доводити що вони не праві, боротися. Про те, як здійснюється реєстрація підприємства, буде викладено нижче, а тепер розглянемо, як здійснюється управління товариством. Вищим органом товариства є збори учасників.
Учасники мають право за дорученням відправляти замість себе на збори своїх представників, що голосують за порядком денним зборів так, як це зазначено в дорученні. Такі доручення повинні бути нотаріально засвідчені. Усі рішення на зборах приймаються шляхом голосування. Кількість голосів кожного учасника пропорційна розміру його частки в статутному фонді. Закон вимагає, щоб рішення з питань, що мають особливе значення для товариства, приймалися одноголосно.
Одноголосності вимагають питання про зміну статуту, виключення учасника з товариства, затвердження планів і звітів про їхнє виконання. 21 Господарські товариства та можливості їхнього створення підприємцями Отже, припустимо, що ви зі своїми друзями вирішили створити господарське товариство. Яку організаційну форму товариства з п'ятьох, передбачених Законом, найкраще вибрати підприємцям-початківцям? Поза всяким сумнівом, це товариство з обмеженою відповідальністю.
Розглянемо особливості створення та діяльності такого господарського товариства більш детально, щоб усвідомити, в чому полягають його переваги. Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю (далі товариство) - це господарське товариство, що має статутний фонд, що складається з внесків учасників. Учасники несуть майнову відповідальність тільки в межах свого внеску. Як бачимо, учасник не відповідає своєю часткою в майні товариства за своїми особистими зобов'язаннями.
Але це не означає, що частка майна учасника взагалі недоторканна. Це, однак, свідчить про те, що якщо в учасника з'являються особисті борги (не пов'язані з діяльністю товариства), то кредитори накладають стягнення на його особисте майно. І тільки якщо цього майна виявиться недостатньо, кредитори можуть зажадати вилучення частки учасника з майна підприємства. Такий саме порядок застосовується у випадку карного переслідування учасника (конфіскація тощо).
Часто в назвах товариств з обмеженою відповідальністю використовується абревіатура з латинських букв - Ltd. Вона походить від англійського виразу "limited liability". Але її вживання нормативно не визначене і є необов'язковим. У визначенні товариства не зазначено мінімальну кількість його засновників. З терміну "товариство" випливає, що це дві та більше особи. (До речі, у російському, та й у законодавстві деяких інших країн, допускається створення товариства навіть однією особою).
Проте закон вимагає, щоб товариство обов'язково створювало ревізійну комісію з числа учасників товариства. Число членів комісії не може бути менше трьох чоловік. Таким чином, і мінімальна кількість засновників товариства також три особи. Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю не може складати менше 100 мінімальних зарплат (за станом на 1 грудня 1999 р. це складає 7400 гривень).
(Інвестиційні компанії, створені у формі ТОВ, повинні мати статутний фонд не менше 50 тис. мінімальних зарплат). 20 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а У випадку незгоди учасника з виключенням, він може звернутися до суду. Суд може відновити його членство в товаристві, якщо встановить відсутність доказів невиконання учасником своїх зобов'язань або ж виявить, що не було одноголосності при ухваленні рішення.
Важливою рисою товариства є те, що учасник має право в будьколи вийти з товариства. Для цього він повинен подати нотаріально завірену заяву.
При виході учасник має право: * одержати свою частку в статутному фонді; * одержати частину чистих активів товариства, пропорційну своїй частці (чисті активи - це вартість майна, що залишається в розпорядженні товариства після відрахування всіх боргів і зобов'язань); * одержати частину прибутку, отриманого товариством у поточному році до моменту виходу учасника. Виплата проводиться після затвердження річного звіту і протягом 12 місяців із дня виходу.
Вихід учасника призводить до зменшення статутного фонду, тому треба внести зміни в установчі документи і зареєструвати їх в органі реєстрації. При виході з товариства учасник може не забирати свою частку, а уступити її: * одному або декільком учасникам (за згодою інших учасників); * третій особі, якщо це не заборонено статутом (хоча учасники мають переважне право на придбання цієї частки); * самому товариству. Але в такому випадку товариство повинно передати її іншим учасникам або третій особі протягом року. У цей період розділ прибутку і голосування здійснюється без урахування частки, придбаної товариством.
Під передачею розуміється будь-який цивільно-правовий засіб відчуженості (купівля-продаж, міна, дарування). Передача частки оформляється договором (про продаж або передачу корпоративного права, частки). У випадку смерті учасника спадкоємці мають переважне право вступу в товариство як треті особи. Але товариство може і не прийняти спадкоємця в члени товариства. У цьому випадку йому видається частка спадкодавця.
Простота виходу, з одного боку, є перевагою ТОВ хоча, з іншого, одночасний вихід декількох засновників може призвести до розпаду товариства. Тобто товариство несе ризик непередбаченої поведінки учас- 23 Господарські товариства та можливості їхнього створення підприємцями З інших питань рішення приймаються простою більшістю, яка означає 50% голосів плюс один голос. Але при голосуванні таким чином діє одна дуже цікава норма.
При рішенні питань, що не потребують одноголосності, збори мають юридичну силу, якщо на них присутні засновники, що мають у сукупності більше 60% голосів. А це означає, що при голосуванні простою більшістю враховуються голоси присутніх, а не всіх засновників. Давайте розглянемо порядок такого голосування на прикладі. Припустимо, що в товаристві десять засновників, для простоти підрахунків припустимо, що їхні частки в статутному фонді рівні.
Таким чином, для ухвалення рішення, що потребує простої більшості, на зборах повинні бути присутніми не менше 6 засновників. Для ухвалення

 
 

Цікаве

Загрузка...