WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

банкрутства У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а Суть полягає в тому, що правова реструктуризація включає нові механізми взаємодії власників, розпорядження і спадкування власності. Мета фінансової реструктуризації - гарантувати стабілізацію підприємств у недалекій перспективі.
Методи і способи фінансової реструктуризації полягають у: * адаптації звітності до загальноприйнятих у світі стандартів, наприклад, шляхом зміни структури балансу; * напрямах господарської діяльності (від диверсифікації до повної ліквідації збиткових об'єктів господарювання або їхніх частин), наприклад, шляхом деінвестування, продажу, звільнення робітників тощо. Швидка реструктуризація не передбачає організаційні (у тому числі управлінські), товарно-ринкові й інвестиційні складові перетворень.
Вирішення цих питань можливе лише при довгостроковій реструктуризації, що базується на реформуванні стратегічних напрямів економіки країни. Організаційні реформи як складова частина довгострокової реструктуризації передбачають перебудову підприємства для виробництва нових товарів (навіть до переходу в іншу галузь) і, природно, використання нових ринків.
По деяких розрахунках тільки 10-20% підприємств самостійно виживуть в умовах переходу до ринкової економіки, інші потребують допомоги в тій або іншій мірі.
Процес реструктуризації відбувається одночасно в декількох вимірах: * політика обмеженого бюджету підприємства(скорочення робочих місць, скорочення заробітної плати, закриття підприємств); * стратегічна перебудова виробничого процесу (переорієнтування на експорт, зміни в асортименті, перебудова в управлінні); * поглиблення реструктуризації, тобто залучення нових якісних інвестицій.
Процес реструктуризації в нормальних умовах розвитку підприємства йде постійно, але поступово, внаслідок зміни асортименту, технології, структури виробництва, ринків, управління (як окремих структур підприємства, так і всього підприємства в цілому). Реструктуризація потребує додаткового інвестування засобів, а значить, необхідний стратегічний план (програма) з обгрунтуванням обсягу додаткових засобів.
Ним може виступати інвестиційний проект (бізнес-план), тобто документально підтверджене фахове обгрунтування напрямів і способів розвитку підприємства. 55 таким чином, щоб підвищити життєздатність системи або сприяти її перетворенню, у тому числі через створення на її основі нових систем, для підвищення життєздатності системи в сучасних умовах. Реструктуризація не самоціль, а засіб руху шляхом перетворення з урахуванням норм, вимог, законів і правил ринкової економіки. У силу цього, реструктуризацію не можна розглядати як модний неологізм або як те, що раніше визначали поняттями реорганізація, реконструкція, поліпшення, удосконалювання тощо.
Потрібно відзначити, що англійське "structure" - не тільки власне "структура", але й лад, устрій. Тому "реструктуризація" - зміна структури, ладу, устрою. Поняття реструктуризація виникло не випадково, воно несе на собі нове значне навантаження практичних дій по перетворенню системи, по формуванню макро- і мікроекономічних систем відповідно до реалій ринкових відносин.
Реструктуризація - лише один із найважливіших засобів створення на основі структурних перетворень нових підприємницько-господарських систем. Було б неправильно реструктуризацію розуміти (а саме так її розуміють деякі керівники) тільки як зменшення чисельності підрозділів. Суть дещо в іншому - створити конкурентоспроможне виробництво, отже, підійти до найбільш оптимальної для даного часу структури виробництва.
Реструктуризація підприємства - це здійснення організаційногосподарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.
Розрізняють такі форми реструктуризації: * короткострокову (пасивну); * довгострокову (активну). У свою чергу, короткострокова реструктуризація складається з правової і фінансової складових. Мета правової реструктуризації - вирішення питань взаємовідносин "підприємство-держава", у тому числі трансформація державних підприємств у приватні; нового перерозподілу влади (обов'язків і відповідальності за кінцевий результат діяльності підприємства).
54 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а Деякі питання юридичної відповідальності підприємців і захисту їхніх прав 56 57 Як відомо, держава проголосила свободу підприємницької діяльності. Але ця свобода, природно, не безмежна. Існують визначені правові рамки, установлені державою, у яких може проводитися підприємницька діяльність. Для того, щоб відстежувати дотримання підприємцями встановлених нормативних правил, існує більше 30-и державних контролюючих органів.
Ці органи наділені великими повноваженнями. Процедура ж проведення перевірок, періодичність і тривалість перевірок, відповідальність посадових осіб контролюючих органів визначені недостатньо чітко, що створює чимало проблем для підприємців. Відповідно до Указу Президента №817 від 23 липня 1998 р. "Про заходи для дерегуляції підприємницької діяльності" планові документальні перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.
Але цей порядок стосується тільки податкових, митних і контрольноревізійних органів. Санепіднагляд, пожежники, Держстандарт та інші під дію цього Указу не підпадають. Про дату планової перевірки суб'єкт, якого перевіряють, повинен бути повідомлений за 10 днів. Тривалість перевірки не повинна перевищувати 30 днів, а для СПД із річним прибутком більш ніж 20 млн. грн. - вони можуть бути і більшої тривалості (постанова КМУ №112-99 р.) Здавалося б, ці правила захищають підприємців від зайвих перевірок.
Але, крім планових, Указ передбачає і позапланові перевірки. Позапланові перевірки можуть проводитися, наприклад, якщо СПД протягом трьох днів не дав відповідь на запит перевіряючого органу або якщо звітні документи подані не вчасно чи містять недостовірні дані, виявлені порушення в ході зустрічних перевірок тощо. А це означає, що на практиці перевірки можуть проводитися скільки завгодно разів, що може порушувати нормальний ритм роботи підприємства.
Указ Президента від 23 липня 1998 р. передбачає, що ведення СПД журналу обліку відвідування перевіряючих, у яких останні повинні розписуватися, відмова від підпису є підставою для недопущення до перевірки (форма журналу затверджена наказом Комітету з питань розвитку підприємництва №18 від 10 серпня 1998 р.) За даними цього Комітету, введення журналу скоротило кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...