WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Правові аспекти підприємництва - Курсова робота

Передбачено, що власник, суд, арбітражний суд або орган, уповноважений створювати підприємства, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам.
Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються з майна цього підприємства.
Розрахунки з кредиторами проводяться з урахуванням наступних принципів: * Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються з майна цього підприємства (при цьому борги перед бюджетами задовольняються в першочерговому порядку). * Претензії, виявлені та заявлені після закінчення строку, встановленого для їхньої заяви, задовольняються з майна підприємства, що залишилось після задоволення першочергових претензій та претензій, заявлених у встановлений строк. * Претензії, не задоволені за браком майна, вважаються погашеними . * У разі ліквідації підприємства вклад члена трудового колективу видається йому в грошовій формі або цінними паперами після задоволення претензій кредиторів. * Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою власника. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею, в такій послідовності:
Заходамищодо відновлення платоспроможності боржника, які містяться в плані санації, можуть бути: * реструктуризація підприємства; * перепрофілювання виробництва; * закриття нерентабельних виробництв; * відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається угода; * ліквідація дебіторської заборгованості; * продаж частини майна боржника; * зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих
на себе зобов'язань; * виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; * продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); * одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації; * звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації.
Вихідна допомога в такому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цього; * інші способи відновлення платоспроможності боржника. Про визнання боржника банкрутом арбітражний суд приймає постанову. У постанові визначаються ліквідатори з числа представників зборів кредиторів, банків, фінансових органів. На ліквідаторів покладаються обов'язки проведення процедури задоволення вимог кредиторів.
З дня прийняття арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: * підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції в разі можливості її продажу; * строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав; * припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх
видах заборгованості банкрута; 50 У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а У к р а ї н с ь к а К о н с а л т и н г о в а М е р е ж а Проблеми ліквідації підприємства. Процедура банкрутства 52 53 * Керівники та власники мотивуються прагненням зберегти робочі місця та інтереси. * Боржники подають клопотання, коли шанси на успіх реструктуризації вищі. * Адміністративні витрати менші.
До заяви боржника додаються: * список його кредиторів і боржників; * бухгалтерський баланс та інша інформація про його фінансове і майнове становище. Достовірність та повнота бухгалтерського балансу та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника повинні бути аудитором (аудиторською фірмою) незалежно від підстав, за якими порушено справу. Не завжди процедура банкрутства є негативною для підприємства.
У ситуації, коли підприємство з власної ініціативи приймає рішення пройти через банкрутство, воно має більше шансів запобігти повній ліквідації, відновити фінансове та економічне становище і повністю або частково задовольнити вимоги кредиторів. Це можна здійснити: * засобами кредитів; * шляхом реструктуризації підприємства, його боргів та/або капіталу; * шляхом зміни організаційної, юридичної та виробничої структури боржника.
Мета реструктуризації - змінити внутрішню структуру системи 1) у першу чергу задовольняються: * вимоги, забезпечені заставою; * виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого для цього; * витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в арбітражному суді та роботою ліквідаційної комісії; * витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута; * витрати кредиторів
на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням арбітражного суду за рахунок їхніх коштів; * витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); 2) задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута; 3) задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 4) задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі й вимоги кредиторів, що
виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника; 5) задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства; 6) задовольняються інші вимоги. При цьому вимоги кожного наступного пункту задовольняються після повного задоволення вимог попереднього. Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити усі вимоги кредиторів, він вважається вільним від боргів і продовжує свою підприємницьку діяльність.
Арбітражний суд може винести ухвалу про реорганізацію (ліквідацію) юридичної особи, що звільнилася від боргів, тільки у випадках, коли в неї залишилось майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно з чинним законодавством, або клопотанням власників її майна. Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи в разі його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності проведенню реструктуризації на підприємстві.
Переваги ініціативи боржника: * Люди, які знають бізнес, краще проводять реструктуризацію. Проблеми ліквідації підприємства. Процедура

 
 

Цікаве

Загрузка...